STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 xa nhà 44, 65, 85
2 xác chết 69, 48
3 Xác chết nhiều 07, 38, 78
4 xây bể nước 21, 26, 32
5 xây dựng bàn thờ 27, 72
6 xây nhà 14, 16
7 xây nhà rỡ đi 08, 10
8 xe ba gác 07, 87
9 xe bò ba gác 07, 87
10 xe cần cẩu 56, 65, 51
BACK TO TOP