STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 ba ba 76
2 ba bố con ăn no 19
3 bà chết sống lại 35
4 bà chúa 25, 50, 68, 80, 98
5 bà chửa 09, 29, 39
6 bà già trẻ em 14, 41
7 bà vãi 36, 76
8 bài có tứ quý 63, 64
9 bàn ăn bày đẹp 06
10 bàn ăn dọn sạch 42, 46
BACK TO TOP