Sớ đầu đuôi Miền Nam

Thứ hai
17-02-2020
TP Hồ Chí Minh
19 - 12
Đồng Tháp
03 - 41
Cà Mau
10 - 92
Thứ hai
10-02-2020
TP Hồ Chí Minh
11 - 83
Đồng Tháp
88 - 78
Cà Mau
65 - 66
Thứ hai
03-02-2020
TP Hồ Chí Minh
71 - 50
Đồng Tháp
13 - 64
Cà Mau
44 - 36
Thứ hai
27-01-2020
TP Hồ Chí Minh
85 - 09
Đồng Tháp
70 - 79
Cà Mau
88 - 87
Thứ hai
20-01-2020
TP Hồ Chí Minh
28 - 33
Đồng Tháp
15 - 83
Cà Mau
34 - 83
Thứ hai
13-01-2020
TP Hồ Chí Minh
88 - 62
Đồng Tháp
99 - 84
Cà Mau
22 - 69
Thứ hai
06-01-2020
TP Hồ Chí Minh
14 - 70
Đồng Tháp
51 - 76
Cà Mau
90 - 11
Thứ hai
30-12-2019
TP Hồ Chí Minh
21 - 92
Đồng Tháp
31 - 99
Cà Mau
93 - 08
Thứ hai
23-12-2019
TP Hồ Chí Minh
54 - 79
Đồng Tháp
02 - 00
Cà Mau
32 - 20
Thứ hai
16-12-2019
TP Hồ Chí Minh
48 - 68
Đồng Tháp
50 - 84
Cà Mau
43 - 36
Thứ hai
09-12-2019
TP Hồ Chí Minh
18 - 74
Đồng Tháp
36 - 00
Cà Mau
86 - 74
Thứ hai
02-12-2019
TP Hồ Chí Minh
19 - 84
Đồng Tháp
85 - 11
Cà Mau
67 - 89
Thứ hai
25-11-2019
TP Hồ Chí Minh
08 - 39
Đồng Tháp
21 - 05
Cà Mau
29 - 06
Thứ hai
18-11-2019
TP Hồ Chí Minh
38 - 85
Đồng Tháp
22 - 93
Cà Mau
63 - 21
Thứ hai
11-11-2019
TP Hồ Chí Minh
72 - 00
Đồng Tháp
99 - 01
Cà Mau
71 - 78
Thứ hai
04-11-2019
TP Hồ Chí Minh
56 - 89
Đồng Tháp
47 - 71
Cà Mau
56 - 26
Thứ hai
28-10-2019
TP Hồ Chí Minh
55 - 75
Đồng Tháp
39 - 45
Cà Mau
09 - 66
Thứ hai
21-10-2019
TP Hồ Chí Minh
35 - 74
Đồng Tháp
04 - 96
Cà Mau
90 - 10
Thứ hai
14-10-2019
TP Hồ Chí Minh
99 - 66
Đồng Tháp
67 - 93
Cà Mau
46 - 97
Thứ hai
07-10-2019
TP Hồ Chí Minh
09 - 54
Đồng Tháp
39 - 94
Cà Mau
97 - 56
Thứ hai
30-09-2019
TP Hồ Chí Minh
11 - 25
Đồng Tháp
37 - 87
Cà Mau
08 - 25
Thứ hai
23-09-2019
TP Hồ Chí Minh
37 - 30
Đồng Tháp
85 - 49
Cà Mau
10 - 36
Thứ hai
16-09-2019
TP Hồ Chí Minh
02 - 67
Đồng Tháp
32 - 09
Cà Mau
86 - 91
Thứ hai
09-09-2019
TP Hồ Chí Minh
87 - 98
Đồng Tháp
61 - 60
Cà Mau
85 - 25
Thứ hai
02-09-2019
TP Hồ Chí Minh
23 - 29
Đồng Tháp
63 - 14
Cà Mau
43 - 93
Thứ hai
26-08-2019
TP Hồ Chí Minh
97 - 29
Đồng Tháp
74 - 04
Cà Mau
73 - 08
Thứ hai
19-08-2019
TP Hồ Chí Minh
49 - 85
Đồng Tháp
66 - 09
Cà Mau
66 - 00
Thứ hai
12-08-2019
TP Hồ Chí Minh
44 - 90
Đồng Tháp
98 - 81
Cà Mau
63 - 79
Thứ hai
05-08-2019
TP Hồ Chí Minh
80 - 47
Đồng Tháp
28 - 49
Cà Mau
71 - 45
Thứ hai
29-07-2019
TP Hồ Chí Minh
70 - 20
Đồng Tháp
87 - 62
Cà Mau
81 - 77
5 100
BACK TO TOP