Sớ đầu đuôi Miền Nam

Thứ bảy
22-02-2020
TP Hồ Chí Minh
66 - 01
Long An
20 - 82
Bình Phước
75 - 03
Hậu Giang
01 - 04
Thứ bảy
15-02-2020
TP Hồ Chí Minh
28 - 41
Long An
85 - 59
Bình Phước
15 - 36
Hậu Giang
05 - 15
Thứ bảy
08-02-2020
TP Hồ Chí Minh
48 - 41
Long An
20 - 05
Bình Phước
27 - 27
Hậu Giang
37 - 04
Thứ bảy
01-02-2020
TP Hồ Chí Minh
57 - 23
Long An
72 - 26
Bình Phước
62 - 16
Hậu Giang
92 - 40
Thứ bảy
25-01-2020
TP Hồ Chí Minh
32 - 89
Long An
55 - 47
Bình Phước
25 - 28
Hậu Giang
62 - 61
Thứ bảy
18-01-2020
TP Hồ Chí Minh
59 - 53
Long An
19 - 96
Bình Phước
41 - 04
Hậu Giang
11 - 62
Thứ bảy
11-01-2020
TP Hồ Chí Minh
84 - 05
Long An
32 - 29
Bình Phước
17 - 35
Hậu Giang
77 - 22
Thứ bảy
04-01-2020
TP Hồ Chí Minh
10 - 31
Long An
08 - 63
Bình Phước
03 - 75
Hậu Giang
84 - 72
Thứ bảy
28-12-2019
TP Hồ Chí Minh
21 - 69
Long An
37 - 94
Bình Phước
77 - 96
Hậu Giang
20 - 45
Thứ bảy
21-12-2019
TP Hồ Chí Minh
45 - 95
Long An
67 - 53
Bình Phước
80 - 15
Hậu Giang
40 - 65
Thứ bảy
14-12-2019
TP Hồ Chí Minh
23 - 49
Long An
48 - 45
Bình Phước
07 - 64
Hậu Giang
81 - 25
Thứ bảy
07-12-2019
TP Hồ Chí Minh
41 - 18
Long An
05 - 70
Bình Phước
01 - 95
Hậu Giang
57 - 08
Thứ bảy
30-11-2019
TP Hồ Chí Minh
00 - 98
Long An
90 - 60
Bình Phước
94 - 37
Hậu Giang
77 - 71
Thứ bảy
23-11-2019
TP Hồ Chí Minh
02 - 23
Long An
81 - 47
Bình Phước
24 - 56
Hậu Giang
95 - 99
Thứ bảy
16-11-2019
TP Hồ Chí Minh
92 - 43
Long An
38 - 26
Bình Phước
81 - 63
Hậu Giang
16 - 87
Thứ bảy
09-11-2019
TP Hồ Chí Minh
00 - 78
Long An
63 - 08
Bình Phước
45 - 44
Hậu Giang
93 - 03
Thứ bảy
02-11-2019
TP Hồ Chí Minh
66 - 36
Long An
07 - 42
Bình Phước
56 - 98
Hậu Giang
20 - 08
Thứ bảy
26-10-2019
TP Hồ Chí Minh
37 - 29
Long An
34 - 24
Bình Phước
07 - 81
Hậu Giang
25 - 98
Thứ bảy
19-10-2019
TP Hồ Chí Minh
44 - 43
Long An
78 - 85
Bình Phước
63 - 32
Hậu Giang
81 - 72
Thứ bảy
12-10-2019
TP Hồ Chí Minh
14 - 18
Long An
77 - 96
Bình Phước
13 - 44
Hậu Giang
99 - 49
Thứ bảy
05-10-2019
TP Hồ Chí Minh
91 - 34
Long An
83 - 62
Bình Phước
88 - 80
Hậu Giang
04 - 44
Thứ bảy
28-09-2019
TP Hồ Chí Minh
62 - 49
Long An
13 - 24
Bình Phước
29 - 58
Hậu Giang
44 - 29
Thứ bảy
21-09-2019
TP Hồ Chí Minh
41 - 03
Long An
50 - 48
Bình Phước
46 - 44
Hậu Giang
42 - 33
Thứ bảy
14-09-2019
TP Hồ Chí Minh
34 - 55
Long An
80 - 75
Bình Phước
00 - 40
Hậu Giang
70 - 61
Thứ bảy
07-09-2019
TP Hồ Chí Minh
55 - 13
Long An
52 - 83
Bình Phước
55 - 74
Hậu Giang
63 - 39
Thứ bảy
31-08-2019
TP Hồ Chí Minh
92 - 25
Long An
91 - 00
Bình Phước
80 - 07
Hậu Giang
62 - 78
Thứ bảy
24-08-2019
TP Hồ Chí Minh
67 - 66
Long An
63 - 19
Bình Phước
69 - 69
Hậu Giang
21 - 96
Thứ bảy
17-08-2019
TP Hồ Chí Minh
97 - 99
Long An
39 - 39
Bình Phước
95 - 87
Hậu Giang
12 - 08
Thứ bảy
10-08-2019
TP Hồ Chí Minh
15 - 33
Long An
86 - 01
Bình Phước
75 - 05
Hậu Giang
35 - 30
Thứ bảy
03-08-2019
TP Hồ Chí Minh
40 - 01
Long An
48 - 76
Bình Phước
51 - 02
Hậu Giang
93 - 99
5 100
BACK TO TOP