STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 phải lội xuống ao 07
2 Phân 23,95
3 phân chia 02, 05, 31, 42, 41
4 pháp sư 09, 29, 35, 96
5 phật 57, 75,51,01
6 phát minh 06, 17, 37, 97
7 phéc mơ tuya 99
8 phong cảnh 09
9 phóng sự 25, 50, 55
10 phu hồ 03, 08, 83
BACK TO TOP