Thứ sáu
19-04-2019
Gia Lai
46 - 20
Ninh Thuận
75 - 64
Thứ năm
18-04-2019
Bình Định
37 - 14
Quảng Trị
26 - 15
Quảng Bình
42 - 78
Thứ tư
17-04-2019
Khánh Hòa
37 - 66
Đà Nẵng
12 - 61
Thứ ba
16-04-2019
Quảng Nam
46 - 86
Đắc Lắc
34 - 02
Thứ hai
15-04-2019
Phú Yên
65 - 60
Thừa Thiên Huế
66 - 30
Chủ nhật
14-04-2019
Khánh Hòa
50 - 59
Kon Tum
18 - 94
Thứ bảy
13-04-2019
Đà Nẵng
74 - 75
Quảng Ngãi
35 - 77
Đắc Nông
81 - 65
Thứ sáu
12-04-2019
Ninh Thuận
93 - 88
Gia Lai
22 - 63
Thứ năm
11-04-2019
Quảng Bình
92 - 10
Quảng Trị
97 - 86
Bình Định
87 - 26
Thứ tư
10-04-2019
Khánh Hòa
97 - 13
Đà Nẵng
42 - 82
Thứ ba
09-04-2019
Quảng Nam
57 - 54
Đắc Lắc
80 - 79
Thứ hai
08-04-2019
Phú Yên
96 - 21
Thừa Thiên Huế
12 - 35
Chủ nhật
07-04-2019
Khánh Hòa
77 - 29
Kon Tum
70 - 10
Thứ bảy
06-04-2019
Đà Nẵng
66 - 58
Đắc Nông
96 - 79
Quảng Ngãi
85 - 21
Thứ sáu
05-04-2019
Ninh Thuận
13 - 44
Gia Lai
59 - 92
Thứ năm
04-04-2019
Quảng Bình
22 - 06
Quảng Trị
35 - 68
Bình Định
97 - 89
Thứ tư
03-04-2019
Khánh Hòa
48 - 46
Đà Nẵng
48 - 54
Thứ ba
02-04-2019
Đắc Lắc
42 - 19
Quảng Nam
72 - 86
Thứ hai
01-04-2019
Phú Yên
10 - 50
Thừa Thiên Huế
50 - 73
Chủ nhật
31-03-2019
Khánh Hòa
09 - 47
Kon Tum
75 - 10
Thứ bảy
30-03-2019
Quảng Ngãi
77 - 03
Đắc Nông
56 - 85
Đà Nẵng
98 - 52
Thứ sáu
29-03-2019
Gia Lai
36 - 79
Ninh Thuận
90 - 45
Thứ năm
28-03-2019
Quảng Trị
95 - 05
Quảng Bình
93 - 58
Bình Định
58 - 19
Thứ tư
27-03-2019
Khánh Hòa
45 - 16
Đà Nẵng
98 - 85
Thứ ba
26-03-2019
Quảng Nam
21 - 43
Đắc Lắc
26 - 89
Thứ hai
25-03-2019
Thừa Thiên Huế
48 - 19
Phú Yên
13 - 14
Chủ nhật
24-03-2019
Khánh Hòa
52 - 90
Kon Tum
12 - 39
Thứ bảy
23-03-2019
Đà Nẵng
00 - 93
Đắc Nông
41 - 74
Quảng Ngãi
55 - 38
Thứ sáu
22-03-2019
Ninh Thuận
17 - 19
Gia Lai
76 - 66
Thứ năm
21-03-2019
Bình Định
56 - 02
Quảng Trị
97 - 15
Quảng Bình
82 - 01