STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 3 con rắn 13, 31, 40
2 ai chết không rõ 38, 39
3 âm hộ 17, 71, 21
4 ân ái 25, 75
5 ăn cắp xe đạp 34
6 ăn chay 86, 85
7 ăn chua 93, 39
8 ăn chuối 34, 64
9 ăn cỗ 26, 62
10 ăn cơm 74, 85
BACK TO TOP