STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 29,58
2 gà con 07, 08
3 gà mái 33, 45
4 gà thịt rồi 28, 36
5 gà trống 55, 57
6 gái đẹp 38, 83
7 gặp ăn xin 24, 76, 86
8 gặp bạn gái chị gái 78, 89, 90
9 gặp bạn trai 04, 37, 38
10 gặp cây đa 09, 05, 12
BACK TO TOP