Thống kê giải đặc biệt theo tháng

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

329 05

721 30

046 35

291 66

623 23

02

736 04

794 34

737 87

826 32

792 22

03

191 43

631 07

388 23

082 47

625 00

04

549 49

444 10

512 23

366 62

762 78

05

457 21

457 21

976 15

529 91

568 72

799 13

06

140 12

262 75

788 54

033 36

07

149 54

149 73

873 68

833 82

08

788 04

788 04

221 91

550 60

672 41

09

915 74

603 47

959 73

717 70

10

263 96

960 45

835 49

327 65

11

336 58

076 96

292 24

024 19

12

908 80

197 47

749 51

350 09

13

412 44

542 32

731 18

127 95

14

321 64

518 55

189 15

339 63

15

267 10

474 17

189 01

417 95

16

727 82

007 76

283 22

751 46

17

975 71

998 17

522 67

763 80

18

347 06

066 16

814 89

445 54

19

709 21

903 98

850 74

966 00

20

128 50

222 04

857 36

512 65

21

388 97

360 89

555 21

587 38

22

964 49

376 47

460 24

272 98

23

168 75

361 44

361 23

545 03

989 91

24

916 09

315 78

695 50

817 79

25

373 76

542 96

466 25

672 11

26

231 46

941 35

906 67

291 54

27

264 22

335 55

775 61

065 61

28

509 40

459 82

911 59

690 63

099 13

29

803 89

808 05

289 14

972 98

979 54

30

757 12

429 02

067 02

599 64

31

497 15

988 19

988 19

838 34

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THÁNG

Thống kê giải đặc biệt tháng là gì?

Thống kê giải đặc biệt tháng là bảng thống kê các kết quả quay số của các giải đặc biệt trước đó theo mỗi tháng.  Giúp bạn tra cứu 2 số cuối của các giải đặc biệt theo thời gian nhất định của KQXS

Bảng thống kê xổ số tổng giải đặc biệt theo tháng cũng giống như thống kê tổng giải đặc biệt theo tuần. Bạn chỉ cần di chuyển chuột đến khung thời gian bên trên và chọn mục "tháng này". Lúc này hệ thống sẽ tự động xuất hiện trên bảng thống kê đặc biệt theo tổng và 2 số cuối giải đặc biệt của tháng đó.

Bên cạnh đó, bạn còn có thể xem lại bảng thống kê giải đặc biệt của tháng trước bằng cách di chuyển chuột đến khung thời gian và nhấp vào mục "tháng trước"

BACK TO TOP