Thống kê giải đặc biệt theo tháng

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

106 76

248 76

760 07

816 91

319 18

016 97

02

934 94

093 90

617 62

944 79

517 68

505 54

03

370 61

421 13

877 67

482 43

892 42

866 90

04

463 30

671 47

423 99

129 41

791 10

608 32

502 39

05

106 19

231 84

849 17

549 97

780 54

054 79

684 04

06

984 37

761 01

783 56

175 38

201 16

115 84

767 96

07

336 57

289 58

740 79

982 45

733 01

875 25

08

989 69

965 34

625 93

437 69

511 39

289 77

09

930 93

354 98

086 63

341 94

056 59

081 81

10

088 45

237 68

729 29

252 95

351 06

083 91

11

554 27

491 04

613 49

863 17

277 24

292 24

12

889 03

856 72

319 53

813 58

550 65

178 18

13

466 38

824 72

666 50

768 64

294 36

899 27

14

872 19

358 62

485 63

967 64

307 75

527 62

15

202 22

872 96

010 67

540 45

936 49

797 16

16

554 31

895 62

185 13

365 54

177 13

905 24

17

880 41

387 55

044 40

873 47

585 53

682 74

18

463 84

299 96

902 02

804 36

690 49

871 90

19

769 30

922 64

392 18

788 64

499 68

664 49

20

710 85

881 82

043 48

589 53

781 95

718 08

21

786 45

896 65

760 44

892 91

851 98

815 71

22

749 54

410 55

432 18

316 95

245 47

508 46

23

283 83

253 51

380 74

773 18

292 13

971 40

24

971 32

164 80

714 00

972 85

972 18

496 77

25

206 53

094 01

884 60

993 68

871 09

367 68

26

984 09

076 31

159 72

320 47

417 17

469 70

27

164 40

709 68

809 65

025 41

296 67

621 71

28

839 26

890 75

201 82

472 02

573 18

131 49

29

116 99

599 03

583 39

873 54

388 92

30

674 66

899 14

599 24

125 12

588 39

31

122 39

397 25

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT THEO THÁNG

Thống Kê Giải Đặc Biệt Tháng Là Gì?

Thống kê giải đặc biệt tháng là bảng thống kê các kết quả quay số của các giải đặc biệt trước đó theo mỗi tháng.  Giúp bạn tra cứu 2 số cuối của các giải đặc biệt theo thời gian nhất định của KQXS.


Bảng thống kê xổ số tổng giải đặc biệt theo tháng cũng giống như thống kê tổng giải đặc biệt theo tuần. Bạn chỉ cần di chuyển chuột đến khung thời gian bên trên và chọn mục "tháng này". Lúc này hệ thống sẽ tự động xuất hiện trên bảng thống kê đặc biệt theo tổng và 2 số cuối giải đặc biệt của tháng đó.

Bên cạnh đó, bạn còn có thể xem lại bảng thống kê giải đặc biệt của tháng trước bằng cách di chuyển chuột đến khung thời gian và nhấp vào mục "tháng trước".

Cách Tra Cứu Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tháng

Bước 1: Chọn năm
thong-ke-giai-dac-biet-theo-thang.jpg

Bước 2: Nhấn "Xem kết quả"
thong-ke-giai-dac-biet-theo-thang-1.jpg

Sau đó website sẽ trả lại số liệu thống kê để bạn tham khảo
thong-ke-giai-dac-biet-theo-thang-2.jpg

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Tháng Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt theo tháng, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được nhiều người quan tâm theo dõi như:

Kết Luận

Hy vọng các thống kê của Xosodaicat sẽ mang lại cho bạn nhiều số liệu bổ ích.

BACK TO TOP