Sớ đầu đuôi Miền Trung

Thứ sáu
21-02-2020
Ninh Thuận
35 - 84
Gia Lai
90 - 15
Thứ sáu
14-02-2020
Ninh Thuận
81 - 28
Gia Lai
12 - 07
Thứ sáu
07-02-2020
Ninh Thuận
40 - 97
Gia Lai
01 - 14
Thứ sáu
31-01-2020
Gia Lai
21 - 66
Ninh Thuận
84 - 84
Thứ sáu
24-01-2020
Gia Lai
85 - 03
Ninh Thuận
83 - 22
Thứ sáu
17-01-2020
Gia Lai
83 - 02
Ninh Thuận
03 - 15
Thứ sáu
10-01-2020
Gia Lai
95 - 02
Ninh Thuận
20 - 45
Thứ sáu
03-01-2020
Ninh Thuận
33 - 20
Gia Lai
08 - 87
Thứ sáu
27-12-2019
Ninh Thuận
61 - 18
Gia Lai
73 - 12
Thứ sáu
20-12-2019
Ninh Thuận
85 - 77
Gia Lai
15 - 94
Thứ sáu
13-12-2019
Gia Lai
47 - 82
Ninh Thuận
57 - 16
Thứ sáu
06-12-2019
Ninh Thuận
82 - 85
Gia Lai
52 - 34
Thứ sáu
29-11-2019
Gia Lai
92 - 68
Ninh Thuận
07 - 52
Thứ sáu
22-11-2019
Ninh Thuận
42 - 54
Gia Lai
73 - 72
Thứ sáu
15-11-2019
Ninh Thuận
31 - 68
Gia Lai
39 - 32
Thứ sáu
08-11-2019
Ninh Thuận
32 - 05
Gia Lai
47 - 09
Thứ sáu
01-11-2019
Gia Lai
65 - 61
Ninh Thuận
44 - 08
Thứ sáu
25-10-2019
Gia Lai
52 - 05
Ninh Thuận
39 - 40
Thứ sáu
18-10-2019
Ninh Thuận
72 - 46
Gia Lai
78 - 39
Thứ sáu
11-10-2019
Ninh Thuận
33 - 64
Gia Lai
16 - 08
Thứ sáu
04-10-2019
Gia Lai
03 - 37
Ninh Thuận
29 - 85
Thứ sáu
27-09-2019
Gia Lai
87 - 50
Ninh Thuận
25 - 94
Thứ sáu
20-09-2019
Gia Lai
49 - 28
Ninh Thuận
10 - 26
Thứ sáu
13-09-2019
Ninh Thuận
17 - 72
Gia Lai
92 - 92
Thứ sáu
06-09-2019
Gia Lai
67 - 64
Ninh Thuận
77 - 85
Thứ sáu
30-08-2019
Gia Lai
82 - 12
Ninh Thuận
75 - 88
Thứ sáu
23-08-2019
Ninh Thuận
01 - 21
Gia Lai
57 - 81
Thứ sáu
16-08-2019
Gia Lai
55 - 30
Ninh Thuận
42 - 53
Thứ sáu
09-08-2019
Gia Lai
20 - 89
Ninh Thuận
74 - 23
Thứ sáu
02-08-2019
Ninh Thuận
81 - 83
Gia Lai
46 - 04
5 100
BACK TO TOP