Kết quả xổ số điện toán Mega 6/45

Kết quả xổ số Điện Toán MEGA 6/45 Thứ tư, Ngày 05/02/2020

09
19
24
37
38
45
Giá Trị Jackpot
14,716,702,500đ
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 14,716,702,500đ
Giải nhất 5 số 15 10,000,000đ
Giải nhì 4 số 900 300,000đ
Giải ba 3 số 15353 30,000đ
Jackpot Mega 6/45 kỳ trước 02/02/2020
13,410,590,500đ (Cộng dồn cho kỳ này)

Kết quả xổ số Điện Toán MEGA 6/45 Chủ nhật, Ngày 02/02/2020

01
04
16
32
35
38
Giá Trị Jackpot
13,410,590,500đ
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 13,410,590,500đ
Giải nhất 5 số 7 10,000,000đ
Giải nhì 4 số 787 300,000đ
Giải ba 3 số 12887 30,000đ
Jackpot Mega 6/45 kỳ trước 31/01/2020
39,393,760,000đ

Kết quả xổ số Điện Toán MEGA 6/45 Thứ sáu, Ngày 31/01/2020

08
09
20
25
30
40
Giá Trị Jackpot
39,393,760,000đ
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 1 39,393,760,000đ
Giải nhất 5 số 30 10,000,000đ
Giải nhì 4 số 1398 300,000đ
Giải ba 3 số 20904 30,000đ
Jackpot Mega 6/45 kỳ trước 19/01/2020
25,510,108,000đ (Cộng dồn cho kỳ này)

Kết quả xổ số Điện Toán MEGA 6/45 Chủ nhật, Ngày 19/01/2020

01
04
19
25
35
39
Giá Trị Jackpot
25,510,108,000đ
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 6 số 0 25,510,108,000đ
Giải nhất 5 số 31 10,000,000đ
Giải nhì 4 số 1251 300,000đ
Giải ba 3 số 19337 30,000đ
Jackpot Mega 6/45 kỳ trước 17/01/2020
23,200,768,000đ (Cộng dồn cho kỳ này)
5 100
BACK TO TOP