Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Nam đến ngày 16/04/2024


Thống kê giải đặc biệt TP Hồ Chí Minh năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

822 09

013 39

02

830 49

03

582 50

04

176 72

05

983 46

06

193 31

08

037 27

529 15

09

211 56

10

850 89

11

929 58

12

433 61

13

322 23

309 25

15

184 83

903 84

16

174 16

17

179 27

18

318 59

19

172 24

20

132 39

22

121 43

23

232 34

24

034 41

25

252 48

26

988 09

27

299 97

29

046 13

30

379 85


Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

664 81

792 04

04

726 34

05

215 43

08

600 81

516 68

11

290 10

12

659 27

15

473 95

746 22

18

644 40

19

361 25

22

383 15

25

860 15

26

111 34

29

252 64


Thống kê giải đặc biệt Cà Mau năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

979 37

324 64

04

011 71

05

219 75

08

657 88

037 56

11

225 34

12

261 68

15

492 70

806 43

18

093 58

19

627 36

22

063 78

25

411 85

26

906 86

29

271 22


Thống kê giải đặc biệt Bến Tre năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

481 51

234 72

05

875 82

06

602 76

09

754 64

915 30

12

401 45

13

702 41

16

495 64

637 25

19

817 60

20

576 81

23

453 83

26

742 73

27

665 91

30

857 72


Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

627 94

267 71

05

756 38

06

586 75

09

411 83

034 28

12

161 27

13

824 00

16

178 79

822 77

19

417 47

20

043 11

23

048 05

26

337 19

27

785 91

30

016 48


Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

404 25

532 26

05

758 20

06

710 68

09

799 33

830 69

12

907 57

13

789 05

16

432 94

433 05

19

002 39

20

812 01

23

044 38

26

610 32

27

404 89

30

758 55


Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

930 74

900 47

06

451 03

07

318 78

10

556 58

893 44

13

074 44

14

496 01

17

960 02

20

025 92

21

854 30

24

386 39

27

641 23

28

468 58

31

922 96


Thống kê giải đặc biệt Cần Thơ năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

255 88

786 66

06

869 80

07

496 55

10

885 20

041 55

13

683 72

14

024 03

17

986 22

20

945 44

21

710 09

24

073 29

27

573 18

28

039 09

31

029 25


Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

684 32

029 77

06

710 12

07

090 96

10

944 61

940 16

13

909 43

14

981 41

17

505 05

20

119 37

21

425 40

24

414 77

27

545 40

28

350 92

31

753 90


Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

549 59

04

411 30

503 15

07

160 96

08

025 05

11

934 58

281 84

14

248 08

15

186 26

18

993 62

21

921 10

22

962 39

25

742 78

28

053 42

29

241 98


Thống kê giải đặc biệt An Giang năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

195 36

04

053 55

318 41

07

303 24

08

167 66

11

056 79

209 28

14

112 46

15

374 29

18

567 82

21

225 57

22

772 04

25

613 60

28

882 23

29

818 63


Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

398 50

04

521 04

483 19

07

833 42

08

110 46

11

461 75

553 73

14

378 09

15

831 43

18

487 23

21

208 37

22

764 75

25

089 36

28

252 65

29

171 10


Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

028 05

02

614 53

05

965 72

932 66

08

276 45

09

921 74

12

714 06

045 09

15

559 99

16

861 29

19

207 04

22

703 29

23

970 18

26

194 22

29

999 61


Thống kê giải đặc biệt Bình Dương năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

033 49

02

809 93

05

593 93

717 52

08

050 54

09

818 15

12

305 87

924 07

15

970 15

16

657 38

19

050 60

22

633 59

23

066 12

26

048 87

29

984 49


Thống kê giải đặc biệt Trà Vinh năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

047 76

02

675 08

05

141 67

687 19

08

569 47

09

550 98

12

941 47

940 53

15

828 94

16

819 98

19

291 84

22

427 95

23

573 70

26

129 21

29

693 62


Thống kê giải đặc biệt Long An năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

781 62

03

114 20

06

654 03

522 19

09

349 03

10

628 05

13

661 33

569 04

16

879 06

17

292 77

20

321 30

23

706 87

24

565 72

27

874 63

30

565 25


Thống kê giải đặc biệt Bình Phước năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

056 88

03

448 19

06

766 71

09

10

317 33

13

804 67

338 95

16

111 59

17

284 20

20

517 25

23

940 95

24

029 67

27

172 92

30

479 37


Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

119 18

03

168 66

06

300 54

970 56

09

10

817 04

13

787 03

282 75

16

468 09

17

340 46

20

925 03

23

953 28

24

054 03

27

592 18

30

378 47


Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

250 88

04

084 14

07

233 55

388 89

10

312 36

11

109 54

14

571 70

952 73

17

522 25

18

874 39

21

993 29

24

620 45

25

392 26

28

854 91

31

237 98


Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

273 43

04

286 17

07

930 13

097 73

10

953 99

11

026 82

14

657 13

655 44

17

453 65

18

901 56

21

898 24

24

915 26

25

195 74

28

229 09

31

540 69


Thống kê giải đặc biệt Đà Lạt năm 2024

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
03

483 28

04

959 34

07

082 18

535 69

10

734 73

11

507 08

14

909 00

402 78

17

122 25

18

241 15

21

491 35

24

792 85

25

195 71

28

816 62

31

721 59

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN NAM

Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Nam

Thống kê giải đặc biệt là công cụ hỗ trợ rất cần thiết của những người chơi có sở thích đánh đề và kể cả những người chơi lô. Đó là thống kê tất cả những giải đặc biệt của các nhà đài tỉnh thuộc miền Nam trong khoảng thời gian được Xosodaicat.com cung cấp thống kê là 1 năm, 2 năm và 3 năm.
Cách tra cứu thống kê giải đặc biệt miền Nam tại Xosodaicat.com được thực hiện theo các bước sau:
1. Trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Hãy click vào mục "Miền Nam".
2. Chọn khoảng thời gian muốn tra cứu, có 3 mốc thời gian hỗ trợ là 1, 2, 3 năm.
Hoàn tất 2 thao tác này, các số liệu được thống kê theo khoảng thời gian bạn chọn sẽ hiện ra, bao gồm đầy đủ tất cả các giải đặc biệt đã từng được xổ ở miền Nam.
Ngoài ra bạn có thể tham khảo riêng số liệu này của nhà đài tỉnh nào đó. Tương tự hãy chọn tên tỉnh/thành trên thanh công cụ "Chọn tỉnh" Kết quả sẽ chỉ hiện thị những giải đặc biệt của tỉnh mà bạn muốn tra cứu.

Phương Pháp Đánh Đề Miền Nam Hiệu Quả Từ Thống Kê Giải Đặc Biệt

Đánh đề miền Nam dựa vào kết quả ở 2 con số cuối của giải đặc biệt. Người chơi sẽ tham gia dự đoán chỉ duy nhất 2 con số ở vị trí này, nếu con số dự đoán có ở những vị trí khác từ các dãy số thưởng sẽ không được công nhận kết quả.

1. Bắt Tổng Đề Giải Đặc Biệt

"Tổng đề" là thuật ngữ được dùng trong lô đề và chính là tổng giá trị của các con số có trong giải đặc biệt. Bắt tổng đề đơn giản bạn chỉ việc cộng tất cả các con số này lại với nhau để tạo thành con đề đánh cho phiên tiếp theo.
Đánh đề theo cách này đồng nghĩa với việc con đề bạn dự đoán sẽ không thể có giá trị lớn hơn 54. Vì với 6 con số trong dãy số giải đặc biệt thì kết quả cao nhất cũng chỉ là 9x6=54 mà thôi.

2. Bắt Dàn Đề Tổng Từ Tổng Đề

Với cả phương pháp thứ 1 thì 2 phương pháp này thường khiến cho người chơi có sự nhầm lẫn. Ở cách tính này bạn sẽ thực hiện thêm những bước sau so với cách tính bên trên.
+Thực hiện như cách tính 1, cộng tất cả các con số có trong giải đặc biệt để lấy tổng.
+Từ con số tổng có được, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo hướng đầu tiến, đuôi lùi. Cụ thể sẽ được vận dụng như sau:
Ví dụ: Ta có dàn đề là 52829, tổng đề sẽ là 30. Với tổng đề là 26, ta sẽ suy ra dàn đề tổng theo cách tiến ở con số đầu và lùi ở con số sau cho đến khi chạm giá trị tổng đề.
Tổng đề 26, dàn đề tổng sẽ có là: 05, 16, 24, 33.
Như vậy 4 con đề có được là: 05, 16, 24, 33, bạn có thể chọn đánh theo con đề mà bạn thích.

Ngoài Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Thì Còn Những Cách Thống Kê Nào?

Ngoài bảng thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam, website Xosodaicat.com còn cung cấp các bảng số liệu thống kê giải đặc biệt được nhiều người quan tâm theo dõi như:

Thống Kê Giải Đặc Biệt XSMN Gồm Nhà Đài Nào?

Bên cạnh việc thống kê giải đặc biệt xổ số miền Nam (XSMN), website Xosodaicat.com còn cung cấp số liệu thống kê giải đặc biệt xổ số của các tỉnh thuộc XSMN cụ thể như sau:

Kết Luận

Với những tín đồ đánh lô thì thống kê tần suất lô tô là công cụ hỗ trợ không thể thiếu. Và với những người chơi có sở thích đánh đề thì đây chính là công cụ sẽ giúp ích rất nhiều cho các bạn trong việc tìm chọn ra con đề may mắn để cược ở kỳ tiếp theo. Chúc các bạn gặt được nhiều thành công hơn trong các ván cược của mình!
BACK TO TOP