STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 tai nạn 00, 07, 70, 46
2 tắm chó 11, 61, 16
3 tắm sông 04, 60
4 tàn sát 05, 59
5 tảng đá 20, 40, 60, 80
6 tập võ 70, 72
7 tầu bay 10, 11
8 tầu biển 11, 70, 90
9 tầu hỏa 74, 72
10 tàu thủy cháy 83, 38
BACK TO TOP