Kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ năm

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 14-04-2021

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
76
17
76
G7
662
320
173
G6
0170
8121
1524
5057
9469
1106
8941
0723
9764
G5
6734
9207
6949
G4
27735
76678
76694
60997
54071
68183
27611
95819
07599
88790
67643
65554
31318
42888
23668
31748
59093
95025
41523
21328
31100
G3
47761
10874
04499
93991
26499
07041
G2
84541
08044
84142
G1
51503
75428
23612
ĐB
273677
506779
714619
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 3 7, 6 0
1 1 9, 8, 7 9, 2
2 1, 4 8, 0 5, 3, 8, 3
3 5, 4
4 1 4, 3 2, 1, 8, 9, 1
5 4, 7
6 1, 2 9 8, 4
7 7, 4, 8, 1, 0, 6 9 3, 6
8 3 8
9 4, 7 9, 1, 9, 0 9, 3

Xổ số Miền Nam - 13-04-2021

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
90
68
55
G7
062
533
881
G6
8443
8150
6640
1570
8757
7081
3398
2588
0970
G5
0026
2121
9476
G4
64178
50470
91604
67859
69226
53897
35140
94687
71727
35349
97208
55562
22915
52733
41829
03215
66885
55303
21084
86644
29406
G3
40214
14858
67494
06581
43567
06916
G2
93225
99592
54451
G1
13361
88119
47198
ĐB
310500
117666
803888
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 0, 4 8 3, 6
1 4 9, 5 6, 5
2 5, 6, 6 7, 1 9
3 3, 3
4 0, 3, 0 9 4
5 8, 9, 0 7 1, 5
6 1, 2 6, 2, 8 7
7 8, 0 0 6, 0
8 1, 7, 1 8, 5, 4, 8, 1
9 7, 0 2, 4 8, 8

Xổ số Miền Nam - 12-04-2021

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
67
44
71
G7
914
182
484
G6
6205
9006
7868
5180
9550
3247
6634
2870
1247
G5
0299
7332
9408
G4
12765
37524
81654
06493
43071
64715
80248
84755
51752
41441
24757
85313
55127
93910
75510
18198
56973
54138
95114
71563
53945
G3
19120
94749
78996
20553
85834
83507
G2
86783
14986
43331
G1
59941
24865
17237
ĐB
266470
950928
578437
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5, 6 7, 8
1 5, 4 3, 0 0, 4
2 0, 4 8, 7
3 2 7, 7, 1, 4, 8, 4
4 1, 9, 8 1, 7, 4 5, 7
5 4 3, 5, 2, 7, 0
6 5, 8, 7 5 3
7 0, 1 3, 0, 1
8 3 6, 0, 2 4
9 3, 9 6 8

Xổ số Miền Nam - 11-04-2021

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
47
57
64
G7
869
945
662
G6
0637
4561
4685
4706
2535
9625
1108
9084
0174
G5
6334
2197
3111
G4
77928
45549
74644
03918
50355
40475
28307
27264
25870
76670
79921
63121
59588
93815
93145
23018
56659
01008
61269
76250
84567
G3
23047
39162
41079
50934
53658
47900
G2
67728
33144
40557
G1
87392
94379
02334
ĐB
430678
070886
241489
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7 6 0, 8, 8
1 8 5 8, 1
2 8, 8 1, 1, 5
3 4, 7 4, 5 4
4 7, 9, 4, 7 4, 5 5
5 5 7 7, 8, 9, 0
6 2, 1, 9 4 9, 7, 2, 4
7 8, 5 9, 9, 0, 0 4
8 5 6, 8 9, 4
9 2 7

Xổ số Miền Nam - 10-04-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
11
83
96
77
G7
833
196
827
973
G6
6042
0354
9946
1092
8915
0924
8031
5526
7248
5242
0538
3706
G5
6185
5126
9148
8641
G4
91553
26545
39987
38269
07584
36917
80181
71414
29201
78461
24315
51764
40827
48945
86241
95129
77244
61099
88783
99428
60416
79693
89667
13895
48086
79759
46566
06802
G3
21235
69611
44825
58490
96967
20201
15567
57815
G2
90198
12839
64011
48292
G1
21834
73661
56379
40289
ĐB
481593
160815
545210
380130
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 1 2, 6
1 1, 7, 1 5, 4, 5, 5 0, 1, 6 5
2 5, 7, 6, 4 9, 8, 6, 7
3 4, 5, 3 9 1 0, 8
4 5, 2, 6 5 1, 4, 8, 8 1, 2
5 3, 4 9
6 9 1, 1, 4 7 7, 7, 6
7 9 3, 7
8 7, 4, 1, 5 3 3 9, 6
9 3, 8 0, 2, 6 9, 6 2, 3, 5

Xổ số Miền Nam - 09-04-2021

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
79
90
16
G7
995
507
850
G6
4402
5359
8903
4869
1223
4162
9951
8843
6394
G5
2166
1722
1549
G4
27966
15115
57204
82100
13759
14783
79240
97788
31447
54521
20584
35863
48953
70761
08527
69601
95781
84275
91924
60545
70728
G3
92904
23233
46614
47869
77689
29851
G2
45466
72113
07900
G1
43943
74649
43652
ĐB
442542
269016
948895
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4, 4, 0, 2, 3 7 0, 1
1 5 6, 3, 4 6
2 1, 2, 3 7, 4, 8
3 3
4 2, 3, 0 9, 7 5, 9, 3
5 9, 9 3 2, 1, 1, 0
6 6, 6, 6 9, 3, 1, 9, 2
7 9 5
8 3 8, 4 9, 1
9 5 0 5, 4

Xổ số Miền Nam - 08-04-2021

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
15
82
94
G7
641
262
195
G6
2978
7385
9457
5112
1214
7396
2115
5279
1791
G5
8219
0270
5951
G4
15934
07176
93435
78968
31379
66355
46436
57852
62404
34542
66602
65869
74052
34481
27507
18216
60014
62774
82875
94843
33077
G3
49754
79153
58553
15723
17152
96573
G2
88016
24061
38990
G1
56289
41553
22822
ĐB
183809
657739
777705
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9 4, 2 5, 7
1 6, 9, 5 2, 4 6, 4, 5
2 3 2
3 4, 5, 6 9
4 1 2 3
5 4, 3, 5, 7 3, 3, 2, 2 2, 1
6 8 1, 9, 2
7 6, 9, 8 0 3, 4, 5, 7, 9
8 9, 5 1, 2
9 6 0, 1, 5, 4

Xổ số Miền Nam - 07-04-2021

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
40
72
36
G7
918
118
585
G6
1629
1394
4019
6099
6229
4670
9569
2153
0496
G5
8102
9945
2358
G4
37457
37786
96909
98430
55426
98483
94543
01736
43813
82632
17717
30833
76083
82770
13244
35212
42557
70184
73296
84054
40806
G3
69330
84813
05235
04700
27764
07970
G2
90441
78389
77004
G1
91904
31485
53165
ĐB
702542
357670
534417
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4, 9, 2 0 4, 6
1 3, 9, 8 3, 7, 8 7, 2
2 6, 9 9
3 0, 0 5, 6, 2, 3 6
4 2, 1, 3, 0 5 4
5 7 7, 4, 8, 3
6 5, 4, 9
7 0, 0, 0, 2 0
8 6, 3 5, 9, 3 4, 5
9 4 9 6, 6

Xổ số Miền Nam - 06-04-2021

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
65
16
16
G7
760
246
472
G6
6388
1488
6256
0317
0266
3213
3868
6945
0666
G5
2196
5069
4376
G4
48730
17656
56616
08650
22745
99399
18036
68492
28365
44987
07835
74759
35208
86060
50107
88724
06666
65997
81131
14394
14587
G3
86703
02196
36632
03332
74819
95969
G2
17509
15793
50591
G1
91333
06479
95877
ĐB
496790
370861
315576
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9, 3 8 7
1 6 7, 3, 6 9, 6
2 4
3 3, 0, 6 2, 2, 5 1
4 5 6 5
5 6, 0, 6 9
6 0, 5 1, 5, 0, 9, 6 9, 6, 8, 6
7 9 6, 7, 6, 2
8 8, 8 7 7
9 0, 6, 9, 6 3, 2 1, 7, 4

Xổ số Miền Nam - 05-04-2021

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
16
65
67
G7
254
428
751
G6
0121
6886
7986
1395
9674
4304
4275
3288
1658
G5
7454
3030
7003
G4
08128
99773
08541
20778
16372
64295
36207
21821
94784
13557
39044
56711
40606
55882
93395
79881
71919
50847
82724
80236
08446
G3
11992
50430
60946
49110
54597
90485
G2
08806
93571
05184
G1
01856
85139
79070
ĐB
361554
830718
651193
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6, 7 6, 4 3
1 6 8, 0, 1 9
2 8, 1 1, 8 4
3 0 9, 0 6
4 1 6, 4 7, 6
5 4, 6, 4, 4 7 8, 1
6 5 7
7 3, 8, 2 1, 4 0, 5
8 6, 6 4, 2 4, 5, 1, 8
9 2, 5 5 3, 7, 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 30 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 30 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 30 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 30 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 30 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 30 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 30 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 30 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "30 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP