Kết quả xổ số Miền Nam 30 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ ba

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 02-10-2023

Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G8
13
92
91
G7
202
676
133
G6
4643
7998
8385
5919
7823
2891
3092
8060
5396
G5
5474
9214
0703
G4
46738
09011
25580
96523
08102
05052
25847
34439
15103
42196
80026
22552
92215
11322
29918
04397
51714
84525
14564
98934
92527
G3
40242
54665
42862
14907
31947
54250
G2
98887
06546
25430
G1
75983
36946
16044
ĐB
163173
413613
763971
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 2, 2 7, 3 3
1 1, 3 3, 5, 4, 9 8, 4
2 3 6, 2, 3 5, 7
3 8 9 0, 4, 3
4 2, 7, 3 6, 6 4, 7
5 2 2 0
6 5 2 4, 0
7 3, 4 6 1
8 3, 7, 0, 5
9 8 6, 1, 2 7, 2, 6, 1

Xổ số Miền Nam - 01-10-2023

Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
G8
33
64
98
G7
328
980
014
G6
5397
8069
6936
6042
9518
7952
0698
6849
8483
G5
1945
5256
2062
G4
26885
25086
84651
93276
57882
13416
86079
44658
82920
42589
01717
68441
13513
27581
07151
74534
60329
78142
22566
38163
20544
G3
02591
33013
50035
34989
51489
99615
G2
69782
50600
92952
G1
04681
22092
94835
ĐB
677832
740214
724394
Đầu Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang
0 0
1 3, 6 4, 7, 3, 8 5, 4
2 8 0 9
3 2, 6, 3 5 5, 4
4 5 1, 2 2, 4, 9
5 1 8, 6, 2 2, 1
6 9 4 6, 3, 2
7 6, 9
8 1, 2, 5, 6, 2 9, 9, 1, 0 9, 3
9 1, 7 2 4, 8, 8

Xổ số Miền Nam - 30-09-2023

Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
G8
96
46
44
09
G7
714
911
416
288
G6
5344
0023
0226
5546
3571
1556
6686
0112
6990
9544
8495
1971
G5
2760
1544
0113
8456
G4
74944
82355
57870
10950
32474
65596
41049
69360
91957
72683
33708
44011
47509
46448
05644
69185
53180
10291
58694
14775
74653
00981
71190
24395
30108
68881
68808
19290
G3
43426
93521
26832
57145
34974
17268
65553
65654
G2
94657
16279
05624
38230
G1
94077
33890
56141
17091
ĐB
115078
673345
674351
299394
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8, 9 8, 8, 9
1 4 1, 1 3, 2, 6
2 6, 1, 3, 6 4
3 2 0
4 4, 9, 4 5, 5, 8, 4, 6, 6 1, 4, 4 4
5 7, 5, 0 7, 6 1, 3 3, 4, 6
6 0 0 8
7 8, 7, 0, 4 9, 1 4, 5 1
8 3 5, 0, 6 1, 1, 8
9 6, 6 0 1, 4, 0 4, 1, 0, 5, 0, 5

Xổ số Miền Nam - 29-09-2023

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
94
60
00
G7
801
431
976
G6
3466
8959
5233
4518
3686
7340
1804
2159
0875
G5
0287
2042
2011
G4
20429
21845
27619
60331
13483
16296
92769
75122
01947
64817
06079
89610
88870
33957
54841
67058
40575
60465
33213
85777
64108
G3
41017
05417
26990
21063
18589
50140
G2
23544
55582
48566
G1
78842
63456
35726
ĐB
379228
014548
807240
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 8, 4, 0
1 7, 7, 9 7, 0, 8 3, 1
2 8, 9 2 6
3 1, 3 1
4 2, 4, 5 8, 7, 2, 0 0, 0, 1
5 9 6, 7 8, 9
6 9, 6 3, 0 6, 5
7 9, 0 5, 7, 5, 6
8 3, 7 2, 6 9
9 6, 4 0

Xổ số Miền Nam - 28-09-2023

Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G8
25
56
86
G7
299
866
856
G6
5044
6328
0753
0378
5186
2573
4318
5758
3854
G5
1691
6812
3973
G4
92984
55382
97571
18980
41019
55164
39255
57340
25091
42352
55681
76226
69116
79809
84796
91302
65827
43938
69287
27778
34900
G3
78062
32512
59456
13097
62194
26697
G2
98566
70775
60901
G1
64395
76594
83005
ĐB
419116
036672
310240
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 9 5, 1, 2, 0
1 6, 2, 9 6, 2 8
2 8, 5 6 7
3 8
4 4 0 0
5 5, 3 6, 2, 6 8, 4, 6
6 6, 2, 4 6
7 1 2, 5, 8, 3 8, 3
8 4, 2, 0 1, 6 7, 6
9 5, 1, 9 4, 7, 1 4, 7, 6

Xổ số Miền Nam - 27-09-2023

Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
G8
64
51
39
G7
644
349
057
G6
1244
6733
8516
4406
0438
8271
4897
3600
6720
G5
5424
0110
0597
G4
56957
65820
63895
01399
63697
37257
50979
88354
00554
15125
57506
72643
94654
92957
14549
71665
17876
45620
46213
51120
32128
G3
18132
36574
60396
78168
94858
13091
G2
47619
45954
23731
G1
71254
32727
49236
ĐB
166893
535337
767861
Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 6, 6 0
1 9, 6 0 3
2 0, 4 7, 5 0, 0, 8, 0
3 2, 3 7, 8 6, 1, 9
4 4, 4 3, 9 9
5 4, 7, 7 4, 4, 4, 4, 7, 1 8, 7
6 4 8 1, 5
7 4, 9 1 6
8
9 3, 5, 9, 7 6 1, 7, 7

Xổ số Miền Nam - 26-09-2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
41
95
87
G7
801
444
353
G6
9948
9918
7355
5698
8378
9505
4668
0810
2536
G5
7523
2385
2520
G4
66021
34597
65317
74248
28060
14701
91540
20178
19890
17159
00332
04793
07481
37791
69885
79026
01800
42280
99961
20293
55153
G3
17663
56411
70234
71277
09474
61585
G2
91324
04751
95690
G1
34188
99090
54345
ĐB
587503
991040
924731
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3, 1, 1 5 0
1 1, 7, 8 0
2 4, 1, 3 6, 0
3 4, 2 1, 6
4 8, 0, 8, 1 0, 4 5
5 5 1, 9 3, 3
6 3, 0 1, 8
7 7, 8, 8 4
8 8 1, 5 5, 5, 0, 7
9 7 0, 0, 3, 1, 8, 5 0, 3

Xổ số Miền Nam - 25-09-2023

Đồng Tháp Cà Mau TP Hồ Chí Minh
G8
15
64
49
G7
788
524
489
G6
7168
9342
7903
6175
4316
2472
3817
1999
4913
G5
2442
4675
5642
G4
49606
48304
26956
92430
21129
88519
04885
87706
34005
00504
53246
17666
78607
35542
18373
55790
62498
65214
40454
64697
29841
G3
05691
20896
91810
80837
17892
59228
G2
30148
17808
78968
G1
60481
65610
21640
ĐB
460871
278543
587017
Đầu Đồng Tháp Cà Mau TP Hồ Chí Minh
0 6, 4, 3 8, 6, 5, 4, 7
1 9, 5 0, 0, 6 7, 4, 7, 3
2 9 4 8
3 0 7
4 8, 2, 2 3, 6, 2 0, 1, 2, 9
5 6 4
6 8 6, 4 8
7 1 5, 5, 2 3
8 1, 5, 8 9
9 1, 6 2, 0, 8, 7, 9

Xổ số Miền Nam - 24-09-2023

Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G8
93
89
00
G7
315
432
590
G6
9737
2577
1135
1782
7888
7384
6679
1366
7466
G5
3307
1191
7767
G4
89910
18668
94776
89076
78741
23793
79177
71056
36825
72523
25682
01355
91309
40096
27256
83197
61316
32812
95350
22790
38736
G3
72539
58294
87069
79801
90293
86361
G2
94613
89246
52902
G1
39270
20066
64733
ĐB
911547
514448
298118
Đầu Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
0 7 1, 9 2, 0
1 3, 0, 5 8, 6, 2
2 5, 3
3 9, 7, 5 2 3, 6
4 7, 1 8, 6
5 6, 5 6, 0
6 8 6, 9 1, 7, 6, 6
7 0, 6, 6, 7, 7 9
8 2, 2, 8, 4, 9
9 4, 3, 3 6, 1 3, 7, 0, 0

Xổ số Miền Nam - 23-09-2023

Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
G8
67
54
51
89
G7
091
533
720
417
G6
8029
0092
8207
4517
8370
7041
5622
9030
5248
7662
1659
5344
G5
9140
4590
1771
8423
G4
08870
82310
49139
96714
36992
37729
97777
55445
19229
09313
04005
15112
39539
60625
63823
11751
09012
00075
68872
50190
05383
00323
09203
61919
16513
47115
41483
12269
G3
53900
51290
02947
73668
21604
32777
38189
25925
G2
36435
52123
60565
16548
G1
74190
19111
23918
86901
ĐB
133524
877781
262641
895073
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0, 7 5 4 1, 3
1 0, 4 1, 3, 2, 7 8, 2 9, 3, 5, 7
2 4, 9, 9 3, 9, 5 3, 2, 0 5, 3, 3
3 5, 9 9, 3 0
4 0 7, 5, 1 1, 8 8, 4
5 4 1, 1 9
6 7 8 5 9, 2
7 0, 7 0 7, 5, 2, 1 3
8 1 3 9, 3, 9
9 0, 0, 2, 2, 1 0 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 30 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 30 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 30 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 30 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 30 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 30 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 30 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 30 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "30 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.
chon-kqxsmn-10-ngay.png

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP