STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 kẻ chân châu 13, 31, 60
2 kẻ cướp 03, 83
3 kẻ trộm cậy cửa 79, 20
4 kết hôn 75, 60, 26, 02
5 két xăng 64, 74
6 kêu cứu 35, 65
7 khách hàng 30, 89
8 khách sạn 32, 47
9 khai thác vàng 12, 21, 01, 10
10 khâm phục 37, 73
BACK TO TOP