Kết quả xổ số Miền Nam 100 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ hai

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 22-05-2022

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
77
13
71
G7
255
405
770
G6
6543
2990
1302
4244
5418
7676
0127
1901
4983
G5
4415
3811
8249
G4
39968
27569
90477
62807
45357
88927
43659
54679
85137
51889
30072
22822
99861
46470
24271
35995
68453
39808
27488
51177
63751
G3
48839
24604
88302
80370
87361
26516
G2
11628
44601
10930
G1
74635
12899
42292
ĐB
348702
042104
250168
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2, 4, 7, 2 4, 1, 2, 5 8, 1
1 5 1, 8, 3 6
2 8, 7 2 7
3 5, 9 7 0
4 3 4 9
5 7, 9, 5 3, 1
6 8, 9 1 8, 1
7 7, 7 0, 9, 2, 0, 6 1, 7, 0, 1
8 9 8, 3
9 0 9 2, 5

Xổ số Miền Nam - 21-05-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
27
31
84
25
G7
840
506
768
550
G6
5638
5838
5916
2853
7874
0141
4252
5769
2999
3273
6210
2088
G5
8489
6564
9910
6348
G4
35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417
29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
G3
02861
59808
01419
86178
15534
61150
91352
87756
G2
21393
82130
67872
43627
G1
19578
75375
41495
15253
ĐB
108098
078827
426566
048784
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8, 4, 9 6
1 5, 7, 6 9, 4 0 0
2 7 7 8 7, 5
3 8, 8 0, 1 4
4 0 3, 1 1, 0 8
5 0, 3 0, 2 3, 2, 6, 7, 3, 0
6 1, 4, 0 4 6, 0, 8, 6, 9, 8 0
7 8 5, 8, 4 2, 9 3
8 9 2, 5 4 4, 0, 8, 0, 7, 8
9 8, 3, 7 6, 4 5, 9

Xổ số Miền Nam - 20-05-2022

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
20
71
19
G7
502
438
487
G6
4611
9974
9091
0983
6249
7830
6567
8375
8188
G5
8348
1112
0292
G4
42667
83446
06131
00686
57677
25149
46392
66470
41167
86126
75494
57277
11258
54945
49282
69055
46105
76463
93901
77634
96864
G3
09848
52945
33472
89414
46283
33278
G2
18967
24311
53338
G1
95472
73063
89676
ĐB
521232
492297
058785
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 5, 1
1 1 1, 4, 2 9
2 0 6
3 2, 1 0, 8 8, 4
4 8, 5, 6, 9, 8 5, 9
5 8 5
6 7, 7 3, 7 3, 4, 7
7 2, 7, 4 2, 0, 7, 1 6, 8, 5
8 6 3 5, 3, 2, 8, 7
9 2, 1 7, 4 2

Xổ số Miền Nam - 19-05-2022

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
89
25
05
G7
195
709
069
G6
1464
2958
3128
9277
2672
6700
1438
4205
9800
G5
6559
3460
7267
G4
29411
15895
04781
66504
31783
55583
63300
27127
36813
71618
01974
68473
41284
38971
74510
79909
36058
42941
09702
95023
15188
G3
54226
98882
36449
05417
15382
22515
G2
61737
96092
75438
G1
92602
02013
34235
ĐB
742156
483760
202181
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2, 4, 0 0, 9 9, 2, 5, 0, 5
1 1 3, 7, 3, 8 5, 0
2 6, 8 7, 5 3
3 7 5, 8, 8
4 9 1
5 6, 9, 8 8
6 4 0, 0 7, 9
7 4, 3, 1, 7, 2
8 2, 1, 3, 3, 9 4 1, 2, 8
9 5, 5 2

Xổ số Miền Nam - 18-05-2022

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
59
98
17
G7
860
224
054
G6
2134
3808
0709
8706
2281
4688
4239
0484
7638
G5
1584
3191
0714
G4
69140
70099
34435
69517
25695
54476
35528
88308
45642
18022
49305
31367
93404
44593
73760
95483
47767
92527
53316
36818
03424
G3
24151
34314
39408
13407
19977
22333
G2
12901
60613
80694
G1
18325
24244
79529
ĐB
117782
547303
995365
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1, 8, 9 3, 8, 7, 8, 5, 4, 6
1 4, 7 3 6, 8, 4, 7
2 5, 8 2, 4 9, 7, 4
3 5, 4 3, 9, 8
4 0 4, 2
5 1, 9 4
6 0 7 5, 0, 7
7 6 7
8 2, 4 1, 8 3, 4
9 9, 5 3, 1, 8 4

Xổ số Miền Nam - 17-05-2022

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
40
05
74
G7
307
942
046
G6
9451
9675
8014
5487
1618
7955
2667
9984
2163
G5
2295
4287
7821
G4
80518
36275
80171
49448
42426
67794
15790
65083
05207
58704
22280
61052
02847
08526
12709
08109
66051
27118
98919
86983
75695
G3
93726
47504
04497
07866
94249
81251
G2
57433
20407
61440
G1
81084
91451
96768
ĐB
986133
013467
723666
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4, 7 7, 7, 4, 5 9, 9
1 8, 4 8 8, 9
2 6, 6 6 1
3 3, 3
4 8, 0 7, 2 0, 9, 6
5 1 1, 2, 5 1, 1
6 7, 6 6, 8, 7, 3
7 5, 1, 5 4
8 4 3, 0, 7, 7 3, 4
9 4, 0, 5 7 5

Xổ số Miền Nam - 16-05-2022

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
79
58
76
G7
002
468
300
G6
6422
4702
4355
6135
7989
7464
9582
7021
9417
G5
4670
0771
8847
G4
64718
49518
73327
44384
90220
81146
57435
08781
27815
99655
29839
14381
61518
28290
81474
45579
87094
18825
08471
72342
85890
G3
88937
36455
73168
24633
81772
47507
G2
17582
58661
81952
G1
56984
76469
79536
ĐB
977447
037054
194554
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 2, 2 7, 0
1 8, 8 5, 8 7
2 7, 0, 2 5, 1
3 7, 5 3, 9, 5 6
4 7, 6 2, 7
5 5, 5 4, 5, 8 4, 2
6 9, 1, 8, 4, 8
7 0, 9 1 2, 4, 9, 1, 6
8 4, 2, 4 1, 1, 9 2
9 0 4, 0

Xổ số Miền Nam - 15-05-2022

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
52
54
87
G7
551
741
531
G6
7756
2725
3723
4257
9293
1093
4829
8727
7685
G5
6299
7102
9431
G4
03682
18981
08973
19528
84252
59296
31592
67340
06776
44849
73147
00375
85117
36077
26231
24990
75388
75998
12440
92224
76854
G3
91926
21862
98457
46656
91736
70964
G2
40302
42192
67429
G1
20601
19873
46306
ĐB
303326
797080
143945
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1, 2 2 6
1 7
2 6, 6, 8, 5, 3 9, 4, 9, 7
3 6, 1, 1, 1
4 0, 9, 7, 1 5, 0
5 2, 6, 1, 2 7, 6, 7, 4 4
6 2 4
7 3 3, 6, 5, 7
8 2, 1 0 8, 5, 7
9 6, 2, 9 2, 3, 3 0, 8

Xổ số Miền Nam - 14-05-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
07
99
03
38
G7
912
348
330
753
G6
5354
9472
6469
7381
9015
3846
6179
3117
1309
0305
9532
2559
G5
3599
7501
2198
4568
G4
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
G3
43553
21931
77239
76525
25252
48798
65261
46747
G2
32729
54263
72733
74038
G1
75796
72760
05230
55344
ĐB
275361
735904
765353
025549
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7, 1, 7 4, 1 9, 3 5
1 3, 2 2, 5 7
2 9 5 5
3 1 9, 7 0, 3, 0 8, 2, 8
4 8, 8 5, 8, 6, 8 9, 4, 7
5 3, 0, 4 3, 2, 2, 5 0, 7, 0, 9, 3
6 1, 9 0, 3, 4 7, 2 1, 8
7 2 8, 9
8 0 2, 1 7 9, 2
9 6, 9 7, 9 8, 8 2, 1

Xổ số Miền Nam - 13-05-2022

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
01
08
45
G7
087
851
969
G6
6915
7943
0633
9450
0756
5066
8362
9255
4462
G5
7424
0069
1753
G4
53403
37599
75683
94023
10834
48433
33838
64122
02005
85981
66909
16722
62491
61035
67531
82468
95536
86312
35784
68006
03972
G3
36158
46976
92051
32259
77229
38654
G2
35291
02139
99687
G1
19498
81216
24043
ĐB
500767
391426
918861
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3, 1 5, 9, 8 6
1 5 6 2
2 3, 4 6, 2, 2 9
3 4, 3, 8, 3 9, 5 1, 6
4 3 3, 5
5 8 1, 9, 0, 6, 1 4, 3, 5
6 7 9, 6 1, 8, 2, 2, 9
7 6 2
8 3, 7 1 7, 4
9 8, 1, 9 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 100 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 100 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 100 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 100 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 100 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 100 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 100 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 100 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 100 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 100 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "100 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.
chon-kqxsmn-10-ngay.png

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP