Kết quả xổ số Miền Nam 100 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 24-05-2024

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
07
23
88
G7
522
620
632
G6
8048
0975
2534
8311
4929
7337
0140
7533
3368
G5
2660
2825
7950
G4
36480
28250
43626
91453
15801
93876
50407
42299
95534
82307
04266
06876
34099
14462
17764
63997
80151
67821
90241
70353
81116
G3
50630
71546
39241
80354
73713
29800
G2
70170
19947
13939
G1
19624
21834
48373
ĐB
509824
038490
022364
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 1, 7, 7 7 0
1 1 3, 6
2 4, 4, 6, 2 5, 9, 0, 3 1
3 0, 4 4, 4, 7 9, 3, 2
4 6, 8 7, 1 1, 0
5 0, 3 4 1, 3, 0
6 0 6, 2 4, 4, 8
7 0, 6, 5 6 3
8 0 8
9 0, 9, 9 7

Xổ số Miền Nam - 23-05-2024

Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G8
54
32
16
G7
491
279
060
G6
4252
0848
0316
8104
5159
3122
8942
8760
4014
G5
7018
0233
5686
G4
23699
55722
73854
15997
29883
71219
60952
75049
78536
78546
12924
18035
61144
56559
84100
28763
73367
57982
69673
74615
50497
G3
27085
35613
91422
14227
15405
53446
G2
37220
02819
68924
G1
10544
38186
74348
ĐB
616286
676628
762189
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 4 5, 0
1 3, 9, 8, 6 9 5, 4, 6
2 0, 2 8, 2, 7, 4, 2 4
3 6, 5, 3, 2
4 4, 8 9, 6, 4 8, 6, 2
5 4, 2, 2, 4 9, 9
6 3, 7, 0, 0
7 9 3
8 6, 5, 3 6 9, 2, 6
9 9, 7, 1 7

Xổ số Miền Nam - 22-05-2024

Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G8
75
15
87
G7
167
125
485
G6
0399
6400
0213
3454
3538
0865
8747
7914
8262
G5
7191
1957
8708
G4
66298
17129
16434
89239
85708
98919
65081
33572
12851
62777
30981
09615
72638
82894
34223
09028
36396
06217
58174
64798
38390
G3
57121
10501
12543
99532
62083
62916
G2
10511
55777
50849
G1
27653
12969
83031
ĐB
825835
968505
449809
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 1, 8, 0 5 9, 8
1 1, 9, 3 5, 5 6, 7, 4
2 1, 9 5 3, 8
3 5, 4, 9 2, 8, 8 1
4 3 9, 7
5 3 1, 7, 4
6 7 9, 5 2
7 5 7, 2, 7 4
8 1 1 3, 5, 7
9 8, 1, 9 4 6, 8, 0

Xổ số Miền Nam - 21-05-2024

Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
G8
53
15
47
G7
509
072
503
G6
8462
6819
2952
7851
5793
8256
7976
1680
8237
G5
9922
7582
9889
G4
18925
07081
97423
69570
54029
21679
49079
02666
13030
08580
23491
98548
89906
50620
62343
47033
50707
47447
91539
84892
00895
G3
40877
49209
71105
88627
37079
16217
G2
13923
28935
49533
G1
76808
39571
09407
ĐB
661030
779132
388678
Đầu Bến Tre Bạc Liêu Vũng Tàu
0 8, 9, 9 5, 6 7, 7, 3
1 9 5 7
2 3, 5, 3, 9, 2 7, 0
3 0 2, 5, 0 3, 3, 9, 7
4 8 3, 7, 7
5 2, 3 1, 6
6 2 6
7 7, 0, 9, 9 1, 2 8, 9, 6
8 1 0, 2 9, 0
9 1, 3 2, 5

Xổ số Miền Nam - 20-05-2024

Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G8
65
53
85
G7
010
452
652
G6
4249
1301
3927
4326
6767
9475
6618
3005
4307
G5
2758
8579
1931
G4
50105
12029
31771
59520
71713
38272
97902
02542
48600
71637
40175
16263
42309
69548
75791
88011
09284
81848
54210
16359
55293
G3
41083
41556
75330
05031
24794
79754
G2
42962
82289
92683
G1
98835
79275
37865
ĐB
287839
982772
817292
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 5, 2, 1 0, 9 5, 7
1 3, 0 1, 0, 8
2 9, 0, 7 6
3 9, 5 0, 1, 7 1
4 9 2, 8 8
5 6, 8 2, 3 4, 9, 2
6 2, 5 3, 7 5
7 1, 2 2, 5, 5, 9, 5
8 3 9 3, 4, 5
9 2, 4, 1, 3

Xổ số Miền Nam - 19-05-2024

Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G8
30
65
46
G7
870
369
766
G6
4800
8581
4675
1669
3686
8992
5735
2682
4445
G5
6613
4983
1759
G4
69737
34840
05977
49809
71819
49963
81092
51513
43470
90320
91484
45179
25072
70978
02379
02677
05147
10493
90231
09814
77099
G3
19097
22620
89326
53009
50037
51979
G2
52264
64357
10671
G1
01582
62959
41803
ĐB
589920
168593
219024
Đầu Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
0 9, 0 9 3
1 9, 3 3 4
2 0, 0 6, 0 4
3 7, 0 7, 1, 5
4 0 7, 5, 6
5 9, 7 9
6 4, 3 9, 9, 5 6
7 7, 5, 0 0, 9, 2, 8 1, 9, 9, 7
8 2, 1 4, 3, 6 2
9 7, 2 3, 2 3, 9

Xổ số Miền Nam - 18-05-2024

Hậu Giang Bình Phước TP Hồ Chí Minh Long An
G8
39
41
18
13
G7
518
288
644
294
G6
6869
0462
4179
9328
7836
8780
6977
4069
2583
6480
7889
2136
G5
6816
5971
7046
8528
G4
80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
98110
53079
72202
33757
62234
58993
60786
75112
69899
73261
41899
34195
83141
16416
67093
85438
90391
71831
57055
47553
97442
G3
60300
86797
80979
21314
50419
25948
44554
82810
G2
90943
90507
50566
26809
G1
46806
70309
81584
81964
ĐB
713531
806781
067456
779547
Đầu Hậu Giang Bình Phước TP Hồ Chí Minh Long An
0 6, 0 9, 7, 2 9
1 6, 8 4, 0 9, 2, 6, 8 0, 3
2 8 8
3 1, 9 4, 6 8, 1, 6
4 3, 3 1 8, 1, 6, 4 7, 2
5 7 6 4, 5, 3
6 8, 1, 4, 9, 2 6, 1, 9 4
7 1, 9, 9 9, 9, 1 7
8 2 1, 6, 0, 8 4, 3 0, 9
9 7 3 9, 9, 5 3, 1, 4

Xổ số Miền Nam - 17-05-2024

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
72
95
34
G7
753
676
170
G6
3589
7395
3819
6827
9830
1100
6800
0373
0843
G5
4481
3459
9175
G4
64736
04608
40344
39275
95741
95178
43631
67545
80521
87351
03600
43584
10154
41535
86375
65313
19367
84325
03535
40098
01233
G3
10268
78091
87882
85803
58393
47738
G2
01658
72867
78244
G1
43848
87841
47569
ĐB
572177
141337
648431
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 8 3, 0, 0 0
1 9 3
2 1, 7 5
3 6, 1 7, 5, 0 1, 8, 5, 3, 4
4 8, 4, 1 1, 5 4, 3
5 8, 3 1, 4, 9
6 8 7 9, 7
7 7, 5, 8, 2 6 5, 5, 3, 0
8 1, 9 2, 4
9 1, 5 5 3, 8

Xổ số Miền Nam - 16-05-2024

Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G8
54
64
43
G7
901
550
697
G6
7658
5991
7677
1910
5083
4179
6765
0332
1815
G5
6421
1416
5810
G4
41996
70073
65116
07819
88987
22731
77722
85609
31974
42304
61726
82483
90097
28723
28687
10711
19985
74960
60092
99220
33469
G3
82113
81726
91633
17830
86031
81420
G2
92730
50064
76557
G1
15283
45165
56131
ĐB
627275
001084
501116
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 1 9, 4
1 3, 6, 9 6, 0 6, 1, 0, 5
2 6, 2, 1 6, 3 0, 0
3 0, 1 3, 0 1, 1, 2
4 3
5 8, 4 0 7
6 5, 4, 4 0, 9, 5
7 5, 3, 7 4, 9
8 3, 7 4, 3, 3 7, 5
9 6, 1 7 2, 7

Xổ số Miền Nam - 15-05-2024

Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G8
72
81
78
G7
357
482
118
G6
1753
0495
8195
3143
8430
4852
2614
3598
7416
G5
2049
6239
9637
G4
02984
06723
08026
09139
40970
28441
01610
02402
81603
15794
81292
49022
91336
37162
65762
85019
00929
55053
94966
44430
49395
G3
38333
43037
86149
85156
35197
41093
G2
18263
62207
15700
G1
81864
77146
97565
ĐB
516741
611405
098850
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 5, 7, 2, 3 0
1 0 9, 4, 6, 8
2 3, 6 2 9
3 3, 7, 9 6, 9, 0 0, 7
4 1, 1, 9 6, 9, 3
5 3, 7 6, 2 0, 3
6 4, 3 2 5, 2, 6
7 0, 2 8
8 4 2, 1
9 5, 5 4, 2 7, 3, 5, 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 100 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 100 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 100 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 100 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 100 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 100 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 100 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 100 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 100 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 100 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "100 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.
chon-kqxsmn-10-ngay.png

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP