Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum đến ngày 05/04/2020

Thống kê giải đặc biệt Kon Tum năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

605 00

02

488 35

05

706 55

08

184 15

09

553 73

12

126 60

15

275 47

16

082 26

19

333 64

22

561 78

23

390 60

26

768 87

29

192 97

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

0

02

3

05

5

08

1

09

7

12

6

15

4

16

2

19

6

22

7

23

6

26

8

29

9

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
01

0

02

5

05

5

08

5

09

3

12

0

15

7

16

6

19

4

22

8

23

0

26

7

29

7

5 100
BACK TO TOP