Thống kê giải đặc biệt xổ số Thừa Thiên Huế đến ngày 05/04/2020

Thống kê giải đặc biệt Thừa Thiên Huế năm 2020

Ngày Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

737 83

03

810 22

06

247 02

09

745 61

10

986 81

13

060 96

16

690 55

17

658 49

20

029 35

23

524 07

24

828 17

27

467 01

30

381 55

Thống kê ĐẦU giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

8

03

2

06

0

09

6

10

8

13

9

16

5

17

4

20

3

23

0

24

1

27

0

30

5

Thống kê ĐUÔI giải đặc biệt năm 2020

Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
02

3

03

2

06

2

09

1

10

1

13

6

16

5

17

9

20

5

23

7

24

7

27

1

30

5

5 100
BACK TO TOP