STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 hà mã 56
2 hai anh em bế nhau 73,53
3 hai bàn thờ 46, 96, 91
4 hai bố con 32, 82, 98
5 hai chị em gái đánh nhau 45, 57
6 hai chữ số 64, 47
7 hai con chó 96, 64
8 hai con mèo cắn nhau 86
9 hai lần thấy mẹ 62, 86
10 hai người khiêng quan tài 83, 87
BACK TO TOP