Kết quả xổ số Miền Bắc

Các tỉnh mở xổ vào thứ bảy

Các tỉnh xổ số Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc - 05-06-2020

Giải đặc biệt 79913
Giải nhất 01136
Giải nhì 98576 99322
Giải ba 87720 51366 27226
99799 06602 23813
Giải bốn 3901 5400 3380 5847
Giải năm 7642 6047 0638
3103 7653 3408
Giải sáu 530 726 547
Giải bảy 31 23 38 42
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 05-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
2, 0, 8, 3 0 2, 1, 0, 3, 8
0, 3 1 3, 3
2, 0, 4, 4 2 2, 0, 6, 6, 3
1, 1, 0, 5, 2 3 6, 8, 0, 1, 8
4 7, 2, 7, 7, 2
5 3
3, 7, 6, 2, 2 6 6
4, 4, 4 7 6
3, 0, 3 8 0
9 9 9

Xổ số Miền Bắc - 04-06-2020

Giải đặc biệt 76278
Giải nhất 45337
Giải nhì 95912 63431
Giải ba 41844 26842 38623
01159 51317 44072
Giải bốn 3910 4936 0054 3493
Giải năm 8239 3959 1280
5867 6588 5649
Giải sáu 638 992 195
Giải bảy 04 27 06 66
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 04-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
1, 8 0 4, 6
3 1 2, 7, 0
1, 4, 7, 9 2 3, 7
2, 9 3 7, 1, 6, 9, 8
4, 5, 0 4 4, 2, 9
9 5 9, 4, 9
3, 0, 6 6 7, 6
3, 1, 6, 2 7 8, 2
7, 8, 3 8 0, 8
5, 3, 5, 4 9 3, 2, 5

Xổ số Miền Bắc - 03-06-2020

Giải đặc biệt 62500
Giải nhất 12536
Giải nhì 35103 57732
Giải ba 82893 94693 74111
39001 31280 43462
Giải bốn 9795 9890 8444 0830
Giải năm 3077 7944 4950
8084 3127 3748
Giải sáu 577 135 933
Giải bảy 79 09 33 75
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 03-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
0, 8, 9, 3, 5 0 0, 3, 1, 9
1, 0 1 1
3, 6 2 7
0, 9, 9, 3, 3 3 6, 2, 0, 5, 3, 3
4, 4, 8 4 4, 4, 8
9, 3, 7 5 0
3 6 2
7, 2, 7 7 7, 7, 9, 5
4 8 0, 4
7, 0 9 3, 3, 5, 0

Xổ số Miền Bắc - 02-06-2020

Giải đặc biệt 79222
Giải nhất 47910
Giải nhì 87767 34726
Giải ba 99625 15329 12223
76483 57159 48587
Giải bốn 8481 1746 6753 9525
Giải năm 6305 6909 8550
2717 1935 6827
Giải sáu 403 790 056
Giải bảy 51 12 16 39
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 02-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
1, 5, 9 0 5, 9, 3
8, 5 1 0, 7, 2, 6
2, 1 2 2, 6, 5, 9, 3, 5, 7
2, 8, 5, 0 3 5, 9
4 6
2, 2, 0, 3 5 9, 3, 0, 6, 1
2, 4, 5, 1 6 7
6, 8, 1, 2 7
8 3, 7, 1
2, 5, 0, 3 9 0
BACK TO TOP