Sớ đầu đuôi Miền Trung

Thứ năm
20-02-2020
Quảng Bình
02 - 15
Quảng Trị
16 - 85
Bình Định
51 - 62
Thứ năm
13-02-2020
Quảng Bình
41 - 19
Bình Định
92 - 70
Quảng Trị
13 - 79
Thứ năm
06-02-2020
Quảng Trị
46 - 34
Bình Định
65 - 65
Quảng Bình
51 - 88
Thứ năm
30-01-2020
Quảng Bình
76 - 08
Bình Định
06 - 88
Quảng Trị
48 - 44
Thứ năm
23-01-2020
Quảng Trị
20 - 60
Quảng Bình
68 - 35
Bình Định
43 - 07
Thứ năm
16-01-2020
Bình Định
24 - 27
Quảng Trị
59 - 72
Quảng Bình
95 - 61
Thứ năm
09-01-2020
Quảng Bình
09 - 27
Bình Định
03 - 10
Quảng Trị
41 - 94
Thứ năm
02-01-2020
Bình Định
50 - 26
Quảng Trị
39 - 00
Quảng Bình
17 - 20
Thứ năm
26-12-2019
Quảng Trị
94 - 42
Quảng Bình
16 - 16
Bình Định
66 - 28
Thứ năm
19-12-2019
Quảng Bình
19 - 55
Bình Định
53 - 85
Quảng Trị
52 - 13
Thứ năm
12-12-2019
Quảng Bình
98 - 27
Bình Định
05 - 89
Quảng Trị
06 - 79
Thứ năm
05-12-2019
Quảng Trị
65 - 38
Bình Định
17 - 54
Quảng Bình
80 - 17
Thứ năm
28-11-2019
Quảng Trị
65 - 26
Bình Định
25 - 25
Quảng Bình
57 - 48
Thứ năm
21-11-2019
Bình Định
11 - 80
Quảng Trị
88 - 30
Quảng Bình
84 - 15
Thứ năm
14-11-2019
Bình Định
69 - 75
Quảng Trị
31 - 94
Quảng Bình
29 - 66
Thứ năm
07-11-2019
Quảng Bình
46 - 60
Quảng Trị
52 - 80
Bình Định
07 - 55
Thứ năm
31-10-2019
Quảng Trị
11 - 46
Bình Định
37 - 26
Quảng Bình
18 - 49
Thứ năm
24-10-2019
Quảng Bình
74 - 22
Bình Định
61 - 85
Quảng Trị
34 - 36
Thứ năm
17-10-2019
Quảng Bình
04 - 78
Quảng Trị
76 - 40
Bình Định
36 - 05
Thứ năm
10-10-2019
Bình Định
60 - 91
Quảng Bình
03 - 79
Quảng Trị
93 - 50
Thứ năm
03-10-2019
Bình Định
57 - 44
Quảng Trị
66 - 56
Quảng Bình
60 - 74
Thứ năm
26-09-2019
Quảng Bình
97 - 49
Quảng Trị
97 - 41
Bình Định
77 - 29
Thứ năm
19-09-2019
Bình Định
23 - 82
Quảng Trị
58 - 90
Quảng Bình
59 - 58
Thứ năm
12-09-2019
Quảng Trị
42 - 81
Quảng Bình
73 - 91
Bình Định
88 - 33
Thứ năm
05-09-2019
Bình Định
12 - 79
Quảng Bình
62 - 99
Quảng Trị
03 - 99
Thứ năm
29-08-2019
Quảng Bình
20 - 96
Quảng Trị
93 - 67
Bình Định
77 - 85
Thứ năm
22-08-2019
Quảng Trị
65 - 12
Bình Định
11 - 86
Quảng Bình
64 - 80
Thứ năm
15-08-2019
Quảng Bình
60 - 59
Bình Định
71 - 82
Quảng Trị
30 - 16
Thứ năm
08-08-2019
Quảng Bình
43 - 10
Quảng Trị
65 - 84
Bình Định
27 - 59
Thứ năm
01-08-2019
Quảng Bình
53 - 08
Quảng Trị
37 - 53
Bình Định
10 - 53
5 100
BACK TO TOP