Sớ đầu đuôi Miền Nam

Thứ năm
20-02-2020
Tây Ninh
84 - 58
An Giang
90 - 07
Bình Thuận
09 - 53
Thứ năm
13-02-2020
Tây Ninh
16 - 21
An Giang
79 - 35
Bình Thuận
70 - 81
Thứ năm
06-02-2020
Tây Ninh
11 - 11
An Giang
98 - 08
Bình Thuận
24 - 82
Thứ năm
30-01-2020
Tây Ninh
62 - 50
An Giang
34 - 88
Bình Thuận
89 - 55
Thứ năm
23-01-2020
Tây Ninh
21 - 77
An Giang
95 - 01
Bình Thuận
65 - 92
Thứ năm
16-01-2020
Tây Ninh
15 - 81
An Giang
01 - 87
Bình Thuận
51 - 98
Thứ năm
09-01-2020
Tây Ninh
38 - 06
An Giang
56 - 91
Bình Thuận
89 - 22
Thứ năm
02-01-2020
Tây Ninh
70 - 58
An Giang
91 - 09
Bình Thuận
69 - 00
Thứ năm
26-12-2019
Tây Ninh
70 - 27
An Giang
88 - 16
Bình Thuận
01 - 33
Thứ năm
19-12-2019
Tây Ninh
35 - 64
An Giang
89 - 20
Bình Thuận
28 - 11
Thứ năm
12-12-2019
Tây Ninh
92 - 91
An Giang
11 - 73
Bình Thuận
26 - 53
Thứ năm
05-12-2019
Tây Ninh
72 - 99
An Giang
62 - 01
Bình Thuận
91 - 87
Thứ năm
28-11-2019
Tây Ninh
74 - 25
An Giang
30 - 60
Bình Thuận
48 - 80
Thứ năm
21-11-2019
Tây Ninh
64 - 23
An Giang
49 - 41
Bình Thuận
24 - 84
Thứ năm
14-11-2019
Tây Ninh
41 - 19
An Giang
07 - 71
Bình Thuận
12 - 56
Thứ năm
07-11-2019
Tây Ninh
62 - 18
An Giang
32 - 18
Bình Thuận
25 - 33
Thứ năm
31-10-2019
Tây Ninh
80 - 74
An Giang
49 - 44
Bình Thuận
31 - 74
Thứ năm
24-10-2019
Tây Ninh
92 - 82
An Giang
84 - 99
Bình Thuận
43 - 59
Thứ năm
17-10-2019
Tây Ninh
89 - 17
An Giang
92 - 63
Bình Thuận
34 - 12
Thứ năm
10-10-2019
Tây Ninh
27 - 63
An Giang
35 - 88
Bình Thuận
13 - 28
Thứ năm
03-10-2019
Tây Ninh
35 - 18
An Giang
30 - 87
Bình Thuận
85 - 22
Thứ năm
26-09-2019
Tây Ninh
28 - 18
An Giang
21 - 09
Bình Thuận
18 - 50
Thứ năm
19-09-2019
Tây Ninh
05 - 80
An Giang
64 - 96
Bình Thuận
64 - 78
Thứ năm
12-09-2019
Tây Ninh
36 - 68
An Giang
34 - 89
Bình Thuận
09 - 82
Thứ năm
05-09-2019
Tây Ninh
65 - 97
An Giang
23 - 88
Bình Thuận
27 - 93
Thứ năm
29-08-2019
Tây Ninh
13 - 10
An Giang
44 - 32
Bình Thuận
96 - 62
Thứ năm
22-08-2019
Tây Ninh
94 - 40
An Giang
44 - 69
Bình Thuận
17 - 05
Thứ năm
15-08-2019
Tây Ninh
00 - 01
An Giang
52 - 09
Bình Thuận
92 - 79
Thứ năm
08-08-2019
Tây Ninh
34 - 83
An Giang
29 - 09
Bình Thuận
01 - 96
Thứ năm
01-08-2019
Tây Ninh
82 - 18
An Giang
38 - 17
Bình Thuận
17 - 49
5 100
BACK TO TOP