Kết quả xổ số Miền Bắc 10 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ sáu

Xổ số Miền Bắc - 21-02-2020

Giải đặc biệt 36089
Giải nhất 26541
Giải nhì 33678 81840
Giải ba 88284 23901 70618
26101 96261 59205
Giải bốn 6019 0705 1674 8595
Giải năm 8929 7766 5065
5562 6785 3432
Giải sáu 174 366 533
Giải bảy 57 40 61 67
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 21-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
4, 4 0 1, 1, 5, 5
4, 0, 0, 6, 6 1 8, 9
6, 3 2 9
3 3 2, 3
8, 7, 7 4 1, 0, 0
0, 0, 9, 6, 8 5 7
6, 6 6 1, 6, 5, 2, 6, 1, 7
5, 6 7 8, 4, 4
7, 1 8 9, 4, 5
8, 1, 2 9 5

Xổ số Miền Bắc - 20-02-2020

Giải đặc biệt 22204
Giải nhất 15061
Giải nhì 10606 26736
Giải ba 99942 79268 04489
14967 69815 07814
Giải bốn 8749 4107 2844 2015
Giải năm 1999 8055 8891
3495 5148 1505
Giải sáu 883 194 394
Giải bảy 93 31 40 22
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 20-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
4 0 4, 6, 7, 5
6, 9, 3 1 5, 4, 5
4, 2 2 2
8, 9 3 6, 1
0, 1, 4, 9, 9 4 2, 9, 4, 8, 0
1, 1, 5, 9, 0 5 5
0, 3 6 1, 8, 7
6, 0 7
6, 4 8 9, 3
8, 4, 9 9 9, 1, 5, 4, 4, 3

Xổ số Miền Bắc - 19-02-2020

Giải đặc biệt 90398
Giải nhất 38353
Giải nhì 12735 48565
Giải ba 16557 64873 58369
16733 89160 33499
Giải bốn 2676 3211 4182 2239
Giải năm 1410 9893 6515
8217 3450 8057
Giải sáu 345 359 475
Giải bảy 85 37 52 50
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 19-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
6, 1, 5, 5 0
1 1 1, 0, 5, 7
8, 5 2
5, 7, 3, 9 3 5, 3, 9, 7
4 5
3, 6, 1, 4, 7, 8 5 3, 7, 0, 7, 9, 2, 0
7 6 5, 9, 0
5, 1, 5, 3 7 3, 6, 5
9 8 2, 5
6, 9, 3, 5 9 8, 9, 3

Xổ số Miền Bắc - 18-02-2020

Giải đặc biệt 06616
Giải nhất 32033
Giải nhì 10879 99942
Giải ba 63475 76892 07176
13773 23291 52816
Giải bốn 7953 6150 7212 0409
Giải năm 7326 8802 2501
6687 3471 8773
Giải sáu 270 964 103
Giải bảy 48 41 40 59
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 18-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
5, 7, 4 0 9, 2, 1, 3
9, 0, 7, 4 1 6, 6, 2
4, 9, 1, 0 2 6
3, 7, 5, 7, 0 3 3
6 4 2, 8, 1, 0
7 5 3, 0, 9
1, 7, 1, 2 6 4
8 7 9, 5, 6, 3, 1, 3, 0
4 8 7
7, 0, 5 9 2, 1

Xổ số Miền Bắc - 17-02-2020

Giải đặc biệt 99817
Giải nhất 69356
Giải nhì 53268 37870
Giải ba 86212 64009 75190
95157 78289 80249
Giải bốn 6853 0621 9077 0265
Giải năm 9850 5104 0004
8241 5178 0210
Giải sáu 377 170 135
Giải bảy 70 42 23 92
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 17-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
7, 9, 5, 1, 7, 7 0 9, 4, 4
2, 4 1 7, 2, 0
1, 4, 9 2 1, 3
5, 2 3 5
0, 0 4 9, 1, 2
6, 3 5 6, 7, 3, 0
5 6 8, 5
1, 5, 7, 7 7 0, 7, 8, 7, 0, 0
6, 7 8 9
0, 8, 4 9 0, 2

Xổ số Miền Bắc - 16-02-2020

Giải đặc biệt 00776
Giải nhất 68932
Giải nhì 60349 63294
Giải ba 01367 85984 96456
91023 80589 71089
Giải bốn 2223 1433 1393 6940
Giải năm 7978 5073 4795
6977 0954 9081
Giải sáu 205 437 904
Giải bảy 49 92 75 51
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 16-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
4 0 5, 4
8, 5 1
3, 9 2 3, 3
2, 2, 3, 9, 7 3 2, 3, 7
9, 8, 5, 0 4 9, 0, 9
9, 0, 7 5 6, 4, 1
7, 5 6 7
6, 7, 3 7 6, 8, 3, 7, 5
7 8 4, 9, 9, 1
4, 8, 8, 4 9 4, 3, 5, 2

Xổ số Miền Bắc - 15-02-2020

Giải đặc biệt 47417
Giải nhất 56746
Giải nhì 02208 90927
Giải ba 42888 58732 05678
39250 46376 08543
Giải bốn 4057 1320 5051 8760
Giải năm 5996 4963 9132
4440 9148 8146
Giải sáu 948 740 043
Giải bảy 41 30 88 99
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 15-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
5, 2, 6, 4, 4, 3 0 8
5, 4 1 7
3, 3 2 7, 0
4, 6, 4 3 2, 2, 0
4 6, 3, 0, 8, 6, 8, 0, 3, 1
5 0, 7, 1
4, 7, 9, 4 6 0, 3
1, 2, 5 7 8, 6
0, 8, 7, 4, 4, 8 8 8, 8
9 9 6, 9

Xổ số Miền Bắc - 14-02-2020

Giải đặc biệt 51855
Giải nhất 08402
Giải nhì 81863 94490
Giải ba 50504 49212 24274
15269 72405 57083
Giải bốn 6841 4789 6299 3683
Giải năm 9592 2305 9625
4188 7762 2244
Giải sáu 069 488 621
Giải bảy 34 68 33 70
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 14-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
9, 7 0 2, 4, 5, 5
4, 2 1 2
0, 1, 9, 6 2 5, 1
6, 8, 8, 3 3 4, 3
0, 7, 4, 3 4 1, 4
5, 0, 0, 2 5 5
6 3, 9, 2, 9, 8
7 4, 0
8, 8, 6 8 3, 9, 3, 8, 8
6, 8, 9, 6 9 0, 9, 2

Xổ số Miền Bắc - 13-02-2020

Giải đặc biệt 54232
Giải nhất 25908
Giải nhì 23623 36836
Giải ba 36173 85434 13354
41469 76130 24489
Giải bốn 7613 0931 7469 2485
Giải năm 5822 0856 1896
8077 4113 4624
Giải sáu 828 606 006
Giải bảy 05 29 76 07
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 13-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
3 0 8, 6, 6, 5, 7
3 1 3, 3
3, 2 2 3, 2, 4, 8, 9
2, 7, 1, 1 3 2, 6, 4, 0, 1
3, 5, 2 4
8, 0 5 4, 6
3, 5, 9, 0, 0, 7 6 9, 9
7, 0 7 3, 7, 6
0, 2 8 9, 5
6, 8, 6, 2 9 6

Xổ số Miền Bắc - 12-02-2020

Giải đặc biệt 19747
Giải nhất 36897
Giải nhì 52338 58777
Giải ba 48048 58519 57844
18354 30165 42681
Giải bốn 1696 8880 0159 6349
Giải năm 8361 8029 2755
9397 3422 0364
Giải sáu 368 843 762
Giải bảy 64 71 47 49
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 12-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
8 0
8, 6, 7 1 9
2, 6 2 9, 2
4 3 8
4, 5, 6, 6 4 7, 8, 4, 9, 3, 7, 9
6, 5 5 4, 9, 5
9 6 5, 1, 4, 8, 2, 4
4, 9, 7, 9, 4 7 7, 1
3, 4, 6 8 1, 0
1, 5, 4, 2, 4 9 7, 6, 7
5 100
BACK TO TOP