Thống kê tần suất lô tô từ 00 - 99

Thống kê tần suất lô tô 00 - 99 Miền Bắc

Lô tô Tần suất
00
0.74%
6 Lượt
01
0.62%
5 Lượt
02
1.11%
9 Lượt
03
0.49%
4 Lượt
04
1.11%
9 Lượt
05
1.48%
12 Lượt
06
0.74%
6 Lượt
07
1.11%
9 Lượt
08
0.62%
5 Lượt
09
0.99%
8 Lượt
10
1.11%
9 Lượt
11
1.36%
11 Lượt
12
1.11%
9 Lượt
13
0.99%
8 Lượt
14
0.25%
2 Lượt
15
1.48%
12 Lượt
16
0.74%
6 Lượt
17
1.23%
10 Lượt
18
0.86%
7 Lượt
19
0.74%
6 Lượt
20
0.74%
6 Lượt
21
1.23%
10 Lượt
22
0.74%
6 Lượt
23
1.11%
9 Lượt
24
0.25%
2 Lượt
25
1.11%
9 Lượt
26
0.62%
5 Lượt
27
0.25%
2 Lượt
28
0.62%
5 Lượt
29
0.74%
6 Lượt
30
0.99%
8 Lượt
31
0.62%
5 Lượt
32
0.99%
8 Lượt
33
1.6%
13 Lượt
34
0.86%
7 Lượt
35
0.49%
4 Lượt
36
0.99%
8 Lượt
37
0.74%
6 Lượt
38
0.99%
8 Lượt
39
1.11%
9 Lượt
40
1.98%
16 Lượt
41
1.85%
15 Lượt
42
0.86%
7 Lượt
43
1.11%
9 Lượt
44
0.62%
5 Lượt
45
0.62%
5 Lượt
46
0.74%
6 Lượt
47
0.62%
5 Lượt
48
1.23%
10 Lượt
49
1.85%
15 Lượt
50
0.99%
8 Lượt
51
1.23%
10 Lượt
52
0.62%
5 Lượt
53
0.86%
7 Lượt
54
0.99%
8 Lượt
55
0.62%
5 Lượt
56
0.74%
6 Lượt
57
1.36%
11 Lượt
58
0.49%
4 Lượt
59
1.23%
10 Lượt
60
0.86%
7 Lượt
61
1.23%
10 Lượt
62
1.11%
9 Lượt
63
1.73%
14 Lượt
64
0.99%
8 Lượt
65
1.36%
11 Lượt
66
0.74%
6 Lượt
67
0.62%
5 Lượt
68
1.98%
16 Lượt
69
1.23%
10 Lượt
70
1.23%
10 Lượt
71
0.99%
8 Lượt
72
0.25%
2 Lượt
73
1.73%
14 Lượt
74
0.86%
7 Lượt
75
1.6%
13 Lượt
76
1.48%
12 Lượt
77
1.23%
10 Lượt
78
1.73%
14 Lượt
79
0.74%
6 Lượt
80
0.49%
4 Lượt
81
0.86%
7 Lượt
82
0.62%
5 Lượt
83
1.23%
10 Lượt
84
1.23%
10 Lượt
85
0.86%
7 Lượt
86
0.49%
4 Lượt
87
0.74%
6 Lượt
88
0.99%
8 Lượt
89
1.6%
13 Lượt
90
0.62%
5 Lượt
91
0.74%
6 Lượt
92
1.36%
11 Lượt
93
1.23%
10 Lượt
94
1.23%
10 Lượt
95
1.11%
9 Lượt
96
1.23%
10 Lượt
97
1.23%
10 Lượt
98
0.62%
5 Lượt
99
1.48%
12 Lượt
5 100
BACK TO TOP