Kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ hai

Các tỉnh xổ số Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc - 06-07-2020

Giải đặc biệt 25470
Giải nhất 33022
Giải nhì 49883 27761
Giải ba 64764 51517 66381
17009 94508 45402
Giải bốn 9508 1684 8272 4872
Giải năm 2786 4221 8805
1397 0746 4892
Giải sáu 167 893 588
Giải bảy 47 65 22 09
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 06-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
7 0 9, 8, 2, 8, 5, 9
6, 8, 2 1 7
2, 0, 7, 7, 9, 2 2 2, 1, 2
8, 9 3
6, 8 4 6, 7
0, 6 5
8, 4 6 1, 4, 7, 5
1, 9, 6, 4 7 0, 2, 2
0, 0, 8 8 3, 1, 4, 6, 8
0, 0 9 7, 2, 3

Xổ số Miền Bắc - 05-07-2020

Giải đặc biệt 11070
Giải nhất 81900
Giải nhì 93541 83224
Giải ba 78501 89467 62358
98881 75755 37494
Giải bốn 2841 6916 5056 5898
Giải năm 8252 4890 6811
0216 2411 2043
Giải sáu 525 144 656
Giải bảy 59 77 50 98
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 05-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
7, 0, 9, 5 0 0, 1
4, 0, 8, 4, 1, 1 1 6, 1, 6, 1
5 2 4, 5
4 3
2, 9, 4 4 1, 1, 3, 4
5, 2 5 8, 5, 6, 2, 6, 9, 0
1, 5, 1, 5 6 7
6, 7 7 0, 7
5, 9, 9 8 1
5 9 4, 8, 0, 8

Xổ số Miền Bắc - 04-07-2020

Giải đặc biệt 77775
Giải nhất 02917
Giải nhì 92075 95679
Giải ba 34008 02955 63385
53599 00340 54607
Giải bốn 1211 2080 8508 2732
Giải năm 1906 5140 1899
1189 5095 4187
Giải sáu 217 051 670
Giải bảy 33 07 54 19
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 04-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
4, 8, 4, 7 0 8, 7, 8, 6, 7
1, 5 1 7, 1, 7, 9
3 2
3 3 2, 3
5 4 0, 0
7, 7, 5, 8, 9 5 5, 1, 4
0 6
1, 0, 8, 1, 0 7 5, 5, 9, 0
0, 0 8 5, 0, 9, 7
7, 9, 9, 8, 1 9 9, 9, 5

Xổ số Miền Bắc - 03-07-2020

Giải đặc biệt 58827
Giải nhất 67119
Giải nhì 20017 74828
Giải ba 15849 42557 70152
05128 97170 90611
Giải bốn 4839 9882 7284 5102
Giải năm 6746 0342 7729
9252 7816 7478
Giải sáu 789 958 247
Giải bảy 32 27 98 06
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 03-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
7 0 2, 6
1 1 9, 7, 1, 6
5, 8, 0, 4, 5, 3 2 7, 8, 8, 9, 7
3 9, 2
8 4 9, 6, 2, 7
5 7, 2, 2, 8
4, 1, 0 6
2, 1, 5, 4, 2 7 0, 8
2, 2, 7, 5, 9 8 2, 4, 9
1, 4, 3, 2, 8 9 8

Xổ số Miền Bắc - 02-07-2020

Giải đặc biệt 61129
Giải nhất 69904
Giải nhì 71780 01538
Giải ba 21787 54690 70085
91151 57731 48787
Giải bốn 0101 6384 1856 7735
Giải năm 1653 2824 2027
9922 1686 8012
Giải sáu 059 160 648
Giải bảy 76 51 95 79
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 02-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
8, 9, 6 0 4, 1
5, 3, 0, 5 1 2
2, 1 2 9, 4, 7, 2
5 3 8, 1, 5
0, 8, 2 4 8
8, 3, 9 5 1, 6, 3, 9, 1
5, 8, 7 6 0
8, 8, 2 7 6, 9
3, 4 8 0, 7, 5, 7, 4, 6
2, 5, 7 9 0, 5

Xổ số Miền Bắc - 01-07-2020

Giải đặc biệt 44435
Giải nhất 95361
Giải nhì 32743 77297
Giải ba 45653 44668 14502
51671 45385 52095
Giải bốn 9221 5165 9374 1987
Giải năm 3928 6088 8155
2749 3543 6596
Giải sáu 404 726 937
Giải bảy 86 91 00 55
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 01-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
0 0 2, 4, 0
6, 7, 2, 9 1
0 2 1, 8, 6
4, 5, 4 3 5, 7
7, 0 4 3, 9, 3
3, 8, 9, 6, 5, 5 5 3, 5, 5
9, 2, 8 6 1, 8, 5
9, 8, 3 7 1, 4
6, 2, 8 8 5, 7, 8, 6
4 9 7, 5, 6, 1

Xổ số Miền Bắc - 30-06-2020

Giải đặc biệt 67229
Giải nhất 25778
Giải nhì 32027 27889
Giải ba 07636 79150 57279
24619 02049 75693
Giải bốn 4617 4756 0475 0856
Giải năm 2592 0619 0042
0371 9868 3630
Giải sáu 361 458 037
Giải bảy 10 53 36 64
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 30-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
5, 3, 1 0
7, 6 1 9, 7, 9, 0
9, 4 2 9, 7
9, 5 3 6, 0, 7, 6
6 4 9, 2
7 5 0, 6, 6, 8, 3
3, 5, 5, 3 6 8, 1, 4
2, 1, 3 7 8, 9, 5, 1
7, 6, 5 8 9
2, 8, 7, 1, 4, 1 9 3, 2

Xổ số Miền Bắc - 29-06-2020

Giải đặc biệt 66720
Giải nhất 47882
Giải nhì 19356 60457
Giải ba 78378 95308 83715
23314 50690 70545
Giải bốn 7766 6519 9890 6100
Giải năm 2237 2952 7581
6671 1874 5846
Giải sáu 752 426 312
Giải bảy 78 29 76 28
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 29-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
2, 9, 9, 0 0 8, 0
8, 7 1 5, 4, 9, 2
8, 5, 5, 1 2 0, 6, 9, 8
3 7
1, 7 4 5, 6
1, 4 5 6, 7, 2, 2
5, 6, 4, 2, 7 6 6
5, 3 7 8, 1, 4, 8, 6
7, 0, 7, 2 8 2, 1
1, 2 9 0, 0

Xổ số Miền Bắc - 28-06-2020

Giải đặc biệt 36351
Giải nhất 57190
Giải nhì 82085 17293
Giải ba 54622 94979 94853
35043 37664 24341
Giải bốn 3878 3953 8623 9459
Giải năm 1924 6386 8595
8743 7738 8050
Giải sáu 742 485 492
Giải bảy 10 92 90 09
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 28-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
9, 5, 1, 9 0 9
5, 4 1 0
2, 4, 9, 9 2 2, 3, 4
9, 5, 4, 5, 2, 4 3 8
6, 2 4 3, 1, 3, 2
8, 9, 8 5 1, 3, 3, 9, 0
8 6 4
7 9, 8
7, 3 8 5, 6, 5
7, 5, 0 9 0, 3, 5, 2, 2, 0

Xổ số Miền Bắc - 27-06-2020

Giải đặc biệt 74236
Giải nhất 22390
Giải nhì 94698 06978
Giải ba 00766 42787 14336
24561 48779 22294
Giải bốn 4639 2606 4710 7097
Giải năm 4181 9731 1034
0399 5836 1720
Giải sáu 541 607 548
Giải bảy 25 35 52 46
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 27-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
9, 1, 2 0 6, 7
6, 8, 3, 4 1 0
5 2 0, 5
3 6, 6, 9, 1, 4, 6, 5
9, 3 4 1, 8, 6
2, 3 5 2
3, 6, 3, 0, 3, 4 6 6, 1
8, 9, 0 7 8, 9
9, 7, 4 8 7, 1
7, 3, 9 9 0, 8, 4, 7, 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 60 NGÀY

Xổ số miền Bắc 60 ngày là gì?

XSMB 60 ngày là tổng hợp đầy đủ những con số đã xuất hiện ở những lần quay số của nhà đài miền Bắc trong 60 ngày gần nhất. Việc xem lại các kết quả quay số của những phiên cầu trước sẽ mang đến cho người chơi những nhận định chính xác hơn về con số may mắn.

Các phiên quay số có mang tính chất minh bạc, rõ ràng cho người tham gia hay không?

Các con số được đưa ra KQXS đều trải quá trình lựa chọn ngẫu nhiên từ hệ thống. Quá trình quay số mở thưởng diễn ra đều được ghi hình trực tiếp và phát sóng trên tivi, được giám sát chặt chẽ từ Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết và các cơ quan chức năng nên bạn không cần phải nghi ngờ về tính công bằng nhé.
Xổ số là loại hình công bằng với tất cả mọi người kể cả người chơi theo quy luật hay một cách ngẫu nhiên. Mỗi quá trình quay số mở thưởng đều diễn ra một cách độc lập so với các các phiên quay số trước đó. Chính vì thế cho dù bạn có áp dụng quy luật phân tích nào hay dựa vào sổ mơ lô đề thì chỉ mang tính chất tham khảo và phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố may mắn. Không phải lúc nào cũng chính xác 100%.

BACK TO TOP