Kết quả xổ số Miền Bắc 30 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ bảy

Các tỉnh xổ số Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc - 05-06-2020

Giải đặc biệt 79913
Giải nhất 01136
Giải nhì 98576 99322
Giải ba 87720 51366 27226
99799 06602 23813
Giải bốn 3901 5400 3380 5847
Giải năm 7642 6047 0638
3103 7653 3408
Giải sáu 530 726 547
Giải bảy 31 23 38 42
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 05-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
2, 0, 8, 3 0 2, 1, 0, 3, 8
0, 3 1 3, 3
2, 0, 4, 4 2 2, 0, 6, 6, 3
1, 1, 0, 5, 2 3 6, 8, 0, 1, 8
4 7, 2, 7, 7, 2
5 3
3, 7, 6, 2, 2 6 6
4, 4, 4 7 6
3, 0, 3 8 0
9 9 9

Xổ số Miền Bắc - 04-06-2020

Giải đặc biệt 76278
Giải nhất 45337
Giải nhì 95912 63431
Giải ba 41844 26842 38623
01159 51317 44072
Giải bốn 3910 4936 0054 3493
Giải năm 8239 3959 1280
5867 6588 5649
Giải sáu 638 992 195
Giải bảy 04 27 06 66
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 04-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
1, 8 0 4, 6
3 1 2, 7, 0
1, 4, 7, 9 2 3, 7
2, 9 3 7, 1, 6, 9, 8
4, 5, 0 4 4, 2, 9
9 5 9, 4, 9
3, 0, 6 6 7, 6
3, 1, 6, 2 7 8, 2
7, 8, 3 8 0, 8
5, 3, 5, 4 9 3, 2, 5

Xổ số Miền Bắc - 03-06-2020

Giải đặc biệt 62500
Giải nhất 12536
Giải nhì 35103 57732
Giải ba 82893 94693 74111
39001 31280 43462
Giải bốn 9795 9890 8444 0830
Giải năm 3077 7944 4950
8084 3127 3748
Giải sáu 577 135 933
Giải bảy 79 09 33 75
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 03-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
0, 8, 9, 3, 5 0 0, 3, 1, 9
1, 0 1 1
3, 6 2 7
0, 9, 9, 3, 3 3 6, 2, 0, 5, 3, 3
4, 4, 8 4 4, 4, 8
9, 3, 7 5 0
3 6 2
7, 2, 7 7 7, 7, 9, 5
4 8 0, 4
7, 0 9 3, 3, 5, 0

Xổ số Miền Bắc - 02-06-2020

Giải đặc biệt 79222
Giải nhất 47910
Giải nhì 87767 34726
Giải ba 99625 15329 12223
76483 57159 48587
Giải bốn 8481 1746 6753 9525
Giải năm 6305 6909 8550
2717 1935 6827
Giải sáu 403 790 056
Giải bảy 51 12 16 39
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 02-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
1, 5, 9 0 5, 9, 3
8, 5 1 0, 7, 2, 6
2, 1 2 2, 6, 5, 9, 3, 5, 7
2, 8, 5, 0 3 5, 9
4 6
2, 2, 0, 3 5 9, 3, 0, 6, 1
2, 4, 5, 1 6 7
6, 8, 1, 2 7
8 3, 7, 1
2, 5, 0, 3 9 0

Xổ số Miền Bắc - 01-06-2020

Giải đặc biệt 62323
Giải nhất 07533
Giải nhì 95966 65361
Giải ba 47749 04864 91013
44376 81088 25177
Giải bốn 9508 5327 5178 9743
Giải năm 9329 9268 0313
9708 1398 7720
Giải sáu 991 461 688
Giải bảy 59 03 51 52
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 01-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
2 0 8, 8, 3
6, 9, 6, 5 1 3, 3
5 2 3, 7, 9, 0
2, 3, 1, 4, 1, 0 3 3
6 4 9, 3
5 9, 1, 2
6, 7 6 6, 1, 4, 8, 1
7, 2 7 6, 7, 8
8, 0, 7, 6, 0, 9, 8 8 8, 8
4, 2, 5 9 8, 1

Xổ số Miền Bắc - 31-05-2020

Giải đặc biệt 83834
Giải nhất 40366
Giải nhì 54794 04325
Giải ba 90733 66649 68246
18251 14931 25781
Giải bốn 8941 3021 3538 4147
Giải năm 1582 9369 9343
1664 0734 6952
Giải sáu 343 179 859
Giải bảy 48 17 77 61
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 31-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
0
5, 3, 8, 4, 2, 6 1 7
8, 5 2 5, 1
3, 4, 4 3 4, 3, 1, 8, 4
3, 9, 6, 3 4 9, 6, 1, 7, 3, 3, 8
2 5 1, 2, 9
6, 4 6 6, 9, 4, 1
4, 1, 7 7 9, 7
3, 4 8 1, 2
4, 6, 7, 5 9 4

Xổ số Miền Bắc - 30-05-2020

Giải đặc biệt 59964
Giải nhất 86926
Giải nhì 35850 92115
Giải ba 55065 04522 25840
97732 51771 88224
Giải bốn 4112 3340 0045 4945
Giải năm 7309 8522 8969
9602 6695 6372
Giải sáu 380 481 888
Giải bảy 80 17 44 75
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 30-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
5, 4, 4, 8, 8 0 9, 2
7, 8 1 5, 2, 7
2, 3, 1, 2, 0, 7 2 6, 2, 4, 2
3 2
6, 2, 4 4 0, 0, 5, 5, 4
1, 6, 4, 4, 9, 7 5 0
2 6 4, 5, 9
1 7 1, 2, 5
8 8 0, 1, 8, 0
0, 6 9 5

Xổ số Miền Bắc - 29-05-2020

Giải đặc biệt 97954
Giải nhất 21263
Giải nhì 33611 77358
Giải ba 24654 20180 22497
07318 29057 10725
Giải bốn 8100 8878 8019 0483
Giải năm 3556 8519 0831
9876 8636 1866
Giải sáu 038 598 639
Giải bảy 17 18 73 62
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 29-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
8, 0 0 0
1, 3 1 1, 8, 9, 9, 7, 8
6 2 5
6, 8, 7 3 1, 6, 8, 9
5, 5 4
2 5 4, 8, 4, 7, 6
5, 7, 3, 6 6 3, 6, 2
9, 5, 1 7 8, 6, 3
5, 1, 7, 3, 9, 1 8 0, 3
1, 1, 3 9 7, 8

Xổ số Miền Bắc - 28-05-2020

Giải đặc biệt 09913
Giải nhất 61778
Giải nhì 49244 25187
Giải ba 59587 13034 87962
57378 13958 67787
Giải bốn 5092 6255 3803 5219
Giải năm 2894 0189 4781
1763 1380 4363
Giải sáu 492 842 213
Giải bảy 45 10 50 71
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 28-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
8, 1, 5 0 3
8, 7 1 3, 9, 3, 0
6, 9, 9, 4 2
1, 0, 6, 6, 1 3 4
4, 3, 9 4 4, 2, 5
5, 4 5 8, 5, 0
6 2, 3, 3
8, 8, 8 7 8, 8, 1
7, 7, 5 8 7, 7, 7, 9, 1, 0
1, 8 9 2, 4, 2

Xổ số Miền Bắc - 27-05-2020

Giải đặc biệt 06561
Giải nhất 61403
Giải nhì 18807 00310
Giải ba 45555 10205 66260
07051 09084 45474
Giải bốn 9773 5356 8014 7498
Giải năm 4610 0043 9973
0230 1522 1164
Giải sáu 675 187 962
Giải bảy 48 68 91 39
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 27-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
1, 6, 1, 3 0 3, 7, 5
6, 5, 9 1 0, 4, 0
2, 6 2 2
0, 7, 4, 7 3 0, 9
8, 7, 1, 6 4 3, 8
5, 0, 7 5 5, 1, 6
5 6 1, 0, 4, 2, 8
0, 8 7 4, 3, 3, 5
9, 4, 6 8 4, 7
3 9 8, 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 30 NGÀY

Xổ số miền Bắc 30 ngày là gì?

XSMB 30 ngày cập nhật đầy đủ những kết quả quay số của 30 ngày liên tiếp. Giúp người xem nắm rõ hơn về số lần, thể lệ xuất hiện của các con số đã được xổ trong 30 phiên quay số gần nhất. Thời quan tiến hành quay số mở thưởng được diễn ra vào lúc 19h15' hằng ngày, được giám sát, chứng kiến bởi Hội đồng giám sát xổ số kiến thức theo khu vực được phân chia định kỳ.

Lợi ích từ việc xem lại KQXS miền Bắc 30 ngày

Cập nhật đầy đủ, chính xác những diễn biến của 30 phiên quay số mở thưởng gần nhất giúp người chơi có được những dự đoán chính xác hơn về con số để tham gia dự thưởng ở phiên cầu tiếp theo. 

Nắm rõ được những sự biến đổi về thể lệ xuất hiện của các con số giúp người chơi có thể áp dụng những phương pháp soi số một cách hợp lí hơn và có hiệu quả cao hơn.

BACK TO TOP