Kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ năm

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 30-11-2023

Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G8
84
82
93
G7
534
624
411
G6
5376
0270
2772
5600
6702
3555
6715
2223
9285
G5
2547
7621
4749
G4
65922
64064
50495
36576
72347
38222
55719
59146
21291
81951
23927
06070
55555
08617
88414
64305
22577
18003
21643
83813
94532
G3
46732
62038
80871
42030
70498
23724
G2
31075
87815
21446
G1
02937
45059
20815
ĐB
173171
917173
925874
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 0, 2 5, 3
1 9 5, 7 5, 4, 3, 5, 1
2 2, 2 7, 1, 4 4, 3
3 7, 2, 8, 4 0 2
4 7, 7 6 6, 3, 9
5 9, 1, 5, 5
6 4
7 1, 5, 6, 6, 0, 2 3, 1, 0 4, 7
8 4 2 5
9 5 1 8, 3

Xổ số Miền Nam - 29-11-2023

Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
G8
65
93
68
G7
178
182
413
G6
4003
5892
0070
4139
0619
1824
1563
9698
6043
G5
5968
0028
6813
G4
18783
00260
45500
39917
06910
51057
39102
93800
02587
23716
27876
52455
18952
91369
42431
31699
21582
37687
66001
02192
44004
G3
88869
94860
25578
03989
27069
81394
G2
35061
32720
84650
G1
76555
91906
67983
ĐB
531531
370295
643993
Đầu Sóc Trăng Cần Thơ Đồng Nai
0 0, 2, 3 6, 0 1, 4
1 7, 0 6, 9 3, 3
2 0, 8, 4
3 1 9 1
4 3
5 5, 7 5, 2 0
6 1, 9, 0, 0, 8, 5 9 9, 3, 8
7 0, 8 8, 6
8 3 9, 7, 2 3, 2, 7
9 2 5, 3 3, 4, 9, 2, 8

Xổ số Miền Nam - 28-11-2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
05
55
91
G7
252
376
850
G6
8951
0021
1918
6314
9399
7271
8671
5422
4732
G5
4251
2070
7954
G4
34155
84962
79644
43649
44365
87918
08894
35729
49436
36546
95389
09825
61556
66006
80485
14605
47823
62318
16723
76879
46406
G3
93774
60045
91490
05750
43590
84746
G2
44422
41682
54116
G1
08490
69404
33531
ĐB
467228
507876
552155
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 4, 6 5, 6
1 8, 8 4 6, 8
2 8, 2, 1 9, 5 3, 3, 2
3 6 1, 2
4 5, 4, 9 6 6
5 5, 1, 1, 2 0, 6, 5 5, 4, 0
6 2, 5
7 4 6, 0, 1, 6 9, 1
8 2, 9 5
9 0, 4 0, 9 0, 1

Xổ số Miền Nam - 27-11-2023

Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
G8
03
48
71
G7
428
096
189
G6
8408
3553
2979
6488
7565
9470
1717
1871
9942
G5
5685
5202
4885
G4
63492
19945
49881
26634
31045
79384
48458
25010
53619
68637
58441
27499
51201
11329
56691
02593
22377
00495
50737
43331
92107
G3
99908
44985
09668
58849
67766
48534
G2
75529
80122
95278
G1
68583
10467
87569
ĐB
629790
239358
674312
Đầu Cà Mau Đồng Tháp TP Hồ Chí Minh
0 8, 8, 3 1, 2 7
1 0, 9 2, 7
2 9, 8 2, 9
3 4 7 4, 7, 1
4 5, 5 9, 1, 8 2
5 8, 3 8
6 7, 8, 5 9, 6
7 9 0 8, 7, 1, 1
8 3, 5, 1, 4, 5 8 5, 9
9 0, 2 9, 6 1, 3, 5

Xổ số Miền Nam - 26-11-2023

Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G8
59
32
47
G7
928
899
030
G6
8580
4876
0192
3006
4462
5122
2151
2474
0406
G5
7060
7880
3214
G4
08629
74549
50015
72137
43663
64107
26541
32050
49265
14855
30012
87558
59702
46319
23918
01480
92794
15486
93827
92996
05458
G3
13632
64079
87309
89145
51675
56374
G2
98188
04196
07395
G1
89911
76685
69552
ĐB
620552
094895
350037
Đầu Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
0 7 9, 2, 6 6
1 1, 5 2, 9 8, 4
2 9, 8 2 7
3 2, 7 2 7, 0
4 9, 1 5 7
5 2, 9 0, 5, 8 2, 8, 1
6 3, 0 5, 2
7 9, 6 5, 4, 4
8 8, 0 5, 0 0, 6
9 2 5, 6, 9 5, 4, 6

Xổ số Miền Nam - 25-11-2023

Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh Bình Phước
G8
86
39
61
65
G7
742
027
149
869
G6
3783
8716
4911
3575
1920
4916
2249
3443
0232
0642
7846
9829
G5
2356
1502
7568
6315
G4
18981
67751
31986
85232
63056
61124
02967
88769
57408
76707
71366
37210
61585
99950
22968
18623
69934
10347
93727
71064
76824
33117
92633
68878
21191
27938
55405
50182
G3
99480
19573
54079
16935
39837
54044
77713
93696
G2
12052
26503
71726
09340
G1
68306
12463
36162
65906
ĐB
058823
736932
187173
504117
Đầu Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 6 3, 8, 7, 2 6, 5
1 6, 1 0, 6 7, 3, 7, 5
2 3, 4 0, 7 6, 3, 7, 4 9
3 2 2, 5, 9 7, 4, 2 3, 8
4 2 4, 7, 9, 3, 9 0, 2, 6
5 2, 1, 6, 6 0
6 7 3, 9, 6 2, 8, 4, 8, 1 9, 5
7 3 9, 5 3 8
8 0, 1, 6, 3, 6 5 2
9 6, 1

Xổ số Miền Nam - 24-11-2023

Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
G8
38
71
03
G7
528
473
901
G6
5734
6054
5028
4355
7356
7109
2856
9925
6008
G5
3032
6843
9656
G4
03764
83786
48064
05151
76790
16803
45119
15156
19558
19080
87021
65743
88071
10125
81443
66689
32407
08465
92523
83599
66965
G3
79714
32857
78920
38273
26846
97207
G2
60201
52362
48334
G1
15757
30608
67972
ĐB
231231
453096
416230
Đầu Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
0 1, 3 8, 9 7, 7, 8, 1, 3
1 4, 9
2 8, 8 0, 1, 5 3, 5
3 1, 2, 4, 8 0, 4
4 3, 3 6, 3
5 7, 7, 1, 4 6, 8, 5, 6 6, 6
6 4, 4 2 5, 5
7 3, 1, 3, 1 2
8 6 0 9
9 0 6 9

Xổ số Miền Nam - 23-11-2023

Bình Thuận Tây Ninh An Giang
G8
73
15
14
G7
916
349
650
G6
5353
4275
8964
6852
8430
8180
5184
3421
7769
G5
2067
4711
7469
G4
24424
19932
99051
60032
17417
85284
22070
82421
98670
07614
24272
44592
73537
29094
00910
28172
70149
35874
91914
61035
68394
G3
84214
10524
14094
28644
78205
34039
G2
14010
38569
40960
G1
65192
97419
31779
ĐB
111468
023632
374911
Đầu Bình Thuận Tây Ninh An Giang
0 5
1 0, 4, 7, 6 9, 4, 1, 5 1, 0, 4, 4
2 4, 4 1 1
3 2, 2 2, 7, 0 9, 5
4 4, 9 9
5 1, 3 2 0
6 8, 7, 4 9 0, 9, 9
7 0, 5, 3 0, 2 9, 2, 4
8 4 0 4
9 2 4, 2, 4 4

Xổ số Miền Nam - 22-11-2023

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
20
73
31
G7
054
090
366
G6
5548
0541
8354
0799
7180
7162
5310
0424
3016
G5
9256
8382
4812
G4
46334
93736
73591
26263
43640
37014
77876
48637
07396
09822
15642
66331
82716
26302
32311
37940
21347
71857
97900
77309
06614
G3
61144
60909
60145
37801
57308
67141
G2
84283
71505
30522
G1
07799
50730
10681
ĐB
187240
527815
107700
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 9 5, 1, 2 0, 8, 0, 9
1 4 5, 6 1, 4, 2, 0, 6
2 0 2 2, 4
3 4, 6 0, 7, 1 1
4 0, 4, 0, 8, 1 5, 2 1, 0, 7
5 6, 4, 4 7
6 3 2 6
7 6 3
8 3 2, 0 1
9 9, 1 6, 9, 0

Xổ số Miền Nam - 21-11-2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
38
41
34
G7
781
619
398
G6
3068
9853
7085
6318
3540
4192
7360
1802
7097
G5
4243
3759
1536
G4
47215
64080
69561
49246
51792
37691
96774
11827
47396
38334
21668
06461
84644
74005
28777
39401
25397
92542
80840
87671
72277
G3
94572
67915
12995
01038
23313
55070
G2
70040
94154
31245
G1
43118
23491
96638
ĐB
954344
959823
378081
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 5 1, 2
1 8, 5, 5 8, 9 3
2 3, 7
3 8 8, 4 8, 6, 4
4 4, 0, 6, 3 4, 0, 1 5, 2, 0
5 3 4, 9
6 1, 8 8, 1 0
7 2, 4 0, 7, 1, 7
8 0, 5, 1 1
9 2, 1 1, 5, 6, 2 7, 7, 8

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 60 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 60 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 60 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 60 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 60 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 60 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 60 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 60 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 60 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 60 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "60 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.
chon-kqxsmn-10-ngay.png

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP