Kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 27-02-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
29
75
48
08
G7
895
680
340
467
G6
6967
1703
2465
1260
3942
5695
2482
3935
4678
3120
6292
8795
G5
6721
7375
1031
6384
G4
54111
93144
16876
92829
55975
90172
80837
45853
45973
82323
15159
00957
03089
37487
77650
03906
79482
53043
39522
25157
52655
83585
54952
27402
89752
96628
08551
66335
G3
04049
73555
95117
49526
66764
24561
39643
25731
G2
41254
32555
55284
97011
G1
22578
11942
55239
90932
ĐB
376616
612652
150476
732534
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 6 2, 8
1 6, 1 7 1
2 9, 1, 9 6, 3 2 8, 0
3 7 9, 1, 5 4, 2, 1, 5
4 9, 4 2, 2 3, 0, 8 3
5 4, 5 2, 5, 3, 9, 7 0, 7, 5 2, 2, 1
6 7, 5 0 4, 1 7
7 8, 6, 5, 2 3, 5, 5 6, 8
8 9, 7, 0 4, 2, 2 5, 4
9 5 5 2, 5

Xổ số Miền Nam - 26-02-2021

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
11
87
53
G7
446
736
143
G6
7405
6739
0823
5736
6543
5422
1028
3063
2450
G5
3005
0762
7003
G4
61398
31268
91771
44203
46290
97390
64000
01418
63918
26908
08008
75957
03641
14777
76461
63784
75856
13694
12406
13814
13872
G3
07069
80125
38984
84649
96388
29837
G2
93891
17777
78415
G1
07257
70545
74578
ĐB
046384
513093
557933
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3, 0, 5, 5 8, 8 6, 3
1 1 8, 8 5, 4
2 5, 3 2 8
3 9 6, 6 3, 7
4 6 5, 9, 1, 3 3
5 7 7 6, 0, 3
6 9, 8 2 1, 3
7 1 7, 7 8, 2
8 4 4, 7 8, 4
9 1, 8, 0, 0 3 4

Xổ số Miền Nam - 25-02-2021

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
40
86
45
G7
844
953
251
G6
3640
4112
7222
7740
8113
8582
6570
4160
6155
G5
6130
2306
3513
G4
80697
81402
94528
96898
10778
14585
22490
04662
03583
49161
22604
31531
62023
04112
73570
47098
37294
67190
97532
44748
39109
G3
94376
86223
11560
44163
75235
17265
G2
84015
60268
33806
G1
97351
63576
65620
ĐB
309841
889627
622893
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2 4, 6 6, 9
1 5, 2 2, 3 3
2 3, 8, 2 7, 3 0
3 0 1 5, 2
4 1, 0, 4, 0 0 8, 5
5 1 3 5, 1
6 8, 0, 3, 2, 1 5, 0
7 6, 8 6 0, 0
8 5 3, 2, 6
9 7, 8, 0 3, 8, 4, 0

Xổ số Miền Nam - 24-02-2021

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
88
15
38
G7
578
225
802
G6
0653
8217
3411
2165
5067
0569
7250
2618
1967
G5
9476
2165
5684
G4
48901
93341
49473
45969
16624
41649
62305
32000
05328
56819
25636
88257
06911
91478
01664
13912
60227
33314
48324
51502
60146
G3
36599
28637
21683
36942
79690
58224
G2
07366
98852
48184
G1
39181
94795
98909
ĐB
967014
436986
062911
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1, 5 0 9, 2, 2
1 4, 7, 1 9, 1, 5 1, 2, 4, 8
2 4 8, 5 4, 7, 4
3 7 6 8
4 1, 9 2 6
5 3 2, 7 0
6 6, 9 5, 5, 7, 9 4, 7
7 3, 6, 8 8
8 1, 8 6, 3 4, 4
9 9 5 0

Xổ số Miền Nam - 23-02-2021

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
38
49
40
G7
291
470
008
G6
2869
8780
5722
6384
0477
1447
1977
7501
9508
G5
0514
8281
2567
G4
88892
18615
10351
07631
17759
42982
97207
10604
10268
41577
00275
30526
85147
48991
41990
74837
53496
63205
43847
19160
36575
G3
66560
58484
39736
67566
71834
87736
G2
49617
01596
10429
G1
83080
12672
12718
ĐB
628630
099726
549942
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 4 5, 1, 8, 8
1 7, 5, 4 8
2 2 6, 6 9
3 0, 1, 8 6 4, 6, 7
4 7, 7, 9 2, 7, 0
5 1, 9
6 0, 9 6, 8 0, 7
7 2, 7, 5, 7, 0 5, 7
8 0, 4, 2, 0 1, 4
9 2, 1 6, 1 0, 6

Xổ số Miền Nam - 22-02-2021

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
25
64
33
G7
894
510
231
G6
9050
9639
0790
2746
1614
7294
6769
8200
2030
G5
1764
5691
1016
G4
70494
83127
10371
00012
76269
57288
00036
44200
45617
69510
49190
26906
37203
58399
79231
86960
11652
02596
79063
69849
77686
G3
06486
35244
86623
73856
65971
44700
G2
68636
15208
10279
G1
98007
66436
73303
ĐB
594003
186258
599977
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3, 7 8, 0, 6, 3 3, 0, 0
1 2 7, 0, 4, 0 6
2 7, 5 3
3 6, 6, 9 6 1, 0, 1, 3
4 4 6 9
5 0 8, 6 2
6 9, 4 4 0, 3, 9
7 1 7, 9, 1
8 6, 8 6
9 4, 0, 4 0, 9, 1, 4 6

Xổ số Miền Nam - 21-02-2021

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
62
67
58
G7
495
446
532
G6
0855
2809
5987
8144
4673
6508
6865
3167
2836
G5
9038
3923
7799
G4
65534
14274
84507
43272
99737
12286
20203
10589
92844
68581
82463
38060
32438
51524
26327
59166
83013
79946
88844
11055
57337
G3
80205
04696
62815
40661
92761
59559
G2
07062
36982
69760
G1
80128
96521
07986
ĐB
636679
153955
113000
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5, 7, 3, 9 8 0
1 5 3
2 8 1, 4, 3 7
3 4, 7, 8 8 7, 6, 2
4 4, 4, 6 6, 4
5 5 5 9, 5, 8
6 2, 2 1, 3, 0, 7 0, 1, 6, 5, 7
7 9, 4, 2 3
8 6, 7 2, 9, 1 6
9 6, 5 9

Xổ số Miền Nam - 20-02-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
26
74
32
75
G7
807
930
320
421
G6
0907
8765
7529
6431
0089
3271
2392
8087
1691
6233
6102
4707
G5
0925
8420
1700
9705
G4
87033
63343
69754
32062
44910
08318
75885
76083
09284
37278
51908
81917
48566
32767
65741
08498
61860
01440
95934
13081
07637
03656
74184
51530
95740
81083
43517
39129
G3
78688
02493
92295
26098
62980
75420
80419
00316
G2
96823
26781
64404
48324
G1
52110
46271
91640
66583
ĐB
001723
504948
238691
788316
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7, 7 8 4, 0 5, 2, 7
1 0, 0, 8 7 6, 9, 6, 7
2 3, 3, 5, 9, 6 0 0, 0 4, 9, 1
3 3 1, 0 4, 7, 2 0, 3
4 3 8 0, 1, 0 0
5 4 6
6 2, 5 6, 7 0
7 1, 8, 1, 4 5
8 8, 5 1, 3, 4, 9 0, 1, 7 3, 4, 3
9 3 5, 8 1, 8, 2, 1

Xổ số Miền Nam - 19-02-2021

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
29
79
05
G7
959
136
367
G6
1032
0337
9821
3426
1371
5691
5818
3890
0582
G5
5669
8748
4461
G4
80202
44639
09493
43843
79145
11175
92740
16528
59564
63865
85599
38145
97161
48730
46107
37463
33442
15740
35324
74303
08331
G3
76636
21357
87778
70528
66546
50978
G2
32157
54455
60840
G1
82016
24048
86495
ĐB
560838
087753
051271
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 7, 3, 5
1 6 8
2 1, 9 8, 8, 6 4
3 8, 6, 9, 2, 7 0, 6 1
4 3, 5, 0 8, 5, 8 0, 6, 2, 0
5 7, 7, 9 3, 5
6 9 4, 5, 1 3, 1, 7
7 5 8, 1, 9 1, 8
8 2
9 3 9, 1 5, 0

Xổ số Miền Nam - 18-02-2021

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
88
99
63
G7
925
170
800
G6
1988
9438
7181
2531
2947
0866
7809
1574
9641
G5
6100
0245
4939
G4
42470
37895
34215
41297
10198
20784
65490
91793
05036
09708
06854
08299
55286
00908
86460
03118
77225
76036
58833
54127
80371
G3
97251
51384
50752
06206
52963
73526
G2
19859
49511
29546
G1
76589
96072
74709
ĐB
232111
660825
631152
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 6, 8, 8 9, 9, 0
1 1, 5 1 8
2 5 5 6, 5, 7
3 8 6, 1 6, 3, 9
4 5, 7 6, 1
5 9, 1 2, 4 2
6 6 3, 0, 3
7 0 2, 0 1, 4
8 9, 4, 4, 8, 1, 8 6
9 5, 7, 8, 0 3, 9, 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 60 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 60 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 60 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 60 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 60 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 60 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 60 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 60 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 60 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 60 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "60 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP