Kết quả xổ số Miền Nam 60 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ tư

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 30-11-2022

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
59
13
29
G7
563
944
278
G6
6365
4863
8989
0008
2508
2960
6602
3696
8043
G5
3591
1281
4899
G4
98866
11604
49524
20163
11755
86574
96772
96286
39499
78873
47306
13074
84324
32540
12525
74858
94156
24667
43625
28907
63207
G3
09236
04395
20694
84464
20573
26070
G2
25738
56306
35666
G1
57530
65292
01489
ĐB
610166
378270
787744
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4 6, 6, 8, 8 7, 7, 2
1 3
2 4 4 5, 5, 9
3 0, 8, 6
4 0, 4 4, 3
5 5, 9 8, 6
6 6, 6, 3, 5, 3, 3 4, 0 6, 7
7 4, 2 0, 3, 4 3, 0, 8
8 9 6, 1 9
9 5, 1 2, 4, 9 9, 6

Xổ số Miền Nam - 29-11-2022

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
85
32
52
G7
310
165
770
G6
2983
4966
1245
3605
7148
4964
6158
9130
3312
G5
4906
1471
5629
G4
61819
76057
48322
45012
98150
50390
69324
91590
52834
39791
60405
22181
47537
38303
06980
02342
35383
38256
81674
08224
26836
G3
15151
00298
05330
00113
52163
53996
G2
91958
24892
31230
G1
05331
59913
17489
ĐB
137922
982079
730692
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 6 5, 3, 5
1 9, 2, 0 3, 3 2
2 2, 2, 4 4, 9
3 1 0, 4, 7, 2 0, 6, 0
4 5 8 2
5 8, 1, 7, 0 6, 8, 2
6 6 4, 5 3
7 9, 1 4, 0
8 3, 5 1 9, 0, 3
9 8, 0 2, 0, 1 2, 6

Xổ số Miền Nam - 28-11-2022

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
67
54
03
G7
412
253
536
G6
5298
6129
8765
3585
8811
4552
1317
9583
5066
G5
5354
1340
8815
G4
27592
97186
08587
51720
88808
08129
28078
53111
64961
31991
11849
62868
65083
88594
77916
20920
36737
25586
31613
22135
12278
G3
52513
36608
28967
40926
80315
64343
G2
98275
88519
25112
G1
70145
74474
94762
ĐB
860428
167474
976654
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8, 8 3
1 3, 2 9, 1, 1 2, 5, 6, 3, 5, 7
2 8, 0, 9, 9 6 0
3 7, 5, 6
4 5 9, 0 3
5 4 2, 3, 4 4
6 5, 7 7, 1, 8 2, 6
7 5, 8 4, 4 8
8 6, 7 3, 5 6, 3
9 2, 8 1, 4

Xổ số Miền Nam - 27-11-2022

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
41
67
64
G7
393
866
099
G6
3999
7833
3507
4571
6426
6705
9894
6614
2382
G5
4755
7982
2779
G4
79029
64450
26476
69380
22545
31289
50605
92509
34489
91645
04083
36567
12106
57238
83718
33166
23975
34395
07675
66466
07815
G3
61749
63393
36977
28973
70173
68901
G2
94224
56054
46402
G1
14090
42499
80214
ĐB
402338
515051
132764
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5, 7 9, 6, 5 2, 1
1 4, 8, 5, 4
2 4, 9 6
3 8, 3 8
4 9, 5, 1 5
5 0, 5 1, 4
6 7, 6, 7 4, 6, 6, 4
7 6 7, 3, 1 3, 5, 5, 9
8 0, 9 9, 3, 2 2
9 0, 3, 9, 3 9 5, 4, 9

Xổ số Miền Nam - 26-11-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
51
43
03
19
G7
816
139
889
219
G6
1498
0181
5487
6865
1135
0352
2951
5799
3120
7994
5938
7234
G5
0354
9247
4381
2255
G4
55864
18399
34328
30012
91745
93432
16539
90880
57750
64004
15128
72920
48558
07064
84100
60467
80768
42951
88853
80610
70352
25925
19384
11575
47654
77602
95026
92597
G3
03891
45070
69541
51907
57628
10952
68651
70365
G2
83675
26251
46107
37583
G1
86631
36232
48394
61946
ĐB
244392
395698
286806
046233
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7, 4 6, 7, 0, 3 2
1 2, 6 0 9, 9
2 8 8, 0 8, 0 5, 6
3 1, 2, 9 2, 5, 9 3, 8, 4
4 5 1, 7, 3 6
5 4, 1 1, 0, 8, 2 2, 1, 3, 2, 1 1, 4, 5
6 4 4, 5 7, 8 5
7 5, 0 5
8 1, 7 0 1, 9 3, 4
9 2, 1, 9, 8 8 4, 9 7, 4

Xổ số Miền Nam - 25-11-2022

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
06
44
01
G7
083
857
428
G6
5623
5013
2029
5305
9228
9780
1535
1364
9771
G5
7615
8490
6892
G4
78028
26729
98130
08388
60132
46579
25097
28011
01911
72099
46765
94656
50959
83556
02435
45046
87200
24100
14533
34873
70735
G3
06077
36191
27887
74775
11567
02641
G2
40878
89607
14374
G1
23728
10922
80497
ĐB
365567
790235
583491
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 7, 5 0, 0, 1
1 5, 3 1, 1
2 8, 8, 9, 3, 9 2, 8 8
3 0, 2 5 5, 3, 5, 5
4 4 1, 6
5 6, 9, 6, 7
6 7 5 7, 4
7 8, 7, 9 5 4, 3, 1
8 8, 3 7, 0
9 1, 7 9, 0 1, 7, 2

Xổ số Miền Nam - 24-11-2022

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
66
84
38
G7
886
495
776
G6
3989
8511
5137
2987
8849
7533
4935
4137
4453
G5
9206
3520
2514
G4
35323
40376
49206
60699
30226
49351
29457
56506
77425
17030
70358
22420
82744
16754
62702
06757
75996
25025
34464
14407
01990
G3
45976
94943
07959
47384
19110
34355
G2
93105
74888
06482
G1
11140
38128
55652
ĐB
727526
237945
573288
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5, 6, 6 6 2, 7
1 1 0, 4
2 6, 3, 6 8, 5, 0, 0 5
3 7 0, 3 5, 7, 8
4 0, 3 5, 4, 9
5 1, 7 9, 8, 4 2, 5, 7, 3
6 6 4
7 6, 6 6
8 9, 6 8, 4, 7, 4 8, 2
9 9 5 6, 0

Xổ số Miền Nam - 23-11-2022

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
88
40
95
G7
396
760
036
G6
0054
9078
9607
9376
9060
0669
8524
8183
0702
G5
8104
8224
7939
G4
58142
49648
82959
59552
20397
27393
29307
39438
27826
10782
26308
97128
67362
60208
11920
33137
23724
80712
67506
53162
44280
G3
48895
47793
38345
85975
58600
00734
G2
91491
82287
38955
G1
03395
31521
49723
ĐB
466591
913567
004645
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 7, 4, 7 8, 8 0, 6, 2
1 2
2 1, 6, 8, 4 3, 0, 4, 4
3 8 4, 7, 9, 6
4 2, 8 5, 0 5
5 9, 2, 4 5
6 7, 2, 0, 9, 0 2
7 8 5, 6
8 8 7, 2 0, 3
9 1, 5, 1, 5, 3, 7, 3, 6 5

Xổ số Miền Nam - 22-11-2022

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
55
79
93
G7
949
250
579
G6
3937
4761
6579
1218
7351
6807
0352
8028
0656
G5
0406
3380
5374
G4
69442
11626
43329
70081
98117
06346
70224
08613
22089
42283
00131
91778
72197
54312
27445
91222
90065
07030
34266
19364
50884
G3
15314
93421
00693
29677
36125
17324
G2
74219
87980
70323
G1
36426
61612
81932
ĐB
465257
170917
687609
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 6 7 9
1 9, 4, 7 7, 2, 3, 2, 8
2 6, 1, 6, 9, 4 3, 5, 4, 2, 8
3 7 1 2, 0
4 2, 6, 9 5
5 7, 5 1, 0 2, 6
6 1 5, 6, 4
7 9 7, 8, 9 4, 9
8 1 0, 9, 3, 0 4
9 3, 7 3

Xổ số Miền Nam - 21-11-2022

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
55
10
75
G7
564
926
542
G6
3494
6865
0915
1820
9736
7418
1615
0190
7825
G5
0969
5450
8755
G4
75445
94450
49035
24222
03445
36782
62186
13222
56147
73613
63779
24350
74273
42100
40769
48167
66302
37097
19165
65834
02827
G3
02655
99691
87853
98406
34896
64909
G2
62041
31997
88782
G1
31486
28967
95624
ĐB
146610
523839
116893
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6, 0 9, 2
1 0, 5 3, 8, 0 5
2 2 2, 0, 6 4, 7, 5
3 5 9, 6 4
4 1, 5, 5 7 2
5 5, 0, 5 3, 0, 0 5
6 9, 5, 4 7 9, 7, 5
7 9, 3 5
8 6, 2, 6 2
9 1, 4 7 3, 6, 7, 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 60 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 60 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 60 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 60 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 60 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 60 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 60 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 60 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 60 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 60 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "60 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.
chon-kqxsmn-10-ngay.png

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP