Kết quả xổ số Miền Bắc 100 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ ba

Xổ số Miền Bắc - 24-02-2020

Giải đặc biệt 91609
Giải nhất 82206
Giải nhì 26860 61989
Giải ba 51549 14541 31054
96070 20841 13121
Giải bốn 4250 7746 8751 8613
Giải năm 2838 1219 1634
6563 9437 4937
Giải sáu 611 523 835
Giải bảy 31 68 80 65
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 24-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
6, 7, 5, 8 0 9, 6
4, 4, 2, 5, 1, 3 1 3, 9, 1
2 1, 3
1, 6, 2 3 8, 4, 7, 7, 5, 1
5, 3 4 9, 1, 1, 6
3, 6 5 4, 0, 1
0, 4 6 0, 3, 8, 5
3, 3 7 0
3, 6 8 9, 0
0, 8, 4, 1 9

Xổ số Miền Bắc - 23-02-2020

Giải đặc biệt 36144
Giải nhất 93004
Giải nhì 25702 82940
Giải ba 08697 31608 74878
98769 17003 02375
Giải bốn 5161 6520 8407 2857
Giải năm 2068 5776 5063
3226 8275 7871
Giải sáu 777 765 975
Giải bảy 42 73 24 38
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 23-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
4, 2 0 4, 2, 8, 3, 7
6, 7 1
0, 4 2 0, 6, 4
0, 6, 7 3 8
4, 0, 2 4 4, 0, 2
7, 7, 6, 7 5 7
7, 2 6 9, 1, 8, 3, 5
9, 0, 5, 7 7 8, 5, 6, 5, 1, 7, 5, 3
0, 7, 6, 3 8
6 9 7

Xổ số Miền Bắc - 22-02-2020

Giải đặc biệt 37647
Giải nhất 52140
Giải nhì 89553 90068
Giải ba 44299 40219 65973
97734 71363 33287
Giải bốn 5186 0315 8723 2476
Giải năm 0514 7691 4034
7789 0370 5295
Giải sáu 078 684 757
Giải bảy 33 60 62 32
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 22-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
4, 7, 6 0
9 1 9, 5, 4
6, 3 2 3
5, 7, 6, 2, 3 3 4, 4, 3, 2
3, 1, 3, 8 4 7, 0
1, 9 5 3, 7
8, 7 6 8, 3, 0, 2
4, 8, 5 7 3, 6, 0, 8
6, 7 8 7, 6, 9, 4
9, 1, 8 9 9, 1, 5

Xổ số Miền Bắc - 21-02-2020

Giải đặc biệt 36089
Giải nhất 26541
Giải nhì 33678 81840
Giải ba 88284 23901 70618
26101 96261 59205
Giải bốn 6019 0705 1674 8595
Giải năm 8929 7766 5065
5562 6785 3432
Giải sáu 174 366 533
Giải bảy 57 40 61 67
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 21-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
4, 4 0 1, 1, 5, 5
4, 0, 0, 6, 6 1 8, 9
6, 3 2 9
3 3 2, 3
8, 7, 7 4 1, 0, 0
0, 0, 9, 6, 8 5 7
6, 6 6 1, 6, 5, 2, 6, 1, 7
5, 6 7 8, 4, 4
7, 1 8 9, 4, 5
8, 1, 2 9 5

Xổ số Miền Bắc - 20-02-2020

Giải đặc biệt 22204
Giải nhất 15061
Giải nhì 10606 26736
Giải ba 99942 79268 04489
14967 69815 07814
Giải bốn 8749 4107 2844 2015
Giải năm 1999 8055 8891
3495 5148 1505
Giải sáu 883 194 394
Giải bảy 93 31 40 22
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 20-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
4 0 4, 6, 7, 5
6, 9, 3 1 5, 4, 5
4, 2 2 2
8, 9 3 6, 1
0, 1, 4, 9, 9 4 2, 9, 4, 8, 0
1, 1, 5, 9, 0 5 5
0, 3 6 1, 8, 7
6, 0 7
6, 4 8 9, 3
8, 4, 9 9 9, 1, 5, 4, 4, 3

Xổ số Miền Bắc - 19-02-2020

Giải đặc biệt 90398
Giải nhất 38353
Giải nhì 12735 48565
Giải ba 16557 64873 58369
16733 89160 33499
Giải bốn 2676 3211 4182 2239
Giải năm 1410 9893 6515
8217 3450 8057
Giải sáu 345 359 475
Giải bảy 85 37 52 50
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 19-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
6, 1, 5, 5 0
1 1 1, 0, 5, 7
8, 5 2
5, 7, 3, 9 3 5, 3, 9, 7
4 5
3, 6, 1, 4, 7, 8 5 3, 7, 0, 7, 9, 2, 0
7 6 5, 9, 0
5, 1, 5, 3 7 3, 6, 5
9 8 2, 5
6, 9, 3, 5 9 8, 9, 3

Xổ số Miền Bắc - 18-02-2020

Giải đặc biệt 06616
Giải nhất 32033
Giải nhì 10879 99942
Giải ba 63475 76892 07176
13773 23291 52816
Giải bốn 7953 6150 7212 0409
Giải năm 7326 8802 2501
6687 3471 8773
Giải sáu 270 964 103
Giải bảy 48 41 40 59
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 18-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
5, 7, 4 0 9, 2, 1, 3
9, 0, 7, 4 1 6, 6, 2
4, 9, 1, 0 2 6
3, 7, 5, 7, 0 3 3
6 4 2, 8, 1, 0
7 5 3, 0, 9
1, 7, 1, 2 6 4
8 7 9, 5, 6, 3, 1, 3, 0
4 8 7
7, 0, 5 9 2, 1

Xổ số Miền Bắc - 17-02-2020

Giải đặc biệt 99817
Giải nhất 69356
Giải nhì 53268 37870
Giải ba 86212 64009 75190
95157 78289 80249
Giải bốn 6853 0621 9077 0265
Giải năm 9850 5104 0004
8241 5178 0210
Giải sáu 377 170 135
Giải bảy 70 42 23 92
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 17-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
7, 9, 5, 1, 7, 7 0 9, 4, 4
2, 4 1 7, 2, 0
1, 4, 9 2 1, 3
5, 2 3 5
0, 0 4 9, 1, 2
6, 3 5 6, 7, 3, 0
5 6 8, 5
1, 5, 7, 7 7 0, 7, 8, 7, 0, 0
6, 7 8 9
0, 8, 4 9 0, 2

Xổ số Miền Bắc - 16-02-2020

Giải đặc biệt 00776
Giải nhất 68932
Giải nhì 60349 63294
Giải ba 01367 85984 96456
91023 80589 71089
Giải bốn 2223 1433 1393 6940
Giải năm 7978 5073 4795
6977 0954 9081
Giải sáu 205 437 904
Giải bảy 49 92 75 51
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 16-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
4 0 5, 4
8, 5 1
3, 9 2 3, 3
2, 2, 3, 9, 7 3 2, 3, 7
9, 8, 5, 0 4 9, 0, 9
9, 0, 7 5 6, 4, 1
7, 5 6 7
6, 7, 3 7 6, 8, 3, 7, 5
7 8 4, 9, 9, 1
4, 8, 8, 4 9 4, 3, 5, 2

Xổ số Miền Bắc - 15-02-2020

Giải đặc biệt 47417
Giải nhất 56746
Giải nhì 02208 90927
Giải ba 42888 58732 05678
39250 46376 08543
Giải bốn 4057 1320 5051 8760
Giải năm 5996 4963 9132
4440 9148 8146
Giải sáu 948 740 043
Giải bảy 41 30 88 99
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 15-02-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
5, 2, 6, 4, 4, 3 0 8
5, 4 1 7
3, 3 2 7, 0
4, 6, 4 3 2, 2, 0
4 6, 3, 0, 8, 6, 8, 0, 3, 1
5 0, 7, 1
4, 7, 9, 4 6 0, 3
1, 2, 5 7 8, 6
0, 8, 7, 4, 4, 8 8 8, 8
9 9 6, 9
5 100
BACK TO TOP