Kết quả xổ số Miền Bắc 100 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ sáu

Các tỉnh xổ số Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc - 13-08-2020

Giải đặc biệt 42857
Giải nhất 14375
Giải nhì 06709 75922
Giải ba 83807 16469 99805
87209 27076 03254
Giải bốn 4953 4747 1879 0929
Giải năm 0789 0968 8960
8321 2898 4007
Giải sáu 665 844 170
Giải bảy 06 55 33 21
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 13-08-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
6, 7 0 9, 7, 5, 9, 7, 6
2, 2 1
2 2 2, 9, 1, 1
5, 3 3 3
5, 4 4 7, 4
7, 0, 6, 5 5 7, 4, 3, 5
7, 0 6 9, 8, 0, 5
5, 0, 4, 0 7 5, 6, 9, 0
6, 9 8 9
0, 6, 0, 7, 2, 8 9 8

Xổ số Miền Bắc - 12-08-2020

Giải đặc biệt 36852
Giải nhất 04571
Giải nhì 25712 59956
Giải ba 41911 88660 85662
42075 33965 46850
Giải bốn 0748 9041 3597 3306
Giải năm 8140 3325 5344
9591 8174 8683
Giải sáu 331 832 223
Giải bảy 21 31 17 89
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 12-08-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
6, 5, 4 0 6
7, 1, 4, 9, 3, 2, 3 1 2, 1, 7
5, 1, 6, 3 2 5, 3, 1
8, 2 3 1, 2, 1
4, 7 4 8, 1, 0, 4
7, 6, 2 5 2, 6, 0
5, 0 6 0, 2, 5
9, 1 7 1, 5, 4
4 8 3, 9
8 9 7, 1

Xổ số Miền Bắc - 11-08-2020

Giải đặc biệt 40128
Giải nhất 22936
Giải nhì 71459 13299
Giải ba 44345 17208 35259
45773 20028 34352
Giải bốn 3639 5967 4143 2730
Giải năm 6252 4375 6926
3812 2352 0883
Giải sáu 177 138 002
Giải bảy 03 25 23 95
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 11-08-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
3 0 8, 2, 3
1 2
5, 5, 1, 5, 0 2 8, 8, 6, 5, 3
7, 4, 8, 0, 2 3 6, 9, 0, 8
4 5, 3
4, 7, 2, 9 5 9, 9, 2, 2, 2
3, 2 6 7
6, 7 7 3, 5, 7
2, 0, 2, 3 8 3
5, 9, 5, 3 9 9, 5

Xổ số Miền Bắc - 10-08-2020

Giải đặc biệt 98628
Giải nhất 34931
Giải nhì 16344 00912
Giải ba 05262 09945 41868
07101 19916 02992
Giải bốn 6017 5041 7570 9522
Giải năm 6455 3444 2944
8637 0302 3091
Giải sáu 540 159 680
Giải bảy 84 08 75 46
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 10-08-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
7, 4, 8 0 1, 2, 8
3, 0, 4, 9 1 2, 6, 7
1, 6, 9, 2, 0 2 8, 2
3 1, 7
4, 4, 4, 8 4 4, 5, 1, 4, 4, 0, 6
4, 5, 7 5 5, 9
1, 4 6 2, 8
1, 3 7 0, 5
2, 6, 0 8 0, 4
5 9 2, 1

Xổ số Miền Bắc - 09-08-2020

Giải đặc biệt 83138
Giải nhất 37935
Giải nhì 05646 04485
Giải ba 00448 47945 02996
51708 47873 17617
Giải bốn 8442 5345 8655 1372
Giải năm 4143 7991 8901
1721 9973 4625
Giải sáu 259 070 479
Giải bảy 24 74 05 06
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 09-08-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
7 0 8, 1, 5, 6
9, 0, 2 1 7
4, 7 2 1, 5, 4
7, 4, 7 3 8, 5
2, 7 4 6, 8, 5, 2, 5, 3
3, 8, 4, 4, 5, 2, 0 5 5, 9
4, 9, 0 6
1 7 3, 2, 3, 0, 9, 4
3, 4, 0 8 5
5, 7 9 6, 1

Xổ số Miền Bắc - 08-08-2020

Giải đặc biệt 12958
Giải nhất 48295
Giải nhì 79843 42443
Giải ba 58852 52320 45548
90607 29384 35826
Giải bốn 1472 0576 9519 7640
Giải năm 0847 6786 5104
0575 4558 7938
Giải sáu 687 455 377
Giải bảy 41 59 88 17
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 08-08-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
2, 4 0 7, 4
4 1 9, 7
5, 7 2 0, 6
4, 4 3 8
8, 0 4 3, 3, 8, 0, 7, 1
9, 7, 5 5 8, 2, 8, 5, 9
2, 7, 8 6
0, 4, 8, 7, 1 7 2, 6, 5, 7
5, 4, 5, 3, 8 8 4, 6, 7, 8
1, 5 9 5

Xổ số Miền Bắc - 07-08-2020

Giải đặc biệt 43614
Giải nhất 70914
Giải nhì 30674 50335
Giải ba 08197 35081 28938
72281 81989 07365
Giải bốn 4179 3921 7083 2930
Giải năm 8839 9763 8038
7671 0545 3184
Giải sáu 982 613 290
Giải bảy 30 53 07 50
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 07-08-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
3, 9, 3, 5 0 7
8, 8, 2, 7 1 4, 4, 3
8 2 1
8, 6, 1, 5 3 5, 8, 0, 9, 8, 0
1, 1, 7, 8 4 5
3, 6, 4 5 3, 0
6 5, 3
9, 0 7 4, 9, 1
3, 3 8 1, 1, 9, 3, 4, 2
8, 7, 3 9 7, 0

Xổ số Miền Bắc - 06-08-2020

Giải đặc biệt 25375
Giải nhất 73575
Giải nhì 73055 08586
Giải ba 64760 84186 78766
90568 02528 04124
Giải bốn 5970 1429 5731 2368
Giải năm 9602 5251 2818
2419 9235 8445
Giải sáu 527 063 009
Giải bảy 47 81 65 90
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 06-08-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
6, 7, 9 0 2, 9
3, 5, 8 1 8, 9
0 2 8, 4, 9, 7
6 3 1, 5
2 4 5, 7
7, 7, 5, 3, 4, 6 5 5, 1
8, 8, 6 6 0, 6, 8, 8, 3, 5
2, 4 7 5, 5, 0
6, 2, 6, 1 8 6, 6, 1
2, 1, 0 9 0

Xổ số Miền Bắc - 05-08-2020

Giải đặc biệt 18296
Giải nhất 78477
Giải nhì 45550 43096
Giải ba 96358 95929 36559
75128 57239 55000
Giải bốn 2284 1927 2908 2545
Giải năm 5295 6291 5648
2972 2391 3723
Giải sáu 439 561 453
Giải bảy 14 30 09 34
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 05-08-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
5, 0, 3 0 0, 8, 9
9, 9, 6 1 4
7 2 9, 8, 7, 3
2, 5 3 9, 9, 0, 4
8, 1, 3 4 5, 8
4, 9 5 0, 8, 9, 3
9, 9 6 1
7, 2 7 7, 2
5, 2, 0, 4 8 4
2, 5, 3, 3, 0 9 6, 6, 5, 1, 1

Xổ số Miền Bắc - 04-08-2020

Giải đặc biệt 11617
Giải nhất 14482
Giải nhì 90947 57775
Giải ba 00159 49308 23844
25801 51183 36488
Giải bốn 6814 7456 4506 3570
Giải năm 5801 7707 8657
9139 0350 1071
Giải sáu 640 101 838
Giải bảy 21 74 87 38
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 04-08-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
7, 5, 4 0 8, 1, 6, 1, 7, 1
0, 0, 7, 0, 2 1 7, 4
8 2 1
8 3 9, 8, 8
4, 1, 7 4 7, 4, 0
7 5 9, 6, 7, 0
5, 0 6
1, 4, 0, 5, 8 7 5, 0, 1, 4
0, 8, 3, 3 8 2, 3, 8, 7
5, 3 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 100 NGÀY

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 100 Ngày Là Gì?

Kết quả XSMB 100 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 100 ngày là những dữ liệu kết quả thưởng được lưu trữ qua 100 ngày gần nhất. Được thống kê từ công cụ hiện đại đảm bảo sự chính xác tuyệt đối. Dựa vào những kết quả mở thưởng đã trải qua 100 ngày, bạn có thể đưa ra những tính toán hợp lý hơn để suy đoán lô đề về tiếp theo.

Tại Sao Nên Tra Cứu Lại KQXS Miền Bắc 100 Ngày?

Có nhiều mốc biên độ các kỳ mở thưởng mà bạn có thể tra cứu để tính toán ra con lô may mắn tiềm năng cao sẽ về tiếp theo. Đó có thể là 10, 30, 60 và hơn thế nữa. So với mốc biên độ 10, 30 thì ở biên 60 ngày sẽ giúp bạn nhận thấy rõ hơn tần suất lô về qua một thời gian dài. Các công cụ thống kê được sử dụng tại đây sẽ giúp bạn lược qua các đầu, đuôi và con lô về ở mỗi kỳ trong phạm vi 60 ngày.

Kết Luận

Nếu bạn là đề thủ ưu thích vận dụng những cách tính lô từ tần suất của những con lô thì thống kê này chính là cơ sở bạn cần để tìm ra kết quả chính xác hơn.
BACK TO TOP