Kết quả xổ số Miền Bắc 100 ngày

Các tỉnh mở xổ vào chủ nhật

Các tỉnh xổ số Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc - 30-05-2020

Giải đặc biệt 59964
Giải nhất 86926
Giải nhì 35850 92115
Giải ba 55065 04522 25840
97732 51771 88224
Giải bốn 4112 3340 0045 4945
Giải năm 7309 8522 8969
9602 6695 6372
Giải sáu 380 481 888
Giải bảy 80 17 44 75
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 30-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
5, 4, 4, 8, 8 0 9, 2
7, 8 1 5, 2, 7
2, 3, 1, 2, 0, 7 2 6, 2, 4, 2
3 2
6, 2, 4 4 0, 0, 5, 5, 4
1, 6, 4, 4, 9, 7 5 0
2 6 4, 5, 9
1 7 1, 2, 5
8 8 0, 1, 8, 0
0, 6 9 5

Xổ số Miền Bắc - 29-05-2020

Giải đặc biệt 97954
Giải nhất 21263
Giải nhì 33611 77358
Giải ba 24654 20180 22497
07318 29057 10725
Giải bốn 8100 8878 8019 0483
Giải năm 3556 8519 0831
9876 8636 1866
Giải sáu 038 598 639
Giải bảy 17 18 73 62
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 29-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
8, 0 0 0
1, 3 1 1, 8, 9, 9, 7, 8
6 2 5
6, 8, 7 3 1, 6, 8, 9
5, 5 4
2 5 4, 8, 4, 7, 6
5, 7, 3, 6 6 3, 6, 2
9, 5, 1 7 8, 6, 3
5, 1, 7, 3, 9, 1 8 0, 3
1, 1, 3 9 7, 8

Xổ số Miền Bắc - 28-05-2020

Giải đặc biệt 09913
Giải nhất 61778
Giải nhì 49244 25187
Giải ba 59587 13034 87962
57378 13958 67787
Giải bốn 5092 6255 3803 5219
Giải năm 2894 0189 4781
1763 1380 4363
Giải sáu 492 842 213
Giải bảy 45 10 50 71
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 28-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
8, 1, 5 0 3
8, 7 1 3, 9, 3, 0
6, 9, 9, 4 2
1, 0, 6, 6, 1 3 4
4, 3, 9 4 4, 2, 5
5, 4 5 8, 5, 0
6 2, 3, 3
8, 8, 8 7 8, 8, 1
7, 7, 5 8 7, 7, 7, 9, 1, 0
1, 8 9 2, 4, 2

Xổ số Miền Bắc - 27-05-2020

Giải đặc biệt 06561
Giải nhất 61403
Giải nhì 18807 00310
Giải ba 45555 10205 66260
07051 09084 45474
Giải bốn 9773 5356 8014 7498
Giải năm 4610 0043 9973
0230 1522 1164
Giải sáu 675 187 962
Giải bảy 48 68 91 39
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 27-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
1, 6, 1, 3 0 3, 7, 5
6, 5, 9 1 0, 4, 0
2, 6 2 2
0, 7, 4, 7 3 0, 9
8, 7, 1, 6 4 3, 8
5, 0, 7 5 5, 1, 6
5 6 1, 0, 4, 2, 8
0, 8 7 4, 3, 3, 5
9, 4, 6 8 4, 7
3 9 8, 1

Xổ số Miền Bắc - 26-05-2020

Giải đặc biệt 29154
Giải nhất 10231
Giải nhì 72151 37224
Giải ba 37088 24661 17564
36179 90044 01748
Giải bốn 3374 7589 7515 1394
Giải năm 9469 7601 6082
1709 4165 7397
Giải sáu 051 155 510
Giải bảy 71 50 00 61
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 26-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
1, 5, 0 0 1, 9, 0
3, 5, 6, 0, 5, 7, 6 1 5, 0
8 2 4
3 1
5, 2, 6, 4, 7, 9 4 4, 8
1, 6, 5 5 4, 1, 1, 5, 0
6 1, 4, 9, 5, 1
9 7 9, 4, 1
8, 4 8 8, 9, 2
7, 8, 6, 0 9 4, 7

Xổ số Miền Bắc - 25-05-2020

Giải đặc biệt 67211
Giải nhất 38314
Giải nhì 77817 84447
Giải ba 81110 46431 87685
91275 69911 15960
Giải bốn 7347 5053 7539 1000
Giải năm 7585 0343 8124
0287 0211 2441
Giải sáu 524 953 120
Giải bảy 99 12 78 64
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 25-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
1, 6, 0, 2 0 0
1, 3, 1, 1, 4 1 1, 4, 7, 0, 1, 1, 2
1 2 4, 4, 0
5, 4, 5 3 1, 9
1, 2, 2, 6 4 7, 7, 3, 1
8, 7, 8 5 3, 3
6 0, 4
1, 4, 4, 8 7 5, 8
7 8 5, 5, 7
3, 9 9 9

Xổ số Miền Bắc - 24-05-2020

Giải đặc biệt 81779
Giải nhất 30531
Giải nhì 03586 66082
Giải ba 93365 20748 75056
96191 55615 33595
Giải bốn 0337 0432 8836 8514
Giải năm 5483 8187 8946
3350 6883 3585
Giải sáu 382 748 714
Giải bảy 22 57 12 19
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 24-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
5 0
3, 9 1 5, 4, 4, 2, 9
8, 3, 8, 2, 1 2 2
8, 8 3 1, 7, 2, 6
1, 1 4 8, 6, 8
6, 1, 9, 8 5 6, 0, 7
8, 5, 3, 4 6 5
3, 8, 5 7 9
4, 4 8 6, 2, 3, 7, 3, 5, 2
7, 1 9 1, 5

Xổ số Miền Bắc - 23-05-2020

Giải đặc biệt 98991
Giải nhất 71131
Giải nhì 17093 47125
Giải ba 73439 39302 99701
47115 13509 32597
Giải bốn 2177 8176 9570 1081
Giải năm 6837 5584 3039
4606 0193 1302
Giải sáu 024 784 811
Giải bảy 71 58 81 77
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 23-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
7 0 2, 1, 9, 6, 2
9, 3, 0, 8, 1, 7, 8 1 5, 1
0, 0 2 5, 4
9, 9 3 1, 9, 7, 9
8, 2, 8 4
2, 1 5 8
7, 0 6
9, 7, 3, 7 7 7, 6, 0, 1, 7
5 8 1, 4, 4, 1
3, 0, 3 9 1, 3, 7, 3

Xổ số Miền Bắc - 22-05-2020

Giải đặc biệt 27298
Giải nhất 91982
Giải nhì 77118 97508
Giải ba 77150 83797 45298
91081 28951 79440
Giải bốn 2982 1536 4939 6112
Giải năm 9377 1367 8442
9625 1141 7384
Giải sáu 826 398 337
Giải bảy 78 93 87 66
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 22-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
5, 4 0 8
8, 5, 4 1 8, 2
8, 8, 1, 4 2 5, 6
9 3 6, 9, 7
8 4 0, 2, 1
2 5 0, 1
3, 2, 6 6 7, 6
9, 7, 6, 3, 8 7 7, 8
9, 1, 0, 9, 9, 7 8 2, 1, 2, 4, 7
3 9 8, 7, 8, 8, 3

Xổ số Miền Bắc - 21-05-2020

Giải đặc biệt 58738
Giải nhất 31202
Giải nhì 79074 29741
Giải ba 85771 69068 43577
06479 37601 41114
Giải bốn 5957 4962 5763 1379
Giải năm 8921 8969 1051
6910 7538 0626
Giải sáu 122 994 724
Giải bảy 60 94 32 54
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 21-05-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
1, 6 0 2, 1
4, 7, 0, 2, 5 1 4, 0
0, 6, 2, 3 2 1, 6, 2, 4
6 3 8, 8, 2
7, 1, 9, 2, 9, 5 4 1
5 7, 1, 4
2 6 8, 2, 3, 9, 0
7, 5 7 4, 1, 7, 9, 9
3, 6, 3 8
7, 7, 6 9 4, 4

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 100 NGÀY

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 100 Ngày Là Gì?

Kết quả XSMB 100 ngày - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc 100 ngày là những dữ liệu kết quả thưởng được lưu trữ qua 100 ngày gần nhất. Được thống kê từ công cụ hiện đại đảm bảo sự chính xác tuyệt đối. Dựa vào những kết quả mở thưởng đã trải qua 100 ngày, bạn có thể đưa ra những tính toán hợp lý hơn để suy đoán lô đề về tiếp theo.

Tại Sao Nên Tra Cứu Lại KQXS Miền Bắc 100 Ngày?

Có nhiều mốc biên độ các kỳ mở thưởng mà bạn có thể tra cứu để tính toán ra con lô may mắn tiềm năng cao sẽ về tiếp theo. Đó có thể là 10, 30, 60 và hơn thế nữa. So với mốc biên độ 10, 30 thì ở biên 60 ngày sẽ giúp bạn nhận thấy rõ hơn tần suất lô về qua một thời gian dài. Các công cụ thống kê được sử dụng tại đây sẽ giúp bạn lược qua các đầu, đuôi và con lô về ở mỗi kỳ trong phạm vi 60 ngày.

Kết Luận

Nếu bạn là đề thủ ưu thích vận dụng những cách tính lô từ tần suất của những con lô thì thống kê này chính là cơ sở bạn cần để tìm ra kết quả chính xác hơn.
BACK TO TOP