Sớ đầu đuôi Miền Trung

Chủ nhật
31-05-2020
Khánh Hòa
02 - 40
Kon Tum
68 - 66
Chủ nhật
24-05-2020
Khánh Hòa
23 - 22
Kon Tum
65 - 01
Chủ nhật
17-05-2020
Kon Tum
12 - 59
Khánh Hòa
30 - 71
Chủ nhật
10-05-2020
Khánh Hòa
50 - 07
Kon Tum
78 - 88
Chủ nhật
03-05-2020
Kon Tum
42 - 11
Khánh Hòa
18 - 83
Chủ nhật
26-04-2020
Kon Tum
67 - 97
Khánh Hòa
09 - 91
Chủ nhật
29-03-2020
Khánh Hòa
12 - 72
Kon Tum
50 - 97
Chủ nhật
22-03-2020
Kon Tum
54 - 78
Khánh Hòa
30 - 48
Chủ nhật
15-03-2020
Kon Tum
97 - 47
Khánh Hòa
17 - 30
Chủ nhật
08-03-2020
Kon Tum
94 - 15
Khánh Hòa
07 - 10
Chủ nhật
01-03-2020
Khánh Hòa
82 - 95
Kon Tum
94 - 00
Chủ nhật
23-02-2020
Kon Tum
72 - 60
Khánh Hòa
77 - 14
Chủ nhật
16-02-2020
Kon Tum
89 - 26
Khánh Hòa
04 - 84
Chủ nhật
09-02-2020
Khánh Hòa
29 - 30
Kon Tum
77 - 73
Chủ nhật
02-02-2020
Kon Tum
99 - 35
Khánh Hòa
32 - 66
BACK TO TOP