Sớ đầu đuôi Miền Trung

Chủ nhật
25-10-2020
Khánh Hòa
59 - 15
Kon Tum
47 - 33
Chủ nhật
18-10-2020
Kon Tum
67 - 46
Khánh Hòa
23 - 60
Chủ nhật
11-10-2020
Kon Tum
06 - 39
Khánh Hòa
05 - 57
Chủ nhật
04-10-2020
Khánh Hòa
22 - 70
Kon Tum
54 - 51
Chủ nhật
27-09-2020
Khánh Hòa
59 - 95
Kon Tum
82 - 35
Chủ nhật
20-09-2020
Kon Tum
51 - 65
Khánh Hòa
89 - 03
Chủ nhật
13-09-2020
Kon Tum
15 - 63
Khánh Hòa
28 - 97
Chủ nhật
06-09-2020
Kon Tum
12 - 81
Khánh Hòa
20 - 92
Chủ nhật
30-08-2020
Kon Tum
95 - 81
Khánh Hòa
57 - 76
Chủ nhật
23-08-2020
Kon Tum
57 - 58
Khánh Hòa
08 - 97
Chủ nhật
16-08-2020
Kon Tum
83 - 70
Khánh Hòa
63 - 27
Chủ nhật
09-08-2020
Kon Tum
34 - 87
Khánh Hòa
05 - 57
Chủ nhật
02-08-2020
Khánh Hòa
55 - 91
Kon Tum
59 - 61
Chủ nhật
26-07-2020
Kon Tum
30 - 80
Khánh Hòa
57 - 88
Chủ nhật
19-07-2020
Khánh Hòa
84 - 88
Kon Tum
33 - 92
BACK TO TOP