Sớ đầu đuôi Miền Trung

Chủ nhật
09-08-2020
Kon Tum
34 - 87
Khánh Hòa
83 - 14
Chủ nhật
02-08-2020
Khánh Hòa
55 - 91
Kon Tum
59 - 61
Chủ nhật
26-07-2020
Kon Tum
30 - 80
Khánh Hòa
86 - 15
Chủ nhật
19-07-2020
Khánh Hòa
84 - 88
Kon Tum
33 - 92
Chủ nhật
12-07-2020
Kon Tum
56 - 52
Khánh Hòa
69 - 18
Chủ nhật
05-07-2020
Kon Tum
31 - 70
Khánh Hòa
44 - 73
Chủ nhật
28-06-2020
Khánh Hòa
34 - 33
Kon Tum
00 - 58
Chủ nhật
21-06-2020
Kon Tum
91 - 01
Khánh Hòa
89 - 17
Chủ nhật
14-06-2020
Khánh Hòa
44 - 19
Kon Tum
51 - 48
Chủ nhật
07-06-2020
Khánh Hòa
44 - 23
Kon Tum
90 - 38
Chủ nhật
31-05-2020
Khánh Hòa
02 - 40
Kon Tum
68 - 66
Chủ nhật
24-05-2020
Khánh Hòa
23 - 22
Kon Tum
65 - 01
Chủ nhật
17-05-2020
Kon Tum
12 - 59
Khánh Hòa
30 - 71
Chủ nhật
10-05-2020
Khánh Hòa
50 - 07
Kon Tum
78 - 88
Chủ nhật
03-05-2020
Kon Tum
42 - 11
Khánh Hòa
18 - 83
BACK TO TOP