Sớ đầu đuôi Miền Trung

Chủ nhật
17-01-2021
Kon Tum
12 - 48
Khánh Hòa
97 - 07
Chủ nhật
10-01-2021
Kon Tum
97 - 22
Khánh Hòa
81 - 21
Chủ nhật
03-01-2021
Khánh Hòa
42 - 64
Kon Tum
26 - 20
Chủ nhật
27-12-2020
Kon Tum
24 - 00
Khánh Hòa
16 - 82
Chủ nhật
20-12-2020
Khánh Hòa
21 - 66
Kon Tum
28 - 89
Chủ nhật
13-12-2020
Khánh Hòa
49 - 73
Kon Tum
02 - 75
Chủ nhật
06-12-2020
Kon Tum
08 - 96
Khánh Hòa
22 - 28
Chủ nhật
29-11-2020
Kon Tum
90 - 72
Khánh Hòa
93 - 48
Chủ nhật
22-11-2020
Kon Tum
22 - 82
Khánh Hòa
40 - 00
Chủ nhật
15-11-2020
Kon Tum
29 - 28
Khánh Hòa
21 - 32
Chủ nhật
08-11-2020
Khánh Hòa
14 - 99
Kon Tum
43 - 22
Chủ nhật
01-11-2020
Khánh Hòa
51 - 94
Kon Tum
85 - 05
Chủ nhật
25-10-2020
Khánh Hòa
59 - 15
Kon Tum
47 - 33
Chủ nhật
18-10-2020
Kon Tum
67 - 46
Khánh Hòa
23 - 60
Chủ nhật
11-10-2020
Kon Tum
06 - 39
Khánh Hòa
05 - 57
BACK TO TOP