STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 79
2 13,63
3 Cá chết 73,46
4 cá chuối 59
5 ca hát 07, 57, 94
6 ca hát vui chơi 19, 29
7 Cá heo 90, 95
8 cá lóc 68
9 Cá mập 09, 79
10 cá quả 45, 46
BACK TO TOP