Kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ năm

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 16-06-2021

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
62
60
35
G7
758
775
589
G6
7166
7940
3409
0369
2128
2895
6612
2630
6165
G5
3379
7648
1639
G4
45901
82382
71048
58602
87408
49038
17039
54288
14887
79688
81084
33932
00358
28538
75506
73021
48071
03403
44572
43473
97542
G3
46793
09625
26308
45568
19574
14769
G2
61629
08199
77514
G1
61245
39434
39763
ĐB
503155
812555
443863
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1, 2, 8, 9 8 6, 3
1 4, 2
2 9, 5 8 1
3 8, 9 4, 2, 8 9, 0, 5
4 5, 8, 0 8 2
5 5, 8 5, 8
6 6, 2 8, 9, 0 3, 3, 9, 5
7 9 5 4, 1, 2, 3
8 2 8, 7, 8, 4 9
9 3 9, 5

Xổ số Miền Nam - 15-06-2021

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
40
56
01
G7
452
982
011
G6
4204
1125
1245
8305
4132
3476
4980
1278
8479
G5
4231
8455
3976
G4
84599
27011
96496
80610
70634
43488
95437
36334
43108
39150
97646
96995
26041
18542
66596
40935
08087
78297
65394
46954
77915
G3
96519
46849
81926
89570
90068
58912
G2
95881
44268
31459
G1
26374
39932
51778
ĐB
731583
110808
010739
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 4 8, 8, 5 1
1 9, 1, 0 2, 5, 1
2 5 6
3 4, 7, 1 2, 4, 2 9, 5
4 9, 5, 0 6, 1, 2
5 2 0, 5, 6 9, 4
6 8 8
7 4 0, 6 8, 6, 8, 9
8 3, 1, 8 2 7, 0
9 9, 6 5 6, 7, 4

Xổ số Miền Nam - 14-06-2021

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
40
00
11
G7
161
822
074
G6
9867
7393
1212
5770
0867
6729
6379
9679
2502
G5
0141
0429
2941
G4
97508
77506
86064
74161
86971
90560
23536
44769
55860
84322
08766
59935
44547
25677
55988
63720
81470
41995
51201
40526
59389
G3
75585
03527
74515
03146
54286
97786
G2
97226
07731
20954
G1
79195
80195
61628
ĐB
546072
113834
553836
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8, 6 0 1, 2
1 2 5 1
2 6, 7 2, 9, 9, 2 8, 0, 6
3 6 4, 1, 5 6
4 1, 0 6, 7 1
5 4
6 4, 1, 0, 7, 1 9, 0, 6, 7
7 2, 1 7, 0 0, 9, 9, 4
8 5 6, 6, 8, 9
9 5, 3 5 5

Xổ số Miền Nam - 13-06-2021

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
30
54
94
G7
553
142
907
G6
2307
9960
4517
2166
4400
2118
8299
2308
1159
G5
7987
0680
7085
G4
44895
89494
44278
20163
12922
76118
97182
67784
59353
53503
49015
51459
16392
80188
12779
29526
16101
49661
08505
89374
59892
G3
74232
71366
59677
75811
00546
03164
G2
57156
81530
57417
G1
70139
86228
15912
ĐB
848912
219699
917483
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 7 3, 0 1, 5, 8, 7
1 2, 8, 7 1, 5, 8 2, 7
2 2 8 6
3 9, 2, 0 0
4 2 6
5 6, 3 3, 9, 4 9
6 6, 3, 0 6 4, 1
7 8 7 9, 4
8 2, 7 4, 8, 0 3, 5
9 5, 4 9, 2 2, 9, 4

Xổ số Miền Nam - 12-06-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
04
75
54
37
G7
188
783
495
663
G6
2763
1913
7957
5863
4506
3853
4771
2237
9051
2708
0139
5874
G5
9506
4780
4543
8069
G4
27987
47741
63069
31967
26228
18272
45361
79243
09721
80940
06094
43689
20728
44158
01366
40992
44197
90048
93668
80898
80276
55219
74799
77471
16108
26593
70923
13267
G3
97087
32917
23911
35053
84433
24545
16547
95531
G2
82353
71771
33884
92616
G1
61608
17815
85886
42260
ĐB
062117
777481
836475
514345
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8, 6, 4 6 8, 8
1 7, 7, 3 5, 1 6, 9
2 8 1, 8 3
3 3, 7 1, 9, 7
4 1 3, 0 5, 8, 3 5, 7
5 3, 7 3, 8, 3 1, 4
6 9, 7, 1, 3 3 6, 8 0, 7, 9, 3
7 2 1, 5 5, 6, 1 1, 4
8 7, 7, 8 1, 9, 0, 3 6, 4
9 4 2, 7, 8, 5 9, 3

Xổ số Miền Nam - 11-06-2021

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
29
61
32
G7
374
982
667
G6
2761
1878
2220
8143
5461
4099
6581
4868
9906
G5
3344
2454
8624
G4
08872
78016
30602
77643
53634
77481
76311
37064
61642
60317
77071
10506
87233
63294
59909
47076
87815
86377
83296
88877
95094
G3
80746
91181
85893
47387
07504
05889
G2
68021
64161
05557
G1
48743
85642
22604
ĐB
754874
547575
052296
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 6 4, 4, 9, 6
1 6, 1 7 5
2 1, 0, 9 4
3 4 3 2
4 3, 6, 3, 4 2, 2, 3
5 4 7
6 1 1, 4, 1, 1 8, 7
7 4, 2, 8, 4 5, 1 6, 7, 7
8 1, 1 7, 2 9, 1
9 3, 4, 9 6, 6, 4

Xổ số Miền Nam - 10-06-2021

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
88
62
50
G7
289
864
854
G6
1047
9883
3448
5319
0102
9467
2202
1083
8679
G5
9993
6751
8450
G4
06640
40301
05811
68110
35348
03717
54971
13738
10198
40993
26683
33053
44691
38713
92684
85698
55479
29707
99032
86099
73472
G3
24004
24691
74899
23763
74808
23644
G2
23520
21897
68200
G1
93738
80364
62713
ĐB
271421
057078
435569
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 4, 1 2 0, 8, 7, 2
1 1, 0, 7 3, 9 3
2 1, 0
3 8 8 2
4 0, 8, 7, 8 4
5 3, 1 0, 4, 0
6 4, 3, 7, 4, 2 9
7 1 8 9, 2, 9
8 3, 9, 8 3 4, 3
9 1, 3 7, 9, 8, 3, 1 8, 9

Xổ số Miền Nam - 09-06-2021

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
02
91
62
G7
446
602
956
G6
6504
8229
6711
5026
4135
9441
7300
9745
5601
G5
9999
4553
5426
G4
85865
03801
16439
35682
79883
09634
03238
21724
77315
57742
19134
46998
61038
23583
81512
54424
49231
20216
93953
86189
30739
G3
87003
09850
26623
37179
47208
33060
G2
47438
20196
23157
G1
70802
49155
04216
ĐB
422435
093630
621463
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 2, 3, 1, 4, 2 2 8, 0, 1
1 1 5 6, 2, 6
2 9 3, 4, 6 4, 6
3 5, 8, 9, 4, 8 0, 4, 8, 5 1, 9
4 6 2, 1 5
5 0 5, 3 7, 3, 6
6 5 3, 0, 2
7 9
8 2, 3 3 9
9 9 6, 8, 1

Xổ số Miền Nam - 08-06-2021

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
02
13
15
G7
297
313
709
G6
9354
6678
1935
3341
7766
0707
6239
0210
4500
G5
3601
9577
2152
G4
24650
80027
81103
71444
58485
45095
60690
75044
65611
57159
70070
45900
83434
05113
43200
25744
58629
17305
83103
55691
65082
G3
84188
90183
73905
88489
87984
61540
G2
80427
25173
51294
G1
39094
49145
21367
ĐB
830059
936543
610676
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3, 1, 2 5, 0, 7 0, 5, 3, 0, 9
1 1, 3, 3, 3 0, 5
2 7, 7 9
3 5 4 9
4 4 3, 5, 4, 1 0, 4
5 9, 0, 4 9 2
6 6 7
7 8 3, 0, 7 6
8 8, 3, 5 9 4, 2
9 4, 5, 0, 7 4, 1

Xổ số Miền Nam - 07-06-2021

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
88
07
64
G7
630
870
183
G6
5324
1013
5063
6230
5141
6427
2329
6203
8881
G5
4785
2867
5730
G4
56091
00410
66639
79546
67125
48971
17006
90180
14801
83524
27470
76597
58048
33347
01291
65320
36147
22824
30131
00927
74246
G3
13757
78493
86433
46809
23656
78766
G2
07611
20410
29735
G1
30906
76071
94111
ĐB
633890
115341
326684
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6, 6 9, 1, 7 3
1 1, 0, 3 0 1
2 5, 4 4, 7 0, 4, 7, 9
3 9, 0 3, 0 5, 1, 0
4 6 1, 8, 7, 1 7, 6
5 7 6
6 3 7 6, 4
7 1 1, 0, 0
8 5, 8 0 4, 1, 3
9 0, 3, 1 7 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 90 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 90 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 90 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 90 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 90 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 90 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 90 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 90 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "90 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.
chon-kqxsmn-10-ngay.png

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP