Kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 15-01-2021

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
69
39
61
G7
747
664
621
G6
5111
9371
7488
0583
4107
2687
3046
3563
9737
G5
5605
6515
5696
G4
94639
56524
07188
34311
59713
29579
29817
39607
30434
74026
25253
06545
29716
94949
99186
56436
13968
54128
12763
08189
00807
G3
53878
32267
60646
25991
48021
43255
G2
69294
27704
47614
G1
56178
80023
01440
ĐB
753821
373408
295088
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 5 8, 4, 7, 7 7
1 1, 3, 7, 1 6, 5 4
2 1, 4 3, 6 1, 8, 1
3 9 4, 9 6, 7
4 7 6, 5, 9 0, 6
5 3 5
6 7, 9 4 8, 3, 3, 1
7 8, 8, 9, 1
8 8, 8 3, 7 8, 6, 9
9 4 1 6

Xổ số Miền Nam - 14-01-2021

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
75
04
21
G7
649
841
172
G6
1026
2681
1732
6115
6031
8129
1602
1492
1300
G5
4613
0243
2075
G4
31696
89759
59705
85599
80280
00688
55357
03955
49370
05426
57487
07814
28935
75708
84519
71645
72984
30876
59400
23476
67382
G3
13225
65351
37382
40591
63025
77287
G2
72841
98516
24725
G1
56349
85049
28749
ĐB
060206
351685
279246
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6, 5 8, 4 0, 2, 0
1 3 6, 4, 5 9
2 5, 6 6, 9 5, 5, 1
3 2 5, 1
4 9, 1, 9 9, 3, 1 6, 9, 5
5 1, 9, 7 5
6
7 5 0 6, 6, 5, 2
8 0, 8, 1 5, 2, 7 7, 4, 2
9 6, 9 1 2

Xổ số Miền Nam - 13-01-2021

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
14
39
38
G7
587
362
037
G6
7774
4682
4037
5164
8260
5570
6053
8500
8331
G5
8988
1325
4847
G4
80061
71805
78083
30816
87871
79278
31606
44663
65206
64540
76411
82903
76699
86419
84432
87560
19685
23941
92071
64314
15793
G3
07283
72510
00616
93207
38633
91246
G2
91159
88110
34112
G1
25704
81586
72476
ĐB
780398
066968
180585
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4, 5, 6 7, 6, 3 0
1 0, 6, 4 0, 6, 1, 9 2, 4
2 5
3 7 9 3, 2, 1, 7, 8
4 0 6, 1, 7
5 9 3
6 1 8, 3, 4, 0, 2 0
7 1, 8, 4 0 6, 1
8 3, 3, 8, 2, 7 6 5, 5
9 8 9 3

Xổ số Miền Nam - 12-01-2021

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
36
57
51
G7
421
909
641
G6
3190
8733
2715
4089
0671
3979
2418
2737
1955
G5
0686
6234
1637
G4
88336
43009
68605
51719
43220
94158
47201
58383
82217
79804
47281
88327
73955
82130
14162
98020
98273
83246
06886
88386
60098
G3
76219
52285
63853
27531
20946
60205
G2
17772
98337
83395
G1
68296
94467
27038
ĐB
695252
187568
425219
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9, 5, 1 4, 9 5
1 9, 9, 5 7 9, 8
2 0, 1 7 0
3 6, 3, 6 7, 1, 0, 4 8, 7, 7
4 6, 6, 1
5 2, 8 3, 5, 7 5, 1
6 8, 7 2
7 2 1, 9 3
8 5, 6 3, 1, 9 6, 6
9 6, 0 5, 8

Xổ số Miền Nam - 11-01-2021

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
53
39
23
G7
040
107
218
G6
6075
8076
2899
1878
2175
6007
6034
4898
5376
G5
3588
9456
9114
G4
21273
89601
19577
43122
78333
99464
89306
28439
10502
73035
59943
73892
09694
27413
60197
55027
01338
84106
65445
80707
63916
G3
14276
45418
63158
27477
84404
59692
G2
83509
13737
80898
G1
27479
11583
48476
ĐB
953126
761778
045614
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 9, 1, 6 2, 7, 7 4, 6, 7
1 8 3 4, 6, 4, 8
2 6, 2 7, 3
3 3 7, 9, 5, 9 8, 4
4 0 3 5
5 3 8, 6
6 4
7 9, 6, 3, 7, 5, 6 8, 7, 8, 5 6, 6
8 8 3
9 9 2, 4 8, 2, 7, 8

Xổ số Miền Nam - 10-01-2021

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
97
44
38
G7
388
741
358
G6
5208
6336
1291
3914
6841
3648
6766
1443
7990
G5
5383
0930
2023
G4
39454
55668
47992
89336
02624
32929
93414
45814
69385
52121
31220
96543
78640
99267
16953
20553
16134
67899
93172
81250
67869
G3
08753
94426
21223
91180
22989
78591
G2
58161
36616
65255
G1
82472
06105
17682
ĐB
263301
661092
037613
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1, 8 5
1 4 6, 4, 4 3
2 6, 4, 9 3, 1, 0 3
3 6, 6 0 4, 8
4 3, 0, 1, 8, 1, 4 3
5 3, 4 5, 3, 3, 0, 8
6 1, 8 7 9, 6
7 2 2
8 3, 8 0, 5 2, 9
9 2, 1, 7 2 1, 9, 0

Xổ số Miền Nam - 09-01-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
12
13
57
99
G7
339
478
633
777
G6
6653
4861
3807
9538
1497
1071
1004
6750
4454
6192
2364
0542
G5
2599
7347
2955
6647
G4
56533
27886
55899
18600
97026
45460
51488
16308
45243
03209
52932
36080
03719
76633
24609
78991
29043
69812
65260
48953
49374
85462
85049
55677
68088
28917
79960
37252
G3
18449
26401
86066
77102
04373
84713
52111
54694
G2
40217
19059
79080
28728
G1
69065
67618
23644
32794
ĐB
160248
639489
568796
872304
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1, 0, 7 2, 8, 9 9, 4 4
1 7, 2 8, 9, 3 3, 2 1, 7
2 6 8
3 3, 9 2, 3, 8 3
4 8, 9 3, 7 4, 3 9, 7, 2
5 3 9 3, 5, 0, 4, 7 2
6 5, 0, 1 6 0 2, 0, 4
7 1, 8 3, 4 7, 7
8 6, 8 9, 0 0 8
9 9, 9 7 6, 1 4, 4, 2, 9

Xổ số Miền Nam - 08-01-2021

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
70
28
54
G7
499
181
521
G6
6788
1402
5011
0362
1689
6164
9168
3311
7063
G5
7517
7732
3164
G4
68758
46179
80092
05586
55590
53294
35591
41873
57934
18686
60017
98923
34649
15181
55300
30923
40485
14652
45643
10363
68733
G3
18568
60461
68504
66408
61690
24666
G2
25726
37030
94411
G1
98989
03809
55139
ĐB
646698
123951
559616
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 9, 4, 8 0
1 7, 1 7 6, 1, 1
2 6 3, 8 3, 1
3 0, 4, 2 9, 3
4 9 3
5 8 1 2, 4
6 8, 1 2, 4 6, 3, 4, 8, 3
7 9, 0 3
8 9, 6, 8 6, 1, 9, 1 5
9 8, 2, 0, 4, 1, 9 0

Xổ số Miền Nam - 07-01-2021

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
79
11
37
G7
352
981
542
G6
2906
2948
3952
0442
7383
3008
1511
7546
8604
G5
2428
5516
1174
G4
93173
33124
87370
61949
94676
18772
16698
82620
31825
33795
20495
25450
77094
94621
26668
00582
11081
88908
72752
40509
75878
G3
98093
04848
05229
62919
91983
11426
G2
91718
48150
15270
G1
82159
71738
19605
ĐB
047517
317626
547067
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6 8 5, 8, 9, 4
1 7, 8 9, 6, 1 1
2 4, 8 6, 9, 0, 5, 1 6
3 8 7
4 8, 9, 8 2 6, 2
5 9, 2, 2 0, 0 2
6 7, 8
7 3, 0, 6, 2, 9 0, 8, 4
8 3, 1 3, 2, 1
9 3, 8 5, 5, 4

Xổ số Miền Nam - 06-01-2021

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
01
29
61
G7
958
243
087
G6
3118
9746
6665
7179
4662
3522
6928
8129
1804
G5
5388
0695
8938
G4
81552
64284
88010
52758
57044
21306
18921
37204
33896
23448
06823
24201
97774
55185
69110
23804
11088
48017
45120
79333
59901
G3
52123
56397
68183
12304
19157
90661
G2
41860
59067
79612
G1
55607
06540
76893
ĐB
768660
643304
804803
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 7, 6, 1 4, 4, 4, 1 3, 4, 1, 4
1 0, 8 2, 0, 7
2 3, 1 3, 2, 9 0, 8, 9
3 3, 8
4 4, 6 0, 8, 3
5 2, 8, 8 7
6 0, 0, 5 7, 2 1, 1
7 4, 9
8 4, 8 3, 5 8, 7
9 7 6, 5 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 90 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 90 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 90 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 90 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 90 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 90 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 90 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 90 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "90 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP