Kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 10-04-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
11
83
96
77
G7
833
196
827
973
G6
6042
0354
9946
1092
8915
0924
8031
5526
7248
5242
0538
3706
G5
6185
5126
9148
8641
G4
91553
26545
39987
38269
07584
36917
80181
71414
29201
78461
24315
51764
40827
48945
86241
95129
77244
61099
88783
99428
60416
79693
89667
13895
48086
79759
46566
06802
G3
21235
69611
44825
58490
96967
20201
15567
57815
G2
90198
12839
64011
48292
G1
21834
73661
56379
40289
ĐB
481593
160815
545210
380130
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1 1 2, 6
1 1, 7, 1 5, 4, 5, 5 0, 1, 6 5
2 5, 7, 6, 4 9, 8, 6, 7
3 4, 5, 3 9 1 0, 8
4 5, 2, 6 5 1, 4, 8, 8 1, 2
5 3, 4 9
6 9 1, 1, 4 7 7, 7, 6
7 9 3, 7
8 7, 4, 1, 5 3 3 9, 6
9 3, 8 0, 2, 6 9, 6 2, 3, 5

Xổ số Miền Nam - 09-04-2021

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
79
90
16
G7
995
507
850
G6
4402
5359
8903
4869
1223
4162
9951
8843
6394
G5
2166
1722
1549
G4
27966
15115
57204
82100
13759
14783
79240
97788
31447
54521
20584
35863
48953
70761
08527
69601
95781
84275
91924
60545
70728
G3
92904
23233
46614
47869
77689
29851
G2
45466
72113
07900
G1
43943
74649
43652
ĐB
442542
269016
948895
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4, 4, 0, 2, 3 7 0, 1
1 5 6, 3, 4 6
2 1, 2, 3 7, 4, 8
3 3
4 2, 3, 0 9, 7 5, 9, 3
5 9, 9 3 2, 1, 1, 0
6 6, 6, 6 9, 3, 1, 9, 2
7 9 5
8 3 8, 4 9, 1
9 5 0 5, 4

Xổ số Miền Nam - 08-04-2021

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
15
82
94
G7
641
262
195
G6
2978
7385
9457
5112
1214
7396
2115
5279
1791
G5
8219
0270
5951
G4
15934
07176
93435
78968
31379
66355
46436
57852
62404
34542
66602
65869
74052
34481
27507
18216
60014
62774
82875
94843
33077
G3
49754
79153
58553
15723
17152
96573
G2
88016
24061
38990
G1
56289
41553
22822
ĐB
183809
657739
777705
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9 4, 2 5, 7
1 6, 9, 5 2, 4 6, 4, 5
2 3 2
3 4, 5, 6 9
4 1 2 3
5 4, 3, 5, 7 3, 3, 2, 2 2, 1
6 8 1, 9, 2
7 6, 9, 8 0 3, 4, 5, 7, 9
8 9, 5 1, 2
9 6 0, 1, 5, 4

Xổ số Miền Nam - 07-04-2021

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
40
72
36
G7
918
118
585
G6
1629
1394
4019
6099
6229
4670
9569
2153
0496
G5
8102
9945
2358
G4
37457
37786
96909
98430
55426
98483
94543
01736
43813
82632
17717
30833
76083
82770
13244
35212
42557
70184
73296
84054
40806
G3
69330
84813
05235
04700
27764
07970
G2
90441
78389
77004
G1
91904
31485
53165
ĐB
702542
357670
534417
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4, 9, 2 0 4, 6
1 3, 9, 8 3, 7, 8 7, 2
2 6, 9 9
3 0, 0 5, 6, 2, 3 6
4 2, 1, 3, 0 5 4
5 7 7, 4, 8, 3
6 5, 4, 9
7 0, 0, 0, 2 0
8 6, 3 5, 9, 3 4, 5
9 4 9 6, 6

Xổ số Miền Nam - 06-04-2021

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
65
16
16
G7
760
246
472
G6
6388
1488
6256
0317
0266
3213
3868
6945
0666
G5
2196
5069
4376
G4
48730
17656
56616
08650
22745
99399
18036
68492
28365
44987
07835
74759
35208
86060
50107
88724
06666
65997
81131
14394
14587
G3
86703
02196
36632
03332
74819
95969
G2
17509
15793
50591
G1
91333
06479
95877
ĐB
496790
370861
315576
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 9, 3 8 7
1 6 7, 3, 6 9, 6
2 4
3 3, 0, 6 2, 2, 5 1
4 5 6 5
5 6, 0, 6 9
6 0, 5 1, 5, 0, 9, 6 9, 6, 8, 6
7 9 6, 7, 6, 2
8 8, 8 7 7
9 0, 6, 9, 6 3, 2 1, 7, 4

Xổ số Miền Nam - 05-04-2021

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
16
65
67
G7
254
428
751
G6
0121
6886
7986
1395
9674
4304
4275
3288
1658
G5
7454
3030
7003
G4
08128
99773
08541
20778
16372
64295
36207
21821
94784
13557
39044
56711
40606
55882
93395
79881
71919
50847
82724
80236
08446
G3
11992
50430
60946
49110
54597
90485
G2
08806
93571
05184
G1
01856
85139
79070
ĐB
361554
830718
651193
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6, 7 6, 4 3
1 6 8, 0, 1 9
2 8, 1 1, 8 4
3 0 9, 0 6
4 1 6, 4 7, 6
5 4, 6, 4, 4 7 8, 1
6 5 7
7 3, 8, 2 1, 4 0, 5
8 6, 6 4, 2 4, 5, 1, 8
9 2, 5 5 3, 7, 5

Xổ số Miền Nam - 04-04-2021

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
26
88
21
G7
390
942
413
G6
2631
9143
1381
0151
9067
2015
5625
3496
2151
G5
1693
4832
6129
G4
98601
10164
15259
10469
58167
79873
09838
36362
56560
77282
54464
18164
50213
75157
06369
39913
06246
03461
24624
42272
46970
G3
00591
82156
89630
00479
52830
99128
G2
31343
57939
62534
G1
44534
91501
56359
ĐB
130942
090775
410421
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 1 1
1 3, 5 3, 3
2 6 1, 8, 4, 9, 5, 1
3 4, 8, 1 9, 0, 2 4, 0
4 2, 3, 3 2 6
5 6, 9 7, 1 9, 1
6 4, 9, 7 2, 0, 4, 4, 7 9, 1
7 3 5, 9 2, 0
8 1 2, 8
9 1, 3, 0 6

Xổ số Miền Nam - 03-04-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
85
83
62
53
G7
946
080
964
132
G6
7690
3115
8099
4321
5159
8820
5619
9920
0237
0340
8228
0082
G5
0439
2296
1731
4212
G4
81086
36786
57920
93808
02194
54849
74208
33322
52090
72902
88452
25917
51207
36707
10963
46822
42728
45372
76336
93792
10858
40657
38473
25891
30596
21997
35369
24815
G3
58286
12340
17094
67874
55900
74896
16708
30429
G2
38492
88649
33572
19325
G1
03281
92534
62702
11040
ĐB
670845
376601
319644
671567
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8, 8 1, 2, 7, 7 2, 0 8
1 5 7 9 5, 2
2 0 2, 1, 0 2, 8, 0 5, 9, 8
3 9 4 6, 1, 7 2
4 5, 0, 9, 6 9 4 0, 0
5 2, 9 8 7, 3
6 3, 4, 2 7, 9
7 4 2, 2 3
8 1, 6, 6, 6, 5 0, 3 2
9 2, 4, 0, 9 4, 0, 6 6, 2 1, 6, 7

Xổ số Miền Nam - 02-04-2021

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
28
27
72
G7
655
943
489
G6
9684
2538
5217
8211
0392
7980
9316
9904
9327
G5
1202
6014
5781
G4
63393
93372
42634
47791
99950
84094
66776
47393
77046
00539
28564
47940
67323
87926
27900
67682
76669
31716
97270
74677
25046
G3
30950
80531
31002
96482
80753
83136
G2
06631
14693
98334
G1
30182
36707
89756
ĐB
975179
852531
243293
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 7, 2 0, 4
1 7 4, 1 6, 6
2 8 3, 6, 7 7
3 1, 1, 4, 8 1, 9 4, 6
4 6, 0, 3 6
5 0, 0, 5 6, 3
6 4 9
7 9, 2, 6 0, 7, 2
8 2, 4 2, 0 2, 1, 9
9 3, 1, 4 3, 3, 2 3

Xổ số Miền Nam - 01-04-2021

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
99
86
56
G7
827
694
405
G6
2557
0087
2769
7770
6248
3576
3267
5776
5692
G5
6767
5964
1548
G4
30030
53514
29371
23029
75255
21622
09534
46545
13781
07139
56208
81051
08181
84667
07848
67176
99391
85186
66006
02056
76364
G3
32549
84753
05031
55863
66388
06185
G2
63476
88846
32676
G1
37407
04152
55634
ĐB
612449
523071
053398
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 7 8 6, 5
1 4
2 9, 2, 7
3 0, 4 1, 9 4
4 9, 9 6, 5, 8 8, 8
5 3, 5, 7 2, 1 6, 6
6 7, 9 3, 7, 4 4, 7
7 6, 1 1, 0, 6 6, 6, 6
8 7 1, 1, 6 8, 5, 6
9 9 4 8, 1, 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 90 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 90 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 90 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 90 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 90 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 90 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 90 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 90 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "90 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP