Kết quả xổ số Miền Nam 90 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 21-01-2022

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
19
09
89
G7
264
609
834
G6
4456
0490
1452
1829
1720
7301
4174
6280
1953
G5
2510
7735
2661
G4
00703
46160
88206
51643
30840
05487
69683
19689
33770
28983
40498
75123
02975
73543
36357
54965
99265
86522
56265
36432
57525
G3
74920
11415
71746
43211
34356
05675
G2
45567
87192
73186
G1
62085
87668
07336
ĐB
570616
202497
290538
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3, 6 1, 9, 9
1 6, 5, 0, 9 1
2 0 3, 9, 0 2, 5
3 5 8, 6, 2, 4
4 3, 0 6, 3
5 6, 2 6, 7, 3
6 7, 0, 4 8 5, 5, 5, 1
7 0, 5 5, 4
8 5, 7, 3 9, 3 6, 0, 9
9 0 7, 2, 8

Xổ số Miền Nam - 20-01-2022

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
31
50
73
G7
903
998
260
G6
9073
5354
2752
4257
8348
8922
4316
2058
6327
G5
5055
5472
6064
G4
29824
40030
76606
52155
23859
83867
69990
41452
71121
97879
14332
23584
37129
08745
80792
23136
37392
78283
88117
08937
02981
G3
43269
43338
19508
13768
46039
38859
G2
46710
91213
99142
G1
00251
27119
66920
ĐB
902355
783134
257857
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 6, 3 8
1 0 9, 3 7, 6
2 4 1, 9, 2 0, 7
3 8, 0, 1 4, 2 9, 6, 7
4 5, 8 2
5 5, 1, 5, 9, 5, 4, 2 2, 7, 0 7, 9, 8
6 9, 7 8 4, 0
7 3 9, 2 3
8 4 3, 1
9 0 8 2, 2

Xổ số Miền Nam - 19-01-2022

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
98
68
21
G7
265
751
772
G6
4209
2320
9566
2668
4729
8746
3358
8450
4310
G5
2979
8575
4523
G4
71534
25216
07443
77314
04557
58070
81899
28690
23496
80893
25725
71680
29261
79709
23557
49846
68516
10806
81980
68637
68341
G3
47246
08002
58854
02032
43553
47390
G2
93001
25574
18364
G1
87382
42004
51928
ĐB
405165
451248
515210
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1, 2, 9 4, 9 6
1 6, 4 0, 6, 0
2 0 5, 9 8, 3, 1
3 4 2 7
4 6, 3 8, 6 6, 1
5 7 4, 1 3, 7, 8, 0
6 5, 6, 5 1, 8, 8 4
7 0, 9 4, 5 2
8 2 0 0
9 9, 8 0, 6, 3 0

Xổ số Miền Nam - 18-01-2022

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
24
35
61
G7
537
029
003
G6
3532
0166
0041
3687
2198
4382
7103
6611
2255
G5
2789
3588
0623
G4
99587
47534
04194
68916
45064
62051
05973
28790
83378
93927
52507
18890
67359
04017
50610
53577
07338
52022
49844
49722
47424
G3
82935
85598
77703
90679
71198
09626
G2
84097
64045
68680
G1
53451
56768
80347
ĐB
834776
274123
243220
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3, 7 3, 3
1 6 7 0, 1
2 4 3, 7, 9 0, 6, 2, 2, 4, 3
3 5, 4, 2, 7 5 8
4 1 5 7, 4
5 1, 1 9 5
6 4, 6 8 1
7 6, 3 9, 8 7
8 7, 9 8, 7, 2 0
9 7, 8, 4 0, 0, 8 8

Xổ số Miền Nam - 17-01-2022

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
67
45
32
G7
803
828
231
G6
8977
3563
4329
4097
8845
2678
6187
2647
5014
G5
5542
0079
4385
G4
10362
14764
31470
39544
78583
54536
71203
64191
73359
38457
45493
24686
46098
43169
91585
67730
40385
20444
39276
03206
87560
G3
55001
64227
53419
65911
01648
02432
G2
75851
34363
74929
G1
98072
31829
49548
ĐB
780068
555879
232848
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 1, 3, 3 6
1 9, 1 4
2 7, 9 9, 8 9
3 6 2, 0, 1, 2
4 4, 2 5, 5 8, 8, 8, 4, 7
5 1 9, 7
6 8, 2, 4, 3, 7 3, 9 0
7 2, 0, 7 9, 9, 8 6
8 3 6 5, 5, 5, 7
9 1, 3, 8, 7

Xổ số Miền Nam - 16-01-2022

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
59
77
06
G7
158
730
930
G6
8285
5211
0281
3320
6210
1307
6819
3118
3836
G5
8733
5905
7771
G4
84850
03421
50159
25019
65401
15044
99398
25480
80319
80887
68251
32540
52112
92558
58176
55621
58221
29241
10486
12514
53280
G3
64687
64802
03532
09967
50129
94795
G2
53557
45935
08020
G1
40659
89326
80235
ĐB
414541
635811
990167
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2, 1 5, 7 6
1 9, 1 1, 9, 2, 0 4, 9, 8
2 1 6, 0 0, 9, 1, 1
3 3 5, 2, 0 5, 6, 0
4 1, 4 0 1
5 9, 7, 0, 9, 8, 9 1, 8
6 7 7
7 7 6, 1
8 7, 5, 1 0, 7 6, 0
9 8 5

Xổ số Miền Nam - 15-01-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
58
61
18
26
G7
014
400
384
604
G6
6907
6733
8472
9214
4219
5971
5847
9723
4684
4383
3668
7870
G5
4684
9685
6468
0771
G4
53441
57565
19947
63976
80780
76216
43413
90642
58544
08499
14031
85901
53134
38475
23306
89692
47638
63010
30436
20871
44764
70410
49227
60370
19852
71855
33067
29567
G3
69965
09722
65863
39154
93470
13079
34711
60248
G2
34258
21919
80245
93280
G1
42831
51509
91434
09342
ĐB
436392
072034
021784
751784
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 9, 1, 0 6 4
1 6, 3, 4 9, 4, 9 0, 8 1, 0
2 2 3 7, 6
3 1, 3 4, 1, 4 4, 8, 6
4 1, 7 2, 4 5, 7 2, 8
5 8, 8 4 2, 5
6 5, 5 3, 1 4, 8 7, 7, 8
7 6, 2 5, 1 0, 9, 1 0, 1, 0
8 0, 4 5 4, 4, 4 4, 0, 3
9 2 9 2

Xổ số Miền Nam - 14-01-2022

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
15
88
45
G7
331
139
681
G6
3443
1512
9267
3533
6751
9323
9472
1997
5018
G5
3518
6957
7412
G4
78063
45967
56358
94692
35373
91269
22721
51211
41254
06431
68879
40398
61460
15219
56237
17204
74850
65783
12712
74824
83718
G3
18906
26141
28126
20341
05908
60207
G2
30144
78108
86017
G1
43351
74093
62642
ĐB
805779
422796
042902
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 6 8 2, 8, 7, 4
1 8, 2, 5 1, 9 7, 2, 8, 2, 8
2 1 6, 3 4
3 1 1, 3, 9 7
4 4, 1, 3 1 2, 5
5 1, 8 4, 7, 1 0
6 3, 7, 9, 7 0
7 9, 3 9 2
8 8 3, 1
9 2 6, 3, 8 7

Xổ số Miền Nam - 13-01-2022

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
44
64
55
G7
977
675
794
G6
1914
3278
4322
1846
9767
4164
1121
6475
3490
G5
7175
0763
8630
G4
86232
24531
39179
35712
14828
41180
78957
12849
59312
58886
96676
15886
62902
28628
93112
88283
74546
59335
75049
39493
06509
G3
78495
08844
10090
27011
84356
42540
G2
91119
48149
47395
G1
89835
44173
57726
ĐB
479371
309921
975162
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2 9
1 9, 2, 4 1, 2 2
2 8, 2 1, 8 6, 1
3 5, 2, 1 5, 0
4 4, 4 9, 9, 6 0, 6, 9
5 7 6, 5
6 3, 7, 4, 4 2
7 1, 9, 5, 8, 7 3, 6, 5 5
8 0 6, 6 3
9 5 0 5, 3, 0, 4

Xổ số Miền Nam - 12-01-2022

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
18
55
27
G7
142
173
062
G6
5581
1242
0178
8756
3988
5418
2900
5614
9341
G5
9040
3555
8907
G4
66888
89541
33889
95513
07463
23612
93534
58870
04961
84568
59494
06163
43168
66872
82969
69590
29636
89870
66786
49857
17490
G3
22758
97006
55068
20956
76590
44245
G2
46902
46522
93254
G1
42723
75717
72419
ĐB
357187
014079
101876
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 2, 6 7, 0
1 3, 2, 8 7, 8 9, 4
2 3 2 7
3 4 6
4 1, 0, 2, 2 5, 1
5 8 6, 5, 6, 5 4, 7
6 3 8, 1, 8, 3, 8 9, 2
7 8 9, 0, 2, 3 6, 0
8 7, 8, 9, 1 8 6
9 4 0, 0, 0

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 90 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 90 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 90 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 90 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 90 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 90 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 90 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 90 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 90 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "90 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.
chon-kqxsmn-10-ngay.png

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP