STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 dao xây 16, 61
2 dắt bò 02, 28
3 dắt trâu 29
4 dắt xe xuống dốc 47
5 dầu hỏa 71, 16, 61
6 dây chuyền vàng 08, 80
7 dạy võ 56, 06
8 dây xích 41, 46, 61
9 56
10 diều hâu 68, 67
BACK TO TOP