STT Chiêm bao thấy Con số giải mã
1 Ma 22,36
2 ma hiện hình 02, 37
3 Ma quỷ rượt đuổi 33, 34, 35
4 Ma quỷ trong nhà 37
5 ma đuổi 33, 34, 35
6 mặc áo đẹp 12, 33
7 mặc nhiều quần 06
8 mặc nhiều quần áo 79
9 mắc điện trên cột 07, 70
10 mâm cơm 87, 78
BACK TO TOP