Kết quả xổ số Miền Nam 10 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ năm

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 23-09-2020

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
34
09
32
G7
497
811
591
G6
6604
7940
9625
6215
2889
6395
1155
3554
2347
G5
5640
2384
6219
G4
35016
59017
39228
38569
79818
17443
06854
68720
25948
14079
07193
15591
18640
29011
41463
01754
42537
67227
72122
24235
37953
G3
43133
19033
73054
12563
25746
38803
G2
58847
88868
14716
G1
26831
10498
07000
ĐB
766683
390589
314952
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4 9 0, 3
1 6, 7, 8 1, 5, 1 6, 9
2 8, 5 0 7, 2
3 1, 3, 3, 4 7, 5, 2
4 7, 3, 0, 0 8, 0 6, 7
5 4 4 2, 4, 3, 5, 4
6 9 8, 3 3
7 9
8 3 9, 4, 9
9 7 8, 3, 1, 5 1

Xổ số Miền Nam - 22-09-2020

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
99
89
33
G7
679
227
567
G6
6337
9996
3263
1926
8307
3922
3889
3456
8470
G5
9458
8356
4540
G4
03873
47042
27803
98842
69834
26596
47013
56916
40817
84394
78300
41900
78153
97474
60439
22099
09279
50222
76588
77068
05602
G3
25844
50831
08823
40042
71315
81381
G2
73057
63304
65129
G1
29796
73140
37723
ĐB
156717
737985
389657
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 3 4, 0, 0, 7 2
1 7, 3 6, 7 5
2 3, 6, 2, 7 3, 9, 2
3 1, 4, 7 9, 3
4 4, 2, 2 0, 2 0
5 7, 8 3, 6 7, 6
6 3 8, 7
7 3, 9 4 9, 0
8 5, 9 1, 8, 9
9 6, 6, 6, 9 4 9

Xổ số Miền Nam - 21-09-2020

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
87
65
91
G7
704
528
237
G6
7167
8230
3449
4704
5344
4159
5642
1363
5126
G5
3855
5096
5816
G4
91151
86655
48911
39667
96196
73003
82608
72316
23123
09892
18082
82350
89296
78372
21565
74070
60141
57666
21581
29573
66153
G3
36546
75009
18511
47439
37141
33958
G2
60266
84583
41069
G1
81353
32633
35260
ĐB
391596
228279
917038
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 9, 3, 8, 4 4
1 1 1, 6 6
2 3, 8 6
3 0 3, 9 8, 7
4 6, 9 4 1, 1, 2
5 3, 1, 5, 5 0, 9 8, 3
6 6, 7, 7 5 0, 9, 5, 6, 3
7 9, 2 0, 3
8 7 3, 2 1
9 6, 6 2, 6, 6 1

Xổ số Miền Nam - 20-09-2020

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
02
97
20
G7
795
006
117
G6
6725
9395
4702
9645
2431
1019
4754
4672
3423
G5
5212
6773
1412
G4
96019
15488
47850
11511
68213
30183
28780
80403
62023
60267
67615
56699
12725
60614
46083
62237
59355
69196
87407
79132
83255
G3
20841
12471
23231
94622
66566
12607
G2
06069
32696
02167
G1
29495
70147
12958
ĐB
359693
158362
938429
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 2, 2 3, 6 7, 7
1 9, 1, 3, 2 5, 4, 9 2, 7
2 5 2, 3, 5 9, 3, 0
3 1, 1 7, 2
4 1 7, 5
5 0 8, 5, 5, 4
6 9 2, 7 7, 6
7 1 3 2
8 8, 3, 0 3
9 3, 5, 5, 5 6, 9, 7 6

Xổ số Miền Nam - 19-09-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
06
46
23
43
G7
137
580
558
378
G6
6515
1062
0210
0453
4853
2351
6866
5199
0059
4874
7404
5707
G5
3934
9700
1447
6288
G4
86385
26099
40669
17402
34308
34421
92315
71743
17025
73961
94307
91563
68107
59679
85145
03939
17356
04777
73677
39678
92988
55787
94593
24384
49140
46240
28459
70554
G3
65407
98060
28802
47844
34572
53913
09984
64803
G2
88191
86920
17551
49032
G1
77455
25343
85678
77314
ĐB
610924
072445
916438
140838
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7, 2, 8, 6 2, 7, 7, 0 3, 4, 7
1 5, 5, 0 3 4
2 4, 1 0, 5 3
3 4, 7 8, 9 8, 2
4 5, 3, 4, 3, 6 5, 7 0, 0, 3
5 5 3, 3, 1 1, 6, 9, 8 9, 4
6 0, 9, 2 1, 3 6
7 9 8, 2, 7, 7, 8 4, 8
8 5 0 8 4, 7, 4, 8
9 1, 9 9 3

Xổ số Miền Nam - 18-09-2020

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
43
09
02
G7
916
652
923
G6
5197
1891
1912
1356
0598
1361
7374
9954
7516
G5
8569
4251
5026
G4
45509
99058
24409
49025
81534
78643
74641
84605
06538
88755
93718
05198
87688
53115
69046
63094
03258
47071
37463
08270
98580
G3
82977
55659
07496
20460
61157
66008
G2
61612
68111
99711
G1
45474
30571
95819
ĐB
297863
567574
579686
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 9, 9 5, 9 8, 2
1 2, 2, 6 1, 8, 5 9, 1, 6
2 5 6, 3
3 4 8
4 3, 1, 3 6
5 9, 8 5, 1, 6, 2 7, 8, 4
6 3, 9 0, 1 3
7 4, 7 4, 1 1, 0, 4
8 8 6, 0
9 7, 1 6, 8, 8 4

Xổ số Miền Nam - 17-09-2020

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
18
18
04
G7
116
471
313
G6
5060
3829
6906
5243
5433
5807
3894
3902
3005
G5
0921
1151
6183
G4
30304
39370
69555
77500
27330
66779
62032
67034
86504
58639
76867
80096
44450
93263
83261
74107
75614
96700
02755
58763
33981
G3
05308
92983
60016
41602
53441
99508
G2
43908
11105
47607
G1
33590
44866
77754
ĐB
508433
888379
245936
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 8, 8, 4, 0, 6 5, 2, 4, 7 7, 8, 7, 0, 2, 5, 4
1 6, 8 6, 8 4, 3
2 1, 9
3 3, 0, 2 4, 9, 3 6
4 3 1
5 5 0, 1 4, 5
6 0 6, 7, 3 1, 3
7 0, 9 9, 1
8 3 1, 3
9 0 6 4

Xổ số Miền Nam - 16-09-2020

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
41
60
53
G7
990
067
200
G6
8371
4596
7844
8267
7927
2432
3463
7294
2549
G5
1456
0261
1088
G4
96577
89456
84962
10834
58405
84999
05182
85892
85712
41500
79187
72361
54141
85006
10226
37581
72462
39374
39357
93709
68275
G3
40656
57257
14356
69088
36037
44885
G2
43164
02412
98036
G1
11384
88347
08779
ĐB
964626
292930
859279
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 5 0, 6 9, 0
1 2, 2
2 6 7 6
3 4 0, 2 6, 7
4 4, 1 7, 1 9
5 6, 7, 6, 6 6 7, 3
6 4, 2 1, 1, 7, 7, 0 2, 3
7 7, 1 9, 9, 4, 5
8 4, 2 8, 7 5, 1, 8
9 9, 6, 0 2 4

Xổ số Miền Nam - 15-09-2020

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
04
48
45
G7
167
195
397
G6
8759
6615
3401
9659
2496
1030
1468
5014
5446
G5
1417
0301
2817
G4
38825
91025
61038
43442
38346
30674
84033
80457
89234
40070
40048
69821
39954
63701
47353
45735
36864
88968
13150
82628
27171
G3
23069
71573
59075
94222
61900
82164
G2
30678
95413
82700
G1
30080
95988
43999
ĐB
078027
342825
170181
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 1, 4 1, 1 0, 0
1 7, 5 3 7, 4
2 7, 5, 5 5, 2, 1 8
3 8, 3 4, 0 5
4 2, 6 8, 8 6, 5
5 9 7, 4, 9 3, 0
6 9, 7 4, 4, 8, 8
7 8, 3, 4 5, 0 1
8 0 8 1
9 6, 5 9, 7

Xổ số Miền Nam - 14-09-2020

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
89
47
81
G7
835
312
127
G6
6607
7553
4734
4425
9556
8335
2372
2931
2118
G5
7112
8471
7326
G4
51614
92149
49552
71897
46626
86003
45838
81954
54084
21229
02720
70816
23922
78628
49527
15129
51115
90734
29129
19751
20678
G3
87705
47509
36397
61938
57427
96013
G2
89270
01219
12511
G1
86484
99945
72615
ĐB
217286
458421
917787
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5, 9, 3, 7
1 4, 2 9, 6, 2 5, 1, 3, 5, 8
2 6 1, 9, 0, 2, 8, 5 7, 7, 9, 9, 6, 7
3 8, 4, 5 8, 5 4, 1
4 9 5, 7
5 2, 3 4, 6 1
6
7 0 1 8, 2
8 6, 4, 9 4 7, 1
9 7 7

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 10 NGÀY

Kết Qủa Xổ Số Miền Nam 10 Ngày Là Gì?

KQXS miền Nam 10 ngày là một trong những cơ sở rất cần thiết của các đề thủ khi thực hiện tính toán tìm chọn con số may mắn ở kỳ tiếp theo. Đây là thống kê của toàn bộ các dãy số thưởng đã xuất hiện qua 10 ngày mở thưởng gần nhất, các số liệu được thu thập và thống kê bởi công cụ hiện tại đảm bảm tỉ lệ chính xác tuyệt đối.

Vì Sao Nên Tra Cứu Kết Quả XSMN 10 Ngày

10 ngày là cột mốc lý tưởng và được lựa chọn từ rất nhiều đề thủ để dựa vào đó tính toán, tìm ra những con số may mắn và chọn chơi ở kỳ tiếp theo. Bạn có thể xem qua kết quả đã xổ liên tục trong vòng 10 ngày để biết được con số nào là may mắn nhất trong khoảng thời gian này.
Nếu bạn muốn chọn chơi những con lô có tần suất cao trong thời gian gần đó thì đây chính là thống kê rất lý tưởng để bạn tra cứu.

Lời Kết

Qua mỗi kỳ mở thưởng, những dàn kết quả sẽ được lưu trữ và tạo nên những cột mốc thống kê được áp dụng công cụ hiện đại giúp bạn dễ dàng tham khảo. Bên cạnh cột mốc 10 ngày thì 30, 60, 90 và 100 ngày cũng sẽ giúp ích cho bạn trong việc tính toán những con số may mắn.

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 10 NGÀY

Kết Qủa Xổ Số Miền Nam 10 Ngày Là Gì?

KQXS miền Nam 10 ngày là một trong những cơ sở rất cần thiết của các đề thủ khi thực hiện tính toán tìm chọn con số may mắn ở kỳ tiếp theo. Đây là thống kê của toàn bộ các dãy số thưởng đã xuất hiện qua 10 ngày mở thưởng gần nhất, các số liệu được thu thập và thống kê bởi công cụ hiện tại đảm bảm tỉ lệ chính xác tuyệt đối.

Vì Sao Nên Tra Cứu Kết Quả XSMN 10 Ngày

10 ngày là cột mốc lý tưởng và được lựa chọn từ rất nhiều đề thủ để dựa vào đó tính toán, tìm ra những con số may mắn và chọn chơi ở kỳ tiếp theo. Bạn có thể xem qua kết quả đã xổ liên tục trong vòng 10 ngày để biết được con số nào là may mắn nhất trong khoảng thời gian này.
Nếu bạn muốn chọn chơi những con lô có tần suất cao trong thời gian gần đó thì đây chính là thống kê rất lý tưởng để bạn tra cứu.

Lời Kết

Qua mỗi kỳ mở thưởng, những dàn kết quả sẽ được lưu trữ và tạo nên những cột mốc thống kê được áp dụng công cụ hiện đại giúp bạn dễ dàng tham khảo. Bên cạnh cột mốc 10 ngày thì 30, 60, 90 và 100 ngày cũng sẽ giúp ích cho bạn trong việc tính toán những con số may mắn.
BACK TO TOP