Kết quả xổ số Miền Nam 10 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ năm

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 24-02-2021

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
88
15
38
G7
578
225
802
G6
0653
8217
3411
2165
5067
0569
7250
2618
1967
G5
9476
2165
5684
G4
48901
93341
49473
45969
16624
41649
62305
32000
05328
56819
25636
88257
06911
91478
01664
13912
60227
33314
48324
51502
60146
G3
36599
28637
21683
36942
79690
58224
G2
07366
98852
48184
G1
39181
94795
98909
ĐB
967014
436986
062911
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 1, 5 0 9, 2, 2
1 4, 7, 1 9, 1, 5 1, 2, 4, 8
2 4 8, 5 4, 7, 4
3 7 6 8
4 1, 9 2 6
5 3 2, 7 0
6 6, 9 5, 5, 7, 9 4, 7
7 3, 6, 8 8
8 1, 8 6, 3 4, 4
9 9 5 0

Xổ số Miền Nam - 23-02-2021

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
38
49
40
G7
291
470
008
G6
2869
8780
5722
6384
0477
1447
1977
7501
9508
G5
0514
8281
2567
G4
88892
18615
10351
07631
17759
42982
97207
10604
10268
41577
00275
30526
85147
48991
41990
74837
53496
63205
43847
19160
36575
G3
66560
58484
39736
67566
71834
87736
G2
49617
01596
10429
G1
83080
12672
12718
ĐB
628630
099726
549942
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 4 5, 1, 8, 8
1 7, 5, 4 8
2 2 6, 6 9
3 0, 1, 8 6 4, 6, 7
4 7, 7, 9 2, 7, 0
5 1, 9
6 0, 9 6, 8 0, 7
7 2, 7, 5, 7, 0 5, 7
8 0, 4, 2, 0 1, 4
9 2, 1 6, 1 0, 6

Xổ số Miền Nam - 22-02-2021

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
25
64
33
G7
894
510
231
G6
9050
9639
0790
2746
1614
7294
6769
8200
2030
G5
1764
5691
1016
G4
70494
83127
10371
00012
76269
57288
00036
44200
45617
69510
49190
26906
37203
58399
79231
86960
11652
02596
79063
69849
77686
G3
06486
35244
86623
73856
65971
44700
G2
68636
15208
10279
G1
98007
66436
73303
ĐB
594003
186258
599977
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 3, 7 8, 0, 6, 3 3, 0, 0
1 2 7, 0, 4, 0 6
2 7, 5 3
3 6, 6, 9 6 1, 0, 1, 3
4 4 6 9
5 0 8, 6 2
6 9, 4 4 0, 3, 9
7 1 7, 9, 1
8 6, 8 6
9 4, 0, 4 0, 9, 1, 4 6

Xổ số Miền Nam - 21-02-2021

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
62
67
58
G7
495
446
532
G6
0855
2809
5987
8144
4673
6508
6865
3167
2836
G5
9038
3923
7799
G4
65534
14274
84507
43272
99737
12286
20203
10589
92844
68581
82463
38060
32438
51524
26327
59166
83013
79946
88844
11055
57337
G3
80205
04696
62815
40661
92761
59559
G2
07062
36982
69760
G1
80128
96521
07986
ĐB
636679
153955
113000
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5, 7, 3, 9 8 0
1 5 3
2 8 1, 4, 3 7
3 4, 7, 8 8 7, 6, 2
4 4, 4, 6 6, 4
5 5 5 9, 5, 8
6 2, 2 1, 3, 0, 7 0, 1, 6, 5, 7
7 9, 4, 2 3
8 6, 7 2, 9, 1 6
9 6, 5 9

Xổ số Miền Nam - 20-02-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
26
74
32
75
G7
807
930
320
421
G6
0907
8765
7529
6431
0089
3271
2392
8087
1691
6233
6102
4707
G5
0925
8420
1700
9705
G4
87033
63343
69754
32062
44910
08318
75885
76083
09284
37278
51908
81917
48566
32767
65741
08498
61860
01440
95934
13081
07637
03656
74184
51530
95740
81083
43517
39129
G3
78688
02493
92295
26098
62980
75420
80419
00316
G2
96823
26781
64404
48324
G1
52110
46271
91640
66583
ĐB
001723
504948
238691
788316
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7, 7 8 4, 0 5, 2, 7
1 0, 0, 8 7 6, 9, 6, 7
2 3, 3, 5, 9, 6 0 0, 0 4, 9, 1
3 3 1, 0 4, 7, 2 0, 3
4 3 8 0, 1, 0 0
5 4 6
6 2, 5 6, 7 0
7 1, 8, 1, 4 5
8 8, 5 1, 3, 4, 9 0, 1, 7 3, 4, 3
9 3 5, 8 1, 8, 2, 1

Xổ số Miền Nam - 19-02-2021

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
29
79
05
G7
959
136
367
G6
1032
0337
9821
3426
1371
5691
5818
3890
0582
G5
5669
8748
4461
G4
80202
44639
09493
43843
79145
11175
92740
16528
59564
63865
85599
38145
97161
48730
46107
37463
33442
15740
35324
74303
08331
G3
76636
21357
87778
70528
66546
50978
G2
32157
54455
60840
G1
82016
24048
86495
ĐB
560838
087753
051271
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 7, 3, 5
1 6 8
2 1, 9 8, 8, 6 4
3 8, 6, 9, 2, 7 0, 6 1
4 3, 5, 0 8, 5, 8 0, 6, 2, 0
5 7, 7, 9 3, 5
6 9 4, 5, 1 3, 1, 7
7 5 8, 1, 9 1, 8
8 2
9 3 9, 1 5, 0

Xổ số Miền Nam - 18-02-2021

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8
88
99
63
G7
925
170
800
G6
1988
9438
7181
2531
2947
0866
7809
1574
9641
G5
6100
0245
4939
G4
42470
37895
34215
41297
10198
20784
65490
91793
05036
09708
06854
08299
55286
00908
86460
03118
77225
76036
58833
54127
80371
G3
97251
51384
50752
06206
52963
73526
G2
19859
49511
29546
G1
76589
96072
74709
ĐB
232111
660825
631152
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 0 6, 8, 8 9, 9, 0
1 1, 5 1 8
2 5 5 6, 5, 7
3 8 6, 1 6, 3, 9
4 5, 7 6, 1
5 9, 1 2, 4 2
6 6 3, 0, 3
7 0 2, 0 1, 4
8 9, 4, 4, 8, 1, 8 6
9 5, 7, 8, 0 3, 9, 9

Xổ số Miền Nam - 17-02-2021

Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G8
23
72
99
G7
051
451
549
G6
9487
7429
5204
4177
4222
8515
3341
4267
5194
G5
5429
5158
8491
G4
47393
33118
03615
74589
14323
28882
46133
60726
57162
99034
03554
20165
29452
83447
38686
00687
50303
71149
14196
90181
06487
G3
89123
09534
44721
17351
03207
90551
G2
94053
83215
21444
G1
07564
23459
68309
ĐB
754727
948595
149211
Đầu Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
0 4 9, 7, 3
1 8, 5 5, 5 1
2 7, 3, 3, 9, 9, 3 1, 6, 2
3 4, 3 4
4 7 4, 9, 1, 9
5 3, 1 9, 1, 4, 2, 8, 1 1
6 4 2, 5 7
7 7, 2
8 9, 2, 7 6, 7, 1, 7
9 3 5 6, 1, 4, 9

Xổ số Miền Nam - 16-02-2021

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
50
76
88
G7
397
653
041
G6
0092
5211
7799
4062
1440
8895
8852
9262
7016
G5
0057
3971
4467
G4
93493
79472
23887
75251
36807
84145
99787
44961
31473
87373
74735
33635
53697
41117
29271
35548
88592
36782
47481
78982
07384
G3
44642
08788
65488
49934
63093
66693
G2
98532
82763
78078
G1
02510
69070
91924
ĐB
143175
928409
110501
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 9 1
1 0, 1 7 6
2 4
3 2 4, 5, 5
4 2, 5 0 8, 1
5 1, 7, 0 3 2
6 3, 1, 2 7, 2
7 5, 2 0, 3, 3, 1, 6 8, 1
8 8, 7, 7 8 2, 1, 2, 4, 8
9 3, 2, 9, 7 7, 5 3, 3, 2

Xổ số Miền Nam - 15-02-2021

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
52
72
55
G7
458
870
299
G6
1530
5196
4456
1432
4147
3761
1369
6282
9311
G5
4429
8516
7128
G4
38172
88029
61826
94869
50073
21718
63169
05337
21758
19208
54088
04891
43713
15148
05434
54896
19570
12221
90537
34405
93989
G3
20166
85579
93018
93935
67948
66393
G2
49575
88943
55982
G1
83922
40875
20368
ĐB
569356
356099
651547
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 8 5
1 8 8, 3, 6 1
2 2, 9, 6, 9 1, 8
3 0 5, 7, 2 4, 7
4 3, 8, 7 7, 8
5 6, 6, 8, 2 8 5
6 6, 9, 9 1 8, 9
7 5, 9, 2, 3 5, 0, 2 0
8 8 2, 9, 2
9 6 9, 1 3, 6, 9

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 10 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 10 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 10 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 10 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 10 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 10 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 10 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 10 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 10 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 10 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "10 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP