Kết quả xổ số Miền Nam 10 ngày

Các tỉnh mở xổ vào chủ nhật

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 22-06-2024

Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
G8
45
95
81
13
G7
105
830
474
597
G6
3702
2440
6799
0649
3152
8186
2947
4454
9277
2839
4975
9089
G5
8031
0730
9772
9877
G4
00183
83497
84876
92329
74341
78524
17638
94479
25029
04298
29694
04437
57500
80313
40932
18241
05770
29784
87631
64322
99977
76662
04889
52371
53610
32998
86948
46921
G3
58773
35280
00108
88205
00936
50040
46928
84494
G2
99975
29959
88795
76038
G1
21219
77797
13871
73409
ĐB
361140
089359
782514
632991
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
0 2, 5 8, 5, 0 9
1 9 3 4 0, 3
2 9, 4 9 2 8, 1
3 8, 1 7, 0, 0 6, 2, 1 8, 9
4 0, 1, 0, 5 9 0, 1, 7 8
5 9, 9, 2 4
6 2
7 5, 3, 6 9 1, 0, 7, 2, 7, 4 1, 7, 5
8 0, 3 6 4, 1 9, 9
9 7, 9 7, 8, 4, 5 5 1, 4, 8, 7

Xổ số Miền Nam - 21-06-2024

Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
G8
16
22
48
G7
090
043
253
G6
1768
2876
3158
3911
7877
3039
1699
2339
1917
G5
5414
6495
5888
G4
59610
23686
22369
20938
03884
90969
32158
64357
17332
35609
56985
42764
30649
98489
93708
08208
68486
75837
29722
28038
22234
G3
46315
11735
45438
27925
27695
65943
G2
26784
20021
53127
G1
65446
15770
86112
ĐB
233766
269072
615175
Đầu Bình Dương Vĩnh Long Trà Vinh
0 9 8, 8
1 5, 0, 4, 6 1 2, 7
2 1, 5, 2 7, 2
3 5, 8 8, 2, 9 7, 8, 4, 9
4 6 9, 3 3, 8
5 8, 8 7 3
6 6, 9, 9, 8 4
7 6 2, 0, 7 5
8 4, 6, 4 5, 9 6, 8
9 0 5 5, 9

Xổ số Miền Nam - 20-06-2024

Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G8
49
33
98
G7
425
179
766
G6
0207
7391
0796
7614
0127
8950
8848
1371
6456
G5
6874
4179
7300
G4
82830
52289
48550
15347
96269
61648
02911
58429
06011
55184
39840
17711
73976
99612
35647
37991
81625
08299
72460
65712
87533
G3
85614
85776
03671
58819
75169
10992
G2
26838
19835
42982
G1
53058
67754
50300
ĐB
541574
897706
817743
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 7 6 0, 0
1 4, 1 9, 1, 1, 2, 4 2
2 5 9, 7 5
3 8, 0 5, 3 3
4 7, 8, 9 0 3, 7, 8
5 8, 0 4, 0 6
6 9 9, 0, 6
7 4, 6, 4 1, 6, 9, 9 1
8 9 4 2
9 1, 6 2, 1, 9, 8

Xổ số Miền Nam - 19-06-2024

Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
G8
85
92
15
G7
323
514
291
G6
1885
9990
8274
0186
4207
9089
6394
9868
6832
G5
8189
4375
1205
G4
26108
08267
23635
68446
62069
65442
95851
24767
33877
27790
68227
22041
38477
64770
81664
29148
61818
37866
79329
54158
06896
G3
03801
30398
47679
79791
63840
49729
G2
39429
82405
50095
G1
25434
78732
04771
ĐB
925862
549422
897704
Đầu Đồng Nai Sóc Trăng Cần Thơ
0 1, 8 5, 7 4, 5
1 4 8, 5
2 9, 3 2, 7 9, 9
3 4, 5 2 2
4 6, 2 1 0, 8
5 1 8
6 2, 7, 9 7 4, 6, 8
7 4 9, 7, 7, 0, 5 1
8 9, 5, 5 6, 9
9 8, 0 1, 0, 2 5, 6, 4, 1

Xổ số Miền Nam - 18-06-2024

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
66
90
68
G7
376
604
090
G6
5718
4661
4612
9396
8783
8886
2455
6218
6294
G5
8618
7142
3424
G4
00712
02964
87976
66991
27996
56768
40884
47599
94312
69296
53800
43274
57562
03492
34023
25472
12455
53495
63847
86284
16393
G3
54542
23804
55750
97820
90173
15347
G2
92174
13880
19438
G1
33902
75623
58598
ĐB
155868
305331
769851
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 2, 4 0, 4
1 2, 8, 8, 2 2 8
2 3, 0 3, 4
3 1 8
4 2 2 7, 7
5 0 1, 5, 5
6 8, 4, 8, 1, 6 2 8
7 4, 6, 6 4 3, 2
8 4 0, 3, 6 4
9 1, 6 9, 6, 2, 6, 0 8, 5, 3, 4, 0

Xổ số Miền Nam - 17-06-2024

TP Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
G8
00
10
21
G7
307
801
538
G6
7552
9404
9356
2274
1253
6690
8941
7340
6372
G5
6872
8791
6409
G4
14165
24372
23819
64365
68248
96832
07768
12018
75237
65284
01354
67232
19014
56177
86081
08848
34555
04855
53102
58608
23922
G3
34387
58556
84633
23849
32370
32989
G2
92356
25941
50275
G1
67157
10705
93735
ĐB
327882
147788
029715
Đầu TP Hồ Chí Minh Cà Mau Đồng Tháp
0 4, 7, 0 5, 1 2, 8, 9
1 9 8, 4, 0 5
2 2, 1
3 2 3, 7, 2 5, 8
4 8 1, 9 8, 1, 0
5 7, 6, 6, 2, 6 4, 3 5, 5
6 5, 5, 8
7 2, 2 7, 4 5, 0, 2
8 2, 7 8, 4 9, 1
9 1, 0

Xổ số Miền Nam - 16-06-2024

Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G8
20
40
92
G7
305
126
276
G6
8292
1757
2363
7647
2384
3075
2522
7105
0403
G5
1058
2206
5078
G4
65196
89825
37055
22283
80570
79340
74553
03950
40055
80789
48958
83780
68024
90302
34436
58617
55679
01985
25072
63631
05969
G3
13360
32907
51388
97837
67843
01152
G2
22574
13443
26935
G1
78343
64493
73794
ĐB
960290
976784
945838
Đầu Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
0 7, 5 2, 6 5, 3
1 7
2 5, 0 4, 6 2
3 7 8, 5, 6, 1
4 3, 0 3, 7, 0 3
5 5, 3, 8, 7 0, 5, 8 2
6 0, 3 9
7 4, 0 5 9, 2, 8, 6
8 3 4, 8, 9, 0, 4 5
9 0, 6, 2 3 4, 2

Xổ số Miền Nam - 15-06-2024

Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
G8
96
29
65
61
G7
719
425
530
212
G6
9470
4795
5496
3981
2827
3527
2683
2170
9967
6612
7109
9046
G5
5517
5593
4310
3636
G4
37121
33731
10247
06863
38661
74017
08698
98980
74857
66456
58782
28236
29771
29976
41509
00179
49587
39711
72899
11034
15791
20335
80216
76116
78374
57299
70896
85051
G3
23510
90083
90275
03237
67127
87326
73686
49663
G2
49255
80874
12395
06178
G1
28535
87087
08283
25900
ĐB
464697
097421
449449
993308
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
0 9 8, 0, 9
1 0, 7, 7, 9 1, 0 6, 6, 2, 2
2 1 1, 7, 7, 5, 9 7, 6
3 5, 1 7, 6 4, 0 5, 6
4 7 9 6
5 5 7, 6 1
6 3, 1 7, 5 3, 1
7 0 4, 5, 1, 6 9, 0 8, 4
8 3 7, 0, 2, 1 3, 7, 3 6
9 7, 8, 5, 6, 6 3 5, 9, 1 9, 6

Xổ số Miền Nam - 14-06-2024

Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G8
91
76
15
G7
058
911
508
G6
0390
2128
5774
7751
7601
7219
2968
5410
4760
G5
4062
0334
5822
G4
87032
81246
35942
18002
21318
20250
55979
74884
92567
86557
87528
37060
84249
94727
85713
32799
68075
44929
84652
25990
31390
G3
15338
07649
06674
35898
10516
10724
G2
51693
15551
40856
G1
65547
18454
68104
ĐB
042247
817276
908718
Đầu Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
0 2 1 4, 8
1 8 9, 1 8, 6, 3, 0, 5
2 8 8, 7 4, 9, 2
3 8, 2 4
4 7, 7, 9, 6, 2 9
5 0, 8 4, 1, 7, 1 6, 2
6 2 7, 0 8, 0
7 9, 4 6, 4, 6 5
8 4
9 3, 0, 1 8 9, 0, 0

Xổ số Miền Nam - 13-06-2024

Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G8
70
66
40
G7
578
506
804
G6
5762
1974
9945
1975
9598
5550
9009
8269
6226
G5
8741
2123
0446
G4
99974
91504
02345
17595
21499
27161
41437
42107
48198
22172
19520
40710
89817
00957
33959
83808
49695
56892
09727
55603
61864
G3
64895
15941
34750
01939
86443
11006
G2
41846
92265
90223
G1
11512
58281
76930
ĐB
154433
186832
582311
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 4 7, 6 6, 8, 3, 9, 4
1 2 0, 7 1
2 0, 3 3, 7, 6
3 3, 7 2, 9 0
4 6, 1, 5, 1, 5 3, 6, 0
5 0, 7, 0 9
6 1, 2 5, 6 4, 9
7 4, 4, 8, 0 2, 5
8 1
9 5, 5, 9 8, 8 5, 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 10 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 10 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 10 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 10 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 10 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 10 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 10 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 10 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 10 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 10 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "10 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.
chon-kqxsmn-10-ngay.png

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP