Kết quả xổ số Miền Nam 10 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ hai

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 24-09-2023

Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
G8
93
89
00
G7
315
432
590
G6
9737
2577
1135
1782
7888
7384
6679
1366
7466
G5
3307
1191
7767
G4
89910
18668
94776
89076
78741
23793
79177
71056
36825
72523
25682
01355
91309
40096
27256
83197
61316
32812
95350
22790
38736
G3
72539
58294
87069
79801
90293
86361
G2
94613
89246
52902
G1
39270
20066
64733
ĐB
911547
514448
298118
Đầu Đà Lạt Tiền Giang Kiên Giang
0 7 1, 9 2, 0
1 3, 0, 5 8, 6, 2
2 5, 3
3 9, 7, 5 2 3, 6
4 7, 1 8, 6
5 6, 5 6, 0
6 8 6, 9 1, 7, 6, 6
7 0, 6, 6, 7, 7 9
8 2, 2, 8, 4, 9
9 4, 3, 3 6, 1 3, 7, 0, 0

Xổ số Miền Nam - 23-09-2023

Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
G8
67
54
51
89
G7
091
533
720
417
G6
8029
0092
8207
4517
8370
7041
5622
9030
5248
7662
1659
5344
G5
9140
4590
1771
8423
G4
08870
82310
49139
96714
36992
37729
97777
55445
19229
09313
04005
15112
39539
60625
63823
11751
09012
00075
68872
50190
05383
00323
09203
61919
16513
47115
41483
12269
G3
53900
51290
02947
73668
21604
32777
38189
25925
G2
36435
52123
60565
16548
G1
74190
19111
23918
86901
ĐB
133524
877781
262641
895073
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0, 7 5 4 1, 3
1 0, 4 1, 3, 2, 7 8, 2 9, 3, 5, 7
2 4, 9, 9 3, 9, 5 3, 2, 0 5, 3, 3
3 5, 9 9, 3 0
4 0 7, 5, 1 1, 8 8, 4
5 4 1, 1 9
6 7 8 5 9, 2
7 0, 7 0 7, 5, 2, 1 3
8 1 3 9, 3, 9
9 0, 0, 2, 2, 1 0 0

Xổ số Miền Nam - 22-09-2023

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
17
77
82
G7
255
963
196
G6
9901
2040
5563
8450
7050
7859
0846
8965
9304
G5
7860
0657
9452
G4
71551
08642
74012
58621
70271
55650
34642
22841
96674
29144
21839
62719
19244
86057
66997
53039
11365
31696
52649
37277
47572
G3
43064
87657
57385
87876
37644
38022
G2
00788
99605
08068
G1
61412
62211
70028
ĐB
434661
772967
528491
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 1 5 4
1 2, 2, 7 1, 9
2 1 8, 2
3 9 9
4 2, 2, 0 1, 4, 4 4, 9, 6
5 7, 1, 0, 5 7, 7, 0, 0, 9 2
6 1, 4, 0, 3 7, 3 8, 5, 5
7 1 6, 4, 7 7, 2
8 8 5 2
9 1, 7, 6, 6

Xổ số Miền Nam - 21-09-2023

Tây Ninh Bình Thuận An Giang
G8
85
14
43
G7
223
021
846
G6
2028
4914
0808
4558
1489
4136
3854
3592
2547
G5
4716
7684
2007
G4
04195
94167
71045
51399
99847
44816
49183
55725
04204
76375
27455
19083
13831
77540
74145
69336
73269
93302
36984
79034
63493
G3
49253
79652
94656
12668
45468
83087
G2
76573
59095
32563
G1
42320
78766
67624
ĐB
677858
440134
077808
Đầu Tây Ninh Bình Thuận An Giang
0 8 4 8, 2, 7
1 6, 6, 4 4
2 0, 8, 3 5, 1 4
3 4, 1, 6 6, 4
4 5, 7 0 5, 7, 6, 3
5 8, 3, 2 6, 5, 8 4
6 7 6, 8 3, 8, 9
7 3 5
8 3, 5 3, 4, 9 7, 4
9 5, 9 5 3, 2

Xổ số Miền Nam - 20-09-2023

Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
G8
62
87
98
G7
274
677
251
G6
3796
7432
4024
3687
4185
1837
9278
7484
6254
G5
9086
6633
5806
G4
14507
12485
91103
70216
57291
11771
25836
50133
69578
46446
79053
69664
28802
05964
04417
27545
03072
36759
24537
31225
27279
G3
69058
99727
82728
55184
16133
73406
G2
98928
38994
33698
G1
77386
34841
93971
ĐB
827568
074787
196370
Đầu Sóc Trăng Đồng Nai Cần Thơ
0 7, 3 2 6, 6
1 6 7
2 8, 7, 4 8 5
3 6, 2 3, 3, 7 3, 7
4 1, 6 5
5 8 3 9, 4, 1
6 8, 2 4, 4
7 1, 4 8, 7 0, 1, 2, 9, 8
8 6, 5, 6 7, 4, 7, 5, 7 4
9 1, 6 4 8, 8

Xổ số Miền Nam - 19-09-2023

Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G8
28
22
81
G7
448
095
326
G6
0463
8767
7795
3446
1395
5410
1485
7389
6655
G5
4379
2355
3611
G4
35793
66683
45207
39582
70696
93190
50175
85666
60772
29869
37993
37377
90523
44219
71633
89811
11039
53287
50995
83446
23537
G3
63076
58587
67947
34149
37849
31623
G2
45514
76547
90675
G1
86622
98999
73702
ĐB
533694
159659
152594
Đầu Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
0 7 2
1 4 9, 0 1, 1
2 2, 8 3, 2 3, 6
3 3, 9, 7
4 8 7, 7, 9, 6 9, 6
5 9, 5 5
6 3, 7 6, 9
7 6, 5, 9 2, 7 5
8 7, 3, 2 7, 5, 9, 1
9 4, 3, 6, 0, 5 9, 3, 5, 5 4, 5

Xổ số Miền Nam - 18-09-2023

Đồng Tháp Cà Mau TP Hồ Chí Minh
G8
74
75
57
G7
263
536
031
G6
4665
3585
3914
6947
9960
1084
1901
6797
6982
G5
2659
8532
1533
G4
17337
21587
13955
20261
46084
19825
75475
44986
19944
87786
97472
20208
62186
38984
24461
69769
93127
63431
31122
80697
10225
G3
13039
96031
67476
81437
42113
39282
G2
67344
46526
53523
G1
53115
73230
31965
ĐB
498180
035668
415373
Đầu Đồng Tháp Cà Mau TP Hồ Chí Minh
0 8 1
1 5, 4 3
2 5 6 3, 7, 2, 5
3 9, 1, 7 0, 7, 2, 6 1, 3, 1
4 4 4, 7
5 5, 9 7
6 1, 5, 3 8, 0 5, 1, 9
7 5, 4 6, 2, 5 3
8 0, 7, 4, 5 6, 6, 6, 4, 4 2, 2
9 7, 7

Xổ số Miền Nam - 17-09-2023

Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G8
17
64
27
G7
838
591
965
G6
7702
0251
7593
0181
2515
1734
8452
3020
9533
G5
5426
2123
8596
G4
06068
49805
18818
23475
38303
04831
13830
62580
31419
87457
02594
90464
96529
31285
51296
01152
82759
29642
06104
00697
73300
G3
05285
12231
49996
40972
80826
57799
G2
38168
88273
76090
G1
02962
70793
30660
ĐB
050246
169440
428620
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5, 3, 2 4, 0
1 8, 7 9, 5
2 6 9, 3 0, 6, 0, 7
3 1, 1, 0, 8 4 3
4 6 0 2
5 1 7 2, 9, 2
6 2, 8, 8 4, 4 0, 5
7 5 3, 2
8 5 0, 5, 1
9 3 3, 6, 4, 1 0, 9, 6, 7, 6

Xổ số Miền Nam - 16-09-2023

Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
G8
59
06
51
14
G7
197
656
997
815
G6
8706
8059
3392
8507
2149
7355
1532
9443
2480
3445
1936
1175
G5
7364
1757
3532
3555
G4
22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552
09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360
61127
10324
62034
94572
54733
88071
88193
44908
02187
68828
09993
56573
59777
69506
G3
23240
43402
13414
97060
96415
91604
91437
84245
G2
85380
51116
65464
32874
G1
63514
82723
55737
18839
ĐB
097778
987278
819447
758268
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 2, 6 7, 6 4 8, 6
1 4 6, 4, 0, 3, 2 5 5, 4
2 3 7, 4 8
3 7, 4, 3, 2, 2 9, 7, 6
4 0, 2, 9 9 7, 3 5, 5
5 2, 9, 9 7, 5, 6 1 5
6 8, 2, 4 0, 8, 0 4 8
7 8, 8 8 2, 1 4, 3, 7, 5
8 0 8 0 7
9 9, 2, 7 5 3, 7 3

Xổ số Miền Nam - 15-09-2023

Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G8
73
16
78
G7
738
260
751
G6
7385
0332
3627
9950
5308
8423
5614
7782
5314
G5
0701
3824
4124
G4
34534
41598
56602
89860
60717
86104
21799
39267
42292
03336
18494
32094
33062
83129
58827
36586
05079
07786
17195
73747
47908
G3
36950
76595
01966
70532
45182
96568
G2
27463
23681
49084
G1
79932
57517
36098
ĐB
910035
655753
765509
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2, 4, 1 8 9, 8
1 7 7, 6 4, 4
2 7 9, 4, 3 7, 4
3 5, 2, 4, 2, 8 2, 6
4 7
5 0 3, 0 1
6 3, 0 6, 7, 2, 0 8
7 3 9, 8
8 5 1 4, 2, 6, 6, 2
9 5, 8, 9 2, 4, 4 8, 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM 10 NGÀY

Với những khách hàng có nhu cầu xem lại kết quả xổ số miền Nam 10 ngày gần nhất thì những công cụ tổng hợp kết quả là tính năng hữu ích. Để sử dụng tính năng này tại Xosodaicat.com thì quý khách hãy theo dõi các bước hướng dẫn sau đây.

Kết quả XSMN 10 ngày gần nhất là gì?

Kết quả XSMN 10 ngày là tổng hợp những tất cả những kết quả mở thưởng KQ XSMN 10 ngày gần đây. Với tính năng này, khác hàng sẽ dễ dàng xem toàn bộ kết XSMN 10 ngày trước chỉ với một bước thực hiện.
Tính năng tổng hợp kết quả xổ số MN 10 ngày gần đây được phát triển để phục vụ cho nhu cầu của số lượng lớn khách hàng.  Việc tra cứu kết quả XSMN 10 ngày liên tiếp giúp người chơi có thể lựa chọn con số dự thưởng theo khả năng phân tích chuẩn xác hơn.

Cách xem kết quả XSMN 10 ngày gần đây nhất

Tại Xosodaicat.com, quý khách chỉ cần thực hiện 2 bước đơn giản là đã có thể cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 10 ngày gần đây.
Bước 1: Trên thanh công cụ bên đầu tiên Xosodaicat.com, hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Bước 2: Tiếp đó tại phần mục "Xổ Số Miền Nam", hãy chọn vào mục "10 ngày" là hệ thống sẽ cập nhật ngay những số liệu mà quý khách muốn tra cứu.
chon-kqxsmn-10-ngay.png

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam trong tuần

Xổ số miền Nam sẽ được công bố kết quả tại 6 tỉnh thành trong tuần được phân chia định kỳ.
Lịch trình được niêm yết như sau:
  • Thứ 2: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Đồng Tháp (xsdt), Cà Mau (xscm)
  • Thứ 3: Công bố kết quả mở thưởng đài Bến Tre (xsbt), Vũng Tàu (xsvt), Bạc Liêu (xsbl)
  • Thứ 4: Công bố kết quả mở thưởng đài Đồng Nai (xsdn), Cần Thơ (xsct), Sóc Trăng (xsst)
  • Thứ 5: Công bố kết quả mở thưởng đài Tây Ninh (xstn), An Giang (xsag), Bình Thuận (xsbth)
  • Thứ 6: Công bố kết quả mở thưởng đài Vĩnh Long (xsvl), Bình Dương (xsbd), Trà Vinh (xstv)
  • Thứ 7: Công bố kết quả mở thưởng đài TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg)
  • Chủ Nhật: Công bố kết quả mở thưởng đài Tiền Giang (xstg), Kiên Giang (xskg), Đà Lạt (xsdl)

Xem kết quả xổ số miền Nam theo ngày

Xem kết KQXSMN theo ngày:

Lời kết

Tại Xosodaicat.com, rất nhiều công nghệ hiện đại được phát triển để tạo ra những tính năng hỗ trợ khách hàng tra cứu kết quả xổ số nhanh và chính xác nhất. Quý khách có thể tham khảo rất nhiều những số liệu thống kê xổ số hữu ích tại đây, ngoài ra thì website còn cập nhật trực tiếp kết quả mở thưởng xổ kiến thiết, xổ số Vietlott hàng ngày để phục vụ quý khách.
BACK TO TOP