Thứ sáu
19-04-2019
Trà Vinh
75 - 40
Vĩnh Long
91 - 47
Bình Dương
58 - 26
Thứ năm
18-04-2019
Bình Thuận
38 - 55
Tây Ninh
23 - 25
An Giang
16 - 38
Thứ tư
17-04-2019
Cần Thơ
37 - 83
Sóc Trăng
56 - 67
Đồng Nai
80 - 26
Thứ ba
16-04-2019
Bạc Liêu
59 - 23
Vũng Tàu
62 - 19
Bến Tre
87 - 20
Thứ hai
15-04-2019
Cà Mau
64 - 78
Đồng Tháp
27 - 09
TP Hồ Chí Minh
71 - 00
Chủ nhật
14-04-2019
Kiên Giang
06 - 57
Đà Lạt
68 - 09
Tiền Giang
50 - 20
Thứ bảy
13-04-2019
Bình Phước
05 - 84
Hậu Giang
91 - 88
TP Hồ Chí Minh
32 - 00
Long An
86 - 74
Thứ sáu
12-04-2019
Bình Dương
29 - 52
Vĩnh Long
07 - 19
Trà Vinh
94 - 00
Thứ năm
11-04-2019
Tây Ninh
32 - 16
Bình Thuận
58 - 59
An Giang
60 - 35
Thứ tư
10-04-2019
Đồng Nai
61 - 41
Sóc Trăng
88 - 70
Cần Thơ
52 - 84
Thứ ba
09-04-2019
Vũng Tàu
90 - 62
Bạc Liêu
66 - 78
Bến Tre
06 - 01
Thứ hai
08-04-2019
TP Hồ Chí Minh
68 - 05
Cà Mau
65 - 40
Đồng Tháp
40 - 08
Chủ nhật
07-04-2019
Tiền Giang
76 - 14
Kiên Giang
03 - 29
Đà Lạt
73 - 38
Thứ bảy
06-04-2019
TP Hồ Chí Minh
14 - 22
Long An
13 - 65
Bình Phước
95 - 57
Hậu Giang
83 - 11
Thứ sáu
05-04-2019
Vĩnh Long
51 - 20
Bình Dương
40 - 50
Trà Vinh
30 - 08
Thứ năm
04-04-2019
An Giang
34 - 54
Tây Ninh
05 - 47
Bình Thuận
15 - 20
Thứ tư
03-04-2019
Cần Thơ
89 - 78
Sóc Trăng
28 - 25
Đồng Nai
88 - 11
Thứ ba
02-04-2019
Bạc Liêu
11 - 54
Vũng Tàu
66 - 67
Bến Tre
82 - 19
Thứ hai
01-04-2019
TP Hồ Chí Minh
67 - 03
Đồng Tháp
18 - 53
Cà Mau
35 - 19
Chủ nhật
31-03-2019
Đà Lạt
11 - 77
Tiền Giang
82 - 68
Kiên Giang
85 - 29
Thứ bảy
30-03-2019
Bình Phước
23 - 34
Long An
68 - 53
TP Hồ Chí Minh
73 - 67
Hậu Giang
60 - 63
Thứ sáu
29-03-2019
Vĩnh Long
21 - 95
Bình Dương
14 - 58
Trà Vinh
57 - 74
Thứ năm
28-03-2019
Bình Thuận
76 - 02
An Giang
81 - 59
Tây Ninh
09 - 55
Thứ tư
27-03-2019
Sóc Trăng
16 - 80
Đồng Nai
65 - 25
Cần Thơ
20 - 65
Thứ ba
26-03-2019
Bến Tre
96 - 92
Bạc Liêu
44 - 61
Vũng Tàu
14 - 85
Thứ hai
25-03-2019
TP Hồ Chí Minh
25 - 28
Cà Mau
73 - 23
Đồng Tháp
26 - 23
Chủ nhật
24-03-2019
Đà Lạt
78 - 76
Tiền Giang
69 - 46
Kiên Giang
45 - 94
Thứ bảy
23-03-2019
TP Hồ Chí Minh
68 - 07
Long An
90 - 74
Bình Phước
18 - 66
Hậu Giang
72 - 27
Thứ sáu
22-03-2019
Trà Vinh
13 - 82
Bình Dương
85 - 84
Vĩnh Long
89 - 67
Thứ năm
21-03-2019
An Giang
31 - 99
Tây Ninh
10 - 48
Bình Thuận
95 - 71