Kết quả xổ số điện toán Power 6/55

Kết quả xổ số Điện Toán POWER 6/55 Thứ năm, Ngày 06/02/2020

13
18
34
36
45
49
37
Giá Trị Jackpot 1: 53,881,925,250đ
Giá Trị Jackpot 2: 3,660,378,200đ
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
53,881,925,250đ
Jackpot 2 5 số + power
1
3,660,378,200đ
Giải nhất 5 số
10
40,000,000đ
Giải nhì 4 số
656
500,000đ
Giải ba 3 số
12,915
50,000đ
Jackpot Power 6/55 kỳ trước 04/02/2020
(Cộng dồn cho kỳ này)

Kết quả xổ số Điện Toán POWER 6/55 Thứ ba, Ngày 04/02/2020

06
10
20
47
52
55
46
Giá Trị Jackpot 1:
Giá Trị Jackpot 2:
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
Jackpot 2 5 số + power
0
Giải nhất 5 số
0
40,000,000đ
Giải nhì 4 số
0
500,000đ
Giải ba 3 số
0
50,000đ
Jackpot Power 6/55 kỳ trước 01/02/2020
49,743,734,700đ (Cộng dồn cho kỳ này)

Kết quả xổ số Điện Toán POWER 6/55 Thứ bảy, Ngày 01/02/2020

02
03
11
23
35
54
06
Giá Trị Jackpot 1: 49,743,734,700đ
Giá Trị Jackpot 2: 3,200,579,250đ
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
49,743,734,700đ
Jackpot 2 5 số + power
0
3,200,579,250đ
Giải nhất 5 số
8
40,000,000đ
Giải nhì 4 số
626
500,000đ
Giải ba 3 số
12,594
50,000đ
Jackpot Power 6/55 kỳ trước 21/01/2020
42,441,754,800đ (Cộng dồn cho kỳ này)

Kết quả xổ số Điện Toán POWER 6/55 Thứ ba, Ngày 21/01/2020

14
31
45
47
52
54
13
Giá Trị Jackpot 1: 42,441,754,800đ
Giá Trị Jackpot 2: 6,030,452,650đ
Giải Trùng SL Giá trị
Jackpot 1 6 số
0
42,441,754,800đ
Jackpot 2 5 số + power
1
6,030,452,650đ
Giải nhất 5 số
7
40,000,000đ
Giải nhì 4 số
616
500,000đ
Giải ba 3 số
12,814
50,000đ
Jackpot Power 6/55 kỳ trước 18/01/2020
40,085,895,450đ (Cộng dồn cho kỳ này)
5 100
BACK TO TOP