Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy

Các tỉnh mở xổ vào Thứ Bảy

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 19-09-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
06
46
23
43
G7
137
580
558
378
G6
6515
1062
0210
0453
4853
2351
6866
5199
0059
4874
7404
5707
G5
3934
9700
1447
6288
G4
86385
26099
40669
17402
34308
34421
92315
71743
17025
73961
94307
91563
68107
59679
85145
03939
17356
04777
73677
39678
92988
55787
94593
24384
49140
46240
28459
70554
G3
65407
98060
28802
47844
34572
53913
09984
64803
G2
88191
86920
17551
49032
G1
77455
25343
85678
77314
ĐB
610924
072445
916438
140838
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7, 2, 8, 6 2, 7, 7, 0 3, 4, 7
1 5, 5, 0 3 4
2 4, 1 0, 5 3
3 4, 7 8, 9 8, 2
4 5, 3, 4, 3, 6 5, 7 0, 0, 3
5 5 3, 3, 1 1, 6, 9, 8 9, 4
6 0, 9, 2 1, 3 6
7 9 8, 2, 7, 7, 8 4, 8
8 5 0 8 4, 7, 4, 8
9 1, 9 9 3

Xổ số Miền Nam - 12-09-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
61
76
22
99
G7
228
558
726
983
G6
8220
3939
2203
9341
1170
1425
8604
4365
4564
1557
4903
4510
G5
6926
4704
6463
6946
G4
67325
28510
33171
61383
56590
85479
01965
80906
70634
49118
76543
50161
84394
46367
93426
53687
45152
41442
46067
38106
80258
23210
57202
13391
43551
21310
01781
08929
G3
29491
40040
03150
53058
02625
90067
89718
14246
G2
90811
43121
79719
52491
G1
67840
23320
24440
94908
ĐB
151529
076451
733413
074741
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 6, 4 6, 4 8, 2, 3
1 1, 0 8 3, 9 8, 0, 0, 0
2 9, 5, 6, 0, 8 0, 1, 5 5, 6, 6, 2 9
3 9 4
4 0, 0 3, 1 0, 2 1, 6, 6
5 1, 0, 8, 8 2, 8 1, 7
6 5, 1 1, 7 7, 7, 3, 5, 4
7 1, 9 0, 6
8 3 7 1, 3
9 1, 0 4 1, 1, 9

Xổ số Miền Nam - 05-09-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
48
01
01
61
G7
552
345
191
821
G6
8373
7538
8698
1474
2033
5430
8124
2973
1449
6131
6734
9075
G5
1312
6895
9759
2263
G4
95653
99808
13254
71824
55834
63180
89121
12041
38083
27661
58037
96927
04648
56270
11459
06982
19521
09928
12111
33466
98245
52998
65042
81470
71278
43054
02572
35208
G3
89495
34866
13024
84466
83594
57786
83057
52231
G2
39548
93655
53534
39556
G1
00417
04906
92608
33983
ĐB
097198
018490
460814
403077
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 6, 1 8, 1 8
1 7, 2 4, 1
2 4, 1 4, 7 1, 8, 4 1
3 4, 8 7, 3, 0 4 1, 1, 4
4 8, 8 1, 8, 5 5, 9 2
5 3, 4, 2 5 9, 9 6, 7, 4
6 6 6, 1 6 3, 1
7 3 0, 4 3 7, 0, 8, 2, 5
8 0 3 6, 2 3
9 8, 5, 8 0, 5 4, 1 8

Xổ số Miền Nam - 29-08-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
90
54
29
58
G7
671
938
244
623
G6
8276
5584
4914
2504
1505
4816
6993
9798
4868
9639
9944
4384
G5
6553
4475
7609
4515
G4
98967
60372
49992
07288
49203
30273
25908
76615
39169
14000
46485
61648
12923
59500
45337
70783
04064
91023
15387
28763
38552
17535
56298
96017
11899
47080
56307
64134
G3
61738
75498
89614
39746
37922
54657
34037
61080
G2
97226
96864
01293
64838
G1
59861
33008
00062
59430
ĐB
602590
791918
118817
495711
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3, 8 8, 0, 0, 4, 5 9 7
1 4 8, 4, 5, 6 7 1, 7, 5
2 6 3 2, 3, 9 3
3 8 8 7 0, 8, 7, 5, 4, 9
4 6, 8 4 4
5 3 4 7, 2 8
6 1, 7 4, 9 2, 4, 3, 8
7 2, 3, 6, 1 5
8 8, 4 5 3, 7 0, 0, 4
9 0, 8, 2, 0 3, 3, 8 8, 9

Xổ số Miền Nam - 22-08-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
30
93
29
57
G7
658
416
497
407
G6
2034
7355
1293
8799
3993
5259
9964
1814
6189
2225
7359
4455
G5
7104
0552
8730
6644
G4
49746
24634
40668
03226
59461
06454
87349
30398
09312
07036
64954
21931
83313
10084
79925
99013
89255
10827
61934
13374
52242
35575
60813
95331
11221
75634
03307
86174
G3
72230
44186
39937
39802
59381
58987
23515
96089
G2
40560
48307
97416
37330
G1
27003
37070
27602
55850
ĐB
666427
710089
455871
037307
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3, 4 7, 2 2 7, 7, 7
1 2, 3, 6 6, 3, 4 5, 3
2 7, 6 5, 7, 9 1, 5
3 0, 4, 4, 0 7, 6, 1 4, 0 0, 1, 4
4 6, 9 2 4
5 4, 5, 8 4, 2, 9 5 0, 9, 5, 7
6 0, 8, 1 4
7 0 1, 4 5, 4
8 6 9, 4 1, 7, 9 9
9 3 8, 9, 3, 3 7

Xổ số Miền Nam - 15-08-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
64
32
87
54
G7
085
766
965
576
G6
5893
4109
7820
5117
1410
6435
2359
3894
4338
2440
8108
7547
G5
5358
5175
9472
3232
G4
87202
43010
03813
15311
82052
49319
70039
73496
95471
62679
27335
96558
26833
77903
24952
35523
78660
11087
02852
26551
41014
71630
43194
31279
99236
53559
48470
47400
G3
55917
98118
52958
63391
88057
64918
01026
17356
G2
67308
63183
97705
81556
G1
96427
07834
21422
40236
ĐB
599965
190990
234541
987452
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8, 2, 9 3 5 0, 8
1 7, 8, 0, 3, 1, 9 7, 0 8, 4
2 7, 0 2, 3 6
3 9 4, 5, 3, 5, 2 8 6, 0, 6, 2
4 1 0, 7
5 2, 8 8, 8 7, 2, 2, 1, 9 2, 6, 6, 9, 4
6 5, 4 6 0, 5
7 1, 9, 5 2 9, 0, 6
8 5 3 7, 7
9 3 0, 1, 6 4 4

Xổ số Miền Nam - 08-08-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
16
21
19
69
G7
684
968
767
711
G6
3168
3299
3529
6563
2305
8695
6063
5639
4576
2892
2495
8213
G5
5296
0961
0247
8060
G4
63463
21548
53555
51364
01727
70001
84684
81205
28694
44058
76138
13982
01788
12090
96356
23867
76259
73728
65279
57479
15773
26805
13498
81190
71532
50967
55018
69788
G3
53095
17717
09811
22838
23742
47173
22493
50268
G2
64269
60265
20567
55386
G1
71060
12681
54465
59050
ĐB
346206
694115
556479
016452
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6, 1 5, 5 5
1 7, 6 5, 1 9 8, 3, 1
2 7, 9 1 8
3 8, 8 9 2
4 8 2, 7
5 5 8 6, 9 2, 0
6 0, 9, 3, 4, 8 5, 1, 3, 8 5, 7, 7, 3, 7 8, 7, 0, 9
7 9, 3, 9, 9, 3, 6
8 4, 4 1, 2, 8 6, 8
9 5, 6, 9 4, 0, 5 3, 8, 0, 2, 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY

Nói đến xổ số thì nhiều người cho biết họ đã bị ám ảnh nhiều bởi đầu tư chơi bao nhiêu tiền cũng đều không trúng đổi lại cạn vốn. Còn đối với một số người thì họ xem chơi xổ số như là cơ hội đổi đời vì thế ngày nào cũng chơi và có thói quen từ đó. Cách chơi xổ số ai cũng biết thế nhưng cách để chơi xổ số như thế nào để trúng là điều nan giải mà anh em đam mê xổ số đều muốn có lời giải đáp.

Nhìn tổng thể thì xổ số từng miền sẽ dành cho từng vùng khác nhau, XSMB dành cho người chơi tại miền Bắc, XSMT đa số người chơi sẽ là người ở các tỉnh thành ở miền Trung. Còn XSMN thì đa phần người miền nam chúng ta tham gia.

XSMN cũng như các xổ số kiến thiết khác được phát hành trong tuần với 7 ngày từ thứ 2 cho đến chủ nhật. Sau đây Xổ Số Đại Cát sẽ nói thêm cách chơi xổ số dễ dành chiến thắng khi chơi XSMN đặc biệt là XSMN thứ 7 cho các anh em có cái nhìn khái quát hơn.

Xổ số miền Nam thứ 7 bao gồm cách nhà đài nào? Lịch quay mở thưởng KQXSMN thứ 7?

Nhiều hơn các ngày khác thì XSMN thứ 7 hàng tuần sẽ có thêm 1 đài là tổng cộng 4 đài tất cả: XSHCM thứ 7 và các nhà đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Xổ số thành phố thứ 7 sẽ có 8 giải từ giải nhất đến giải đặc biệt với nhiều phần quà hấp dẫn khác nhau. 

Bên cạnh các gỉai thưởng lớn khi bạn dò trúng kết quả xổ số miền nam thứ 7 được quy định thì có thêm các giải thưởng khuyến khích và giải phụ để an ủi người chơi nếu chỉ trật 1 con số tại giải đặc biệt.

Lịch mở thưởng của KQSX MN thứ 7 hàng tuần cũng tương tự như những ngày khác được phát sóng trực tiếp tại các đài trong khu vực và trực tiếp tại truyền hình cũng như các website xổ số uy tín trên toàn quốc. Người chơi không cần lo lắng vì có thể dễ dàng dò KQXS MN thứ 7.

Cách giành chiến thắng khi chơi XSMNT7?

Đây vẫn là câu hỏi luôn được nhiều người chơi tham gia xổ số thứ bảy miền nam tìm kiếm. Chúng tôi sẽ đưa ra suy luận để anh em cùng tham khảo, nếu bạn là người chơi xổ số nắm giữ bí quyết riêng biệt thì không dễ gì mà tiết lộ bí quyết của mình phải không nào. Đây là một trong những lý do mà một cặp vợ chồng tại Mỹ đã dùng bí quyết chơi xổ số của mình để thắng giải liên tục trong suốt 1 năm qua. Tất nhiên họ sẽ không để lộ cho ai biết ngoài họ khi quy luật chơi bị thay đổi.

Còn đối với đất nước chúng ta thì xem trò chơi xổ số thì chỉ là vận may nếu ai đó chiến thắng. Đó có thể chính xác thế nhưng đây chỉ là suy nghĩ theo hướng lạc hậu cũ kỹ. Với công nghệ hiện đại ngày nay không chỉ kinh nghiệm là chủ chốt bên cạnh đó việc chơi XSMN hay xổ số MN thứ 7 đã biết áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào việc tìm ra những con số may mắn khi tham gia số đề hay chơi XS miền nam thứ 7.

Cũng tương tự như phương pháp soi cầu đó chính là dựa vào bảng kết quả xổ số miền nam thứ 7 tuần rồi để tham khảo và lựa chọn ghép các con số lại với nhau. Nếu như chơi lô đề chỉ cần 2 con số gọi là lô, thì chơi XSMN thứ sáu bạn cần phải tập hợp các con số lại với nhau từ đuôi đến đầu. Việc tìm kiếm các kênh để tham khảo kết qủa xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần để đặt niềm tin, qua đó bạn có thể học hỏi các kinh nghiệm để soi ra các con số trong xổ số miền nam ngày thứ bảy. Và có may mắn thành công đều phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của mỗi người cả.

Thêm một chia sẻ cho các anh em muốn tham gia chơi XSMN thứ bảy đó là nên nghiên cứu các con số lại với nhau để xem bộ đó có tốt không và bạn cần phải kiên trì với nó. Bên cạnh đó số tiền bạn bỏ ra để mua vé tham gia XSMN T7 hàng tuần cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại. Các chuyên gia cho rằng việc chơi XSMN TH7 là cả 1 quá trình dài lâu và không nên bỏ cuộc giữa chừng, dám chơi dám chịu và điều tất yếu là phải biết điểm dừng xem chi tiêu trong khả năng của mình nhé!

Ngoài việc mở kết quả xổ số thứ 7, miền Nam còn có có lịch quay xổ số các thứ khác trong tuần: 

BACK TO TOP