Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy

Các tỉnh mở xổ vào Thứ Bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 01-10-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
03
96
34
89
G7
278
111
987
260
G6
7361
4476
9805
1725
5386
5671
3981
0638
1618
2498
9190
5844
G5
8209
3222
8966
5998
G4
88384
12376
13993
92681
39688
26654
19087
85597
68757
23373
87933
37549
10529
53985
87907
62061
33668
32792
32059
34408
74607
28862
31537
08074
64175
72963
69875
01319
G3
93926
63686
99940
10154
98797
85390
23127
54716
G2
51263
99986
91296
27505
G1
63533
58772
02393
32651
ĐB
015021
957896
046224
647803
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9, 5, 3 7, 8, 7 3, 5
1 1 8 6, 9
2 1, 6 9, 2, 5 4 7
3 3 3 8, 4 7
4 0, 9 4
5 4 4, 7 9 1
6 3, 1 1, 8, 6 2, 3, 0
7 6, 6, 8 2, 3, 1 4, 5, 5
8 6, 4, 1, 8, 7 6, 5, 6 1, 7 9
9 3 6, 7, 6 3, 6, 7, 0, 2 8, 8, 0

Xổ số Miền Nam - 24-09-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
07
44
91
66
G7
958
067
235
128
G6
2523
4055
8139
4352
8194
9856
0940
9814
7751
8973
7475
2957
G5
9594
7278
8652
7750
G4
46932
59565
43989
31487
95073
19237
64137
08272
62642
22098
80335
48156
74264
75630
05677
23667
05229
03050
42889
59152
75740
95621
27887
82945
64191
13655
27151
52034
G3
21709
34098
76694
50505
29230
28638
71458
15608
G2
26518
07604
15320
00426
G1
72108
64593
57417
56078
ĐB
210135
731473
255873
100138
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8, 9, 7 4, 5 8
1 8 7, 4
2 3 0, 9 6, 1, 8
3 5, 2, 7, 7, 9 5, 0 0, 8, 5 8, 4
4 2, 4 0, 0 5
5 5, 8 6, 2, 6 0, 2, 2, 1 8, 5, 1, 0, 7
6 5 4, 7 7 6
7 3 3, 2, 8 3, 7 8, 3, 5
8 9, 7 9 7
9 8, 4 3, 4, 8, 4 1 1

Xổ số Miền Nam - 17-09-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
89
86
63
79
G7
542
685
119
640
G6
4986
3798
4184
9364
7699
5321
2030
6177
2859
6758
7207
2934
G5
9863
5164
5163
1476
G4
82235
67754
38740
19692
20482
72453
50908
45493
73314
48826
60308
13334
58530
61834
07181
36705
81107
74060
36127
98909
80348
85969
28702
58168
58984
58462
85498
74290
G3
15730
15195
42993
65540
11682
71256
52934
28031
G2
85716
24401
66964
67916
G1
88510
84103
18399
19904
ĐB
517935
794565
250607
495941
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 3, 1, 8 7, 5, 7, 9 4, 2, 7
1 0, 6 4 9 6
2 6, 1 7
3 5, 0, 5 4, 0, 4 0 4, 1, 4
4 0, 2 0 8 1, 0
5 4, 3 6, 9 8
6 3 5, 4, 4 4, 0, 3, 3 9, 8, 2
7 7 6, 9
8 2, 6, 4, 9 5, 6 2, 1 4
9 5, 2, 8 3, 3, 9 9 8, 0

Xổ số Miền Nam - 10-09-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
92
61
20
43
G7
267
439
931
067
G6
7778
1557
9853
0480
1526
6127
3999
6383
6750
1254
8062
2353
G5
5181
3649
1772
4614
G4
30349
60871
08096
65363
76860
13575
97428
34588
16921
96245
90227
01024
74061
22965
46331
20844
45981
37225
40867
45995
39611
60763
18666
40673
75981
08744
76672
55635
G3
46020
37264
79081
90297
56332
37850
31168
42780
G2
14951
75217
64611
51790
G1
93890
38069
92046
40285
ĐB
965021
852061
325399
187194
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0
1 7 1, 1 4
2 1, 0, 8 1, 7, 4, 6, 7 5, 0
3 9 2, 1, 1 5
4 9 5, 9 6, 4 4, 3
5 1, 7, 3 0, 0 4, 3
6 4, 3, 0, 7 1, 9, 1, 5, 1 7 8, 3, 6, 2, 7
7 1, 5, 8 2 3, 2
8 1 1, 8, 0 1, 3 5, 0, 1
9 0, 6, 2 7 9, 5, 9 4, 0

Xổ số Miền Nam - 03-09-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
93
26
93
43
G7
614
529
724
024
G6
9667
2625
3725
4458
4429
3073
9989
1862
4484
4168
2057
9844
G5
3941
9642
4755
2740
G4
78446
70415
31101
11014
29811
10623
03479
57013
14511
55541
71350
93487
72147
73099
03279
96600
88961
86461
56153
17158
43310
79395
41923
05977
36994
29741
20285
78564
G3
88689
78109
06370
32144
70078
99975
73517
88920
G2
00823
88487
79189
27194
G1
28248
13230
66825
82169
ĐB
320869
698715
715083
257907
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9, 1 0 7
1 5, 4, 1, 4 5, 3, 1 0 7
2 3, 3, 5, 5 9, 9, 6 5, 4 0, 3, 4
3 0
4 8, 6, 1 4, 1, 7, 2 1, 0, 4, 3
5 0, 8 3, 8, 5 7
6 9, 7 1, 1, 2 9, 4, 8
7 9 0, 3 8, 5, 9 7
8 9 7, 7 3, 9, 9, 4 5
9 3 9 3 4, 5, 4

Xổ số Miền Nam - 27-08-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
28
02
16
37
G7
470
068
238
417
G6
2232
8060
0195
5169
5487
8485
6814
7544
4579
5148
7487
7815
G5
4860
4291
8613
6642
G4
79564
14441
38486
18000
45612
00436
31434
72297
84796
74447
98172
04375
78575
09585
68285
90041
24119
19509
00507
30614
30183
89993
08681
34928
95227
19885
75681
59317
G3
71635
27891
16082
39058
28958
19230
10728
34675
G2
33344
13733
19753
86659
G1
70776
12553
84728
54829
ĐB
974485
201056
268585
291349
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 2 9, 7
1 2 9, 4, 3, 4, 6 7, 5, 7
2 8 8 9, 8, 8, 7
3 5, 6, 4, 2 3 0, 8 7
4 4, 1 7 1, 4 9, 2, 8
5 6, 3, 8 3, 8 9
6 4, 0, 0 9, 8
7 6, 0 2, 5, 5 9 5
8 5, 6 2, 5, 7, 5 5, 5, 3 1, 5, 1, 7
9 1, 5 7, 6, 1 3

Xổ số Miền Nam - 20-08-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
66
04
93
29
G7
534
145
988
451
G6
6638
0927
0288
1444
8218
0584
5664
8432
9714
8222
2633
3974
G5
1337
3807
8396
9811
G4
26364
89494
10843
53631
31323
05834
86967
69533
88315
52246
95098
49334
95779
72849
54130
11890
52480
09904
37591
96329
49339
42933
34207
10543
42566
33554
58103
35581
G3
37139
27932
80425
63321
17968
75301
77156
70867
G2
67655
41899
75888
67087
G1
39722
59586
60884
82763
ĐB
206980
997752
267657
540995
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7, 4 1, 4 7, 3
1 5, 8 4 1
2 2, 3, 7 5, 1 9 2, 9
3 9, 2, 1, 4, 7, 8, 4 3, 4 0, 9, 2 3, 3
4 3 6, 9, 4, 5 3
5 5 2 7 6, 4, 1
6 4, 7, 6 8, 4 3, 7, 6
7 9 4
8 0, 8 6, 4 4, 8, 0, 8 7, 1
9 4 9, 8 0, 1, 6, 3 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY

Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 là đài nào? Xem KQXS miền Nam thứ bảy tại đâu để có kết quả chính xác nhất? Địa chỉ nào dò kết quả xổ số MN thứ 7 nhanh nhất? Những câu hỏi về KQXSMN thứ 7 sẽ được giải đáp bởi Xổ Số Đại Cát.

Kết quả XSMN thứ 7 là gì?

XSMN T7 là kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 7 do xổ số TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg) quay và mở thưởng. Thời gian quay số, mở thưởng bắt đầu từ 16h15 hàng ngày tại trường quay của từng tỉnh. Mọi hoạt động đều dưới sự giám sát, chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg). Và được thực hiện dựa trên nguyên tắc khách quan, Nam thực, an toàn và chính xác.
Tính năng cập nhật kết quả XSMN thứ 7 hàng tuần tại Xosodaicat.com là tổng hợp những bảng kết quả mở thưởng của xổ số miền Nam được công bố vào các ngày thứ 7 . Đây là công cụ được phát triển riêng để phục vụ đến khách hàng muốn tra cứu những lượt mở thưởng đầu tuần của nhiều lượt trước đó.

Cách xem kết quả xổ số miền Nam thứ 7

Để thực hiện tra cứu KQXSMNT7 tại Xosodaicat.com. Quý khách hãy thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để nhanh chóng tìm thấy được những số liệu mình cần.
Bước đầu tiên, quý khách hãy chọn vào thanh công cụ xuất hiện bên trên giao diện của website. Hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Sau đó sẽ có nhiều tính năng được bố trí trong mục KQXS hiện ra, quý khách hãy chọn vào ngày "thứ bảy" tại chuyên mục "Xổ Số Miền Nam".
chon-thu-kqxsmn.png
Ngay lập tức giao diện sẽ chuyển đến trạng thái như thao tác mà quý khách đã thực hiện. Với công cụ được phát triển tại Xosodaicat.com, quý khách có thể tra cứu số KQXSMN thứ 7 10 ngày trước, XSMN thứ 7 MN 30 ngày, XS MN thứ 7 tổng hợp 60 ngày,  XS thứ 7 MN trong vòng 90 ngày hoặc cập nhật kết quả XS MN T7 trong vòng 100 ngày gần nhất. Ngoài ra thì những kết quả XSMN thứ 7 đến chủ nhật đều sẽ có riêng những số liệu thống kê phục vụ khách hàng có nhu cầu.
Ở mỗi bảng kết quả được xổ số MN T7 cập nhật, quý khách có thể tra cứu đầy đủ hoặc 2, 3 số cuối của mỗi dãy số thưởng được hỗ trợ với việc nhấp vào tính năng dưới góc trái bảng kết quả.

Xem kết quả xổ số miền Nam theo thứ

Xem kết KQXSMN theo thứ:

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

  • 1000 Giải tám, mỗi giải trị giá 100.000 đồng
  • 100 Giảy bảy, mỗi giải trị giá 200.000 đồng
  • 30 Giải sáu, mỗi giải trị giá 400.000 đồng
  • 10 Giải năm, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
  • 7 Giải tư, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
  • 2 Giải ba, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
  • 1 Giải nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
  • 1 Giải nhất, mỗi giải trị trí 30.000.000 đồng
  • 1 Giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng

Kết luận

Với những tính năng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại của Xosodaicat.com, quý khách sẽ cập nhật được nhanh chóng rất nhiều những số liệu thống kê XSMN thứ 7 mà mình muốn tham khảo.
BACK TO TOP