Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy

Các tỉnh mở xổ vào Thứ Bảy

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 04-07-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
01
76
92
01
G7
267
578
304
747
G6
1690
5268
6770
8770
7947
0761
1705
3902
4644
1344
4053
8062
G5
3446
2121
9929
2350
G4
37306
50525
52430
38566
58780
89273
72795
40911
56513
68325
34035
90412
32598
40635
01053
39037
33842
14039
30082
60795
07551
95651
92578
13895
54480
51593
25698
25935
G3
47112
79833
51808
83012
24120
72618
62257
07917
G2
46162
12608
41302
02416
G1
23367
86403
52305
85439
ĐB
832802
930736
461847
041602
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 2, 6, 1 3, 8, 8 5, 2, 5, 2, 4 2, 1
1 2 2, 1, 3, 2 8 6, 7
2 5 5, 1 0, 9
3 3, 0 6, 5, 5 7, 9 9, 5
4 6 7 7, 2, 4 4, 7
5 3, 1 7, 1, 0, 3
6 7, 2, 6, 8, 7 1 2
7 3, 0 0, 8, 6 8
8 0 2 0
9 5, 0 8 5, 2 5, 3, 8

Xổ số Miền Nam - 27-06-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
36
54
12
36
G7
053
754
225
605
G6
5871
5380
0721
3993
7259
7691
7468
9559
1481
3712
4924
6783
G5
1915
3516
2695
8542
G4
66921
69409
55529
75133
66775
24557
66882
07400
55074
68657
24337
26413
88741
38215
12240
68648
09533
41999
72480
97320
21722
33082
57761
32295
00604
93795
21534
79554
G3
04284
85164
44578
31890
38522
16960
43073
79158
G2
46360
93817
64097
75288
G1
92704
63708
30033
56779
ĐB
181065
702528
840226
507386
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4, 9 8, 0 4, 5
1 5 7, 3, 5, 6 2 2
2 1, 9, 1 8 6, 2, 0, 2, 5 4
3 3, 6 7 3, 3 4, 6
4 1 0, 8 2
5 7, 3 7, 9, 4, 4 9 8, 4
6 5, 0, 4 0, 8 1
7 5, 1 8, 4 9, 3
8 4, 2, 0 0, 1 6, 8, 2, 3
9 0, 3, 1 7, 9, 5 5, 5

Xổ số Miền Nam - 20-06-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
11
07
40
14
G7
337
158
629
774
G6
6925
3909
7650
8895
1860
4811
3541
5565
3272
2169
5325
7238
G5
4602
6587
7216
3992
G4
37414
16675
16740
31802
75884
65188
75963
17753
36171
35556
84211
10169
43339
47901
06575
79667
80533
23249
69303
97454
60150
51983
81386
44772
81170
46370
60464
28681
G3
55202
09370
44251
25038
86887
22467
99187
83819
G2
66004
82732
79560
94329
G1
74187
55053
60190
42297
ĐB
400167
736848
882594
940304
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4, 2, 2, 2, 9 1, 7 3 4
1 4, 1 1, 1 6 9, 4
2 5 9 9, 5
3 7 2, 8, 9 3 8
4 0 8 9, 1, 0
5 0 3, 1, 3, 6, 8 4, 0
6 7, 3 9, 0 0, 7, 7, 5 4, 9
7 0, 5 1 5, 2 2, 0, 0, 4
8 7, 4, 8 7 7 7, 3, 6, 1
9 5 4, 0 7, 2

Xổ số Miền Nam - 13-06-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
49
27
73
71
G7
735
606
989
952
G6
8931
8636
3779
0566
3613
0184
5834
6979
7012
0338
8631
5798
G5
6727
9202
7535
9058
G4
97099
56067
24843
66487
53745
87082
60293
77118
23026
60139
58253
63056
67427
38244
04620
30508
10224
51053
45459
05987
23464
16513
66940
55042
58310
05870
26817
31444
G3
80093
27232
80519
46587
13624
27250
34286
08561
G2
67991
15713
22490
54684
G1
88580
66092
36345
96179
ĐB
108707
540909
029637
693047
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 9, 2, 6 8
1 3, 9, 8, 3 2 3, 0, 7
2 7 6, 7, 7 4, 0, 4
3 2, 1, 6, 5 9 7, 5, 4 8, 1
4 3, 5, 9 4 5 7, 0, 2, 4
5 3, 6 0, 3, 9 8, 2
6 7 6 4 1
7 9 9, 3 9, 0, 1
8 0, 7, 2 7, 4 7, 9 4, 6
9 1, 3, 9, 3 2 0 8

Xổ số Miền Nam - 06-06-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
18
75
27
38
G7
400
702
341
282
G6
0136
9843
5123
1389
1285
0972
8090
1711
2052
0978
0485
7082
G5
4374
6625
4404
6025
G4
41725
40760
26455
35134
52916
29423
47646
40238
41420
54180
72479
97675
42659
71175
37770
84196
17085
38798
52648
10101
67319
79861
18858
60412
28725
38714
10912
91945
G3
45500
32892
36669
33022
51549
60620
29917
48065
G2
64321
38538
84418
97620
G1
72981
03662
99047
08083
ĐB
717635
824868
794044
576455
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0, 0 2 1, 4
1 6, 8 8, 9, 1 7, 2, 4, 2
2 1, 5, 3, 3 2, 0, 5 0, 7 0, 5, 5
3 5, 4, 6 8, 8 8
4 6, 3 4, 7, 9, 8, 1 5
5 5 9 2 5, 8
6 0 8, 2, 9 5, 1
7 4 9, 5, 5, 2, 5 0 8
8 1 0, 9, 5 5 3, 5, 2, 2
9 2 6, 8, 0

Xổ số Miền Nam - 30-05-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
71
80
23
17
G7
413
086
044
336
G6
1338
6055
4609
7698
2354
9609
6275
8105
4983
5215
1953
2933
G5
2766
1858
7244
0910
G4
46269
20634
79917
29884
86351
94401
34775
26900
75280
99341
00642
51840
25232
28703
32444
49492
59513
42489
35904
16236
31932
18237
69053
38058
70245
01983
96953
74635
G3
84488
35126
98395
59593
89768
33039
06353
49012
G2
98675
48527
57774
92412
G1
91211
13775
97635
94440
ĐB
907577
900163
541505
448245
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1, 9 0, 3, 9 5, 4, 5
1 1, 7, 3 3 2, 2, 0, 5, 7
2 6 7 3
3 4, 8 2 5, 9, 6, 2 7, 5, 3, 6
4 1, 2, 0 4, 4, 4 5, 0, 5
5 1, 5 8, 4 3, 3, 8, 3, 3
6 9, 6 3 8
7 7, 5, 5, 1 5 4, 5
8 8, 4 0, 6, 0 9, 3 3
9 5, 3, 8 2

Xổ số Miền Nam - 23-05-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
95
32
79
74
G7
012
442
946
984
G6
3045
5798
9779
4092
6284
7553
6806
8580
6261
7400
1268
9222
G5
7082
7861
1680
8467
G4
09123
59561
77354
80165
02861
75497
20975
36625
89494
69203
40350
62024
33185
42919
03603
01833
23021
17785
12563
28957
96922
94084
40197
86672
39244
36350
80293
52032
G3
48892
55497
93877
99886
11614
35191
16204
24048
G2
26624
60466
99679
10735
G1
14885
87620
05215
01411
ĐB
488480
813192
313812
351737
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 3, 6 4, 0
1 2 9 2, 5, 4 1
2 4, 3 0, 5, 4 1, 2 2
3 2 3 7, 5, 2
4 5 2 6 8, 4
5 4 0, 3 7 0
6 1, 5, 1 6, 1 3, 1 7, 8
7 5, 9 7 9, 9 2, 4
8 0, 5, 2 6, 5, 4 5, 0, 0 4, 4
9 2, 7, 7, 8, 5 2, 4, 2 1 7, 3

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY

Nói đến xổ số thì nhiều người cho biết họ đã bị ám ảnh nhiều bởi đầu tư chơi bao nhiêu tiền cũng đều không trúng đổi lại cạn vốn. Còn đối với một số người thì họ xem chơi xổ số như là cơ hội đổi đời vì thế ngày nào cũng chơi và có thói quen từ đó. Cách chơi xổ số ai cũng biết thế nhưng cách để chơi xổ số như thế nào để trúng là điều nan giải mà anh em đam mê xổ số đều muốn có lời giải đáp.

Nhìn tổng thể thì xổ số từng miền sẽ dành cho từng vùng khác nhau, XSMB dành cho người chơi tại miền Bắc, XSMT đa số người chơi sẽ là người ở các tỉnh thành ở miền Trung. Còn XSMN thì đa phần người miền nam chúng ta tham gia.

XSMN cũng như các xổ số kiến thiết khác được phát hành trong tuần với 7 ngày từ thứ 2 cho đến chủ nhật. Sau đây Xổ Số Đại Cát sẽ nói thêm cách chơi xổ số dễ dành chiến thắng khi chơi XSMN đặc biệt là XSMN thứ 7 cho các anh em có cái nhìn khái quát hơn.

Xổ số miền Nam thứ 7 bao gồm cách nhà đài nào? Lịch quay mở thưởng KQXSMN thứ 7?

Nhiều hơn các ngày khác thì XSMN thứ 7 hàng tuần sẽ có thêm 1 đài là tổng cộng 4 đài tất cả: XSHCM thứ 7 và các nhà đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Xổ số thành phố thứ 7 sẽ có 8 giải từ giải nhất đến giải đặc biệt với nhiều phần quà hấp dẫn khác nhau. 

Bên cạnh các gỉai thưởng lớn khi bạn dò trúng kết quả xổ số miền nam thứ 7 được quy định thì có thêm các giải thưởng khuyến khích và giải phụ để an ủi người chơi nếu chỉ trật 1 con số tại giải đặc biệt.

Lịch mở thưởng của KQSX MN thứ 7 hàng tuần cũng tương tự như những ngày khác được phát sóng trực tiếp tại các đài trong khu vực và trực tiếp tại truyền hình cũng như các website xổ số uy tín trên toàn quốc. Người chơi không cần lo lắng vì có thể dễ dàng dò KQXS MN thứ 7.

Cách giành chiến thắng khi chơi XSMNT7?

Đây vẫn là câu hỏi luôn được nhiều người chơi tham gia xổ số thứ bảy miền nam tìm kiếm. Chúng tôi sẽ đưa ra suy luận để anh em cùng tham khảo, nếu bạn là người chơi xổ số nắm giữ bí quyết riêng biệt thì không dễ gì mà tiết lộ bí quyết của mình phải không nào. Đây là một trong những lý do mà một cặp vợ chồng tại Mỹ đã dùng bí quyết chơi xổ số của mình để thắng giải liên tục trong suốt 1 năm qua. Tất nhiên họ sẽ không để lộ cho ai biết ngoài họ khi quy luật chơi bị thay đổi.

Còn đối với đất nước chúng ta thì xem trò chơi xổ số thì chỉ là vận may nếu ai đó chiến thắng. Đó có thể chính xác thế nhưng đây chỉ là suy nghĩ theo hướng lạc hậu cũ kỹ. Với công nghệ hiện đại ngày nay không chỉ kinh nghiệm là chủ chốt bên cạnh đó việc chơi XSMN hay xổ số MN thứ 7 đã biết áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào việc tìm ra những con số may mắn khi tham gia số đề hay chơi XS miền nam thứ 7.

Cũng tương tự như phương pháp soi cầu đó chính là dựa vào bảng kết quả xổ số miền nam thứ 7 tuần rồi để tham khảo và lựa chọn ghép các con số lại với nhau. Nếu như chơi lô đề chỉ cần 2 con số gọi là lô, thì chơi XSMN thứ sáu bạn cần phải tập hợp các con số lại với nhau từ đuôi đến đầu. Việc tìm kiếm các kênh để tham khảo kết qủa xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần để đặt niềm tin, qua đó bạn có thể học hỏi các kinh nghiệm để soi ra các con số trong xổ số miền nam ngày thứ bảy. Và có may mắn thành công đều phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của mỗi người cả.

Thêm một chia sẻ cho các anh em muốn tham gia chơi XSMN thứ bảy đó là nên nghiên cứu các con số lại với nhau để xem bộ đó có tốt không và bạn cần phải kiên trì với nó. Bên cạnh đó số tiền bạn bỏ ra để mua vé tham gia XSMN T7 hàng tuần cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại. Các chuyên gia cho rằng việc chơi XSMN TH7 là cả 1 quá trình dài lâu và không nên bỏ cuộc giữa chừng, dám chơi dám chịu và điều tất yếu là phải biết điểm dừng xem chi tiêu trong khả năng của mình nhé!

Ngoài việc mở kết quả xổ số thứ 7, miền Nam còn có có lịch quay xổ số các thứ khác trong tuần: 

BACK TO TOP