728x90-ee88.gif
350x50-123b.gif

Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy

Các tỉnh mở xổ vào Thứ Bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 23-10-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
91
07
15
70
G7
631
203
138
712
G6
8007
6125
1909
3734
0007
2963
2335
1182
9840
5569
0473
9282
G5
5024
8596
2575
5886
G4
42338
05116
86520
12643
95692
71048
74235
95562
39596
47975
19669
11215
62550
08286
68035
54080
48988
89750
05125
61067
40348
55321
73499
32268
00838
59454
22380
66594
G3
65156
39751
73463
13091
99993
72960
08709
58406
G2
92695
55886
73115
32647
G1
55565
54838
79665
35743
ĐB
749782
355064
180266
780272
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7, 9 7, 3, 7 9, 6
1 6 5 5, 5 2
2 0, 4, 5 5 1
3 8, 5, 1 8, 4 5, 5, 8 8
4 3, 8 8, 0 3, 7
5 6, 1 0 0 4
6 5 4, 3, 2, 9, 3 6, 5, 0, 7 8, 9
7 5 5 2, 3, 0
8 2 6, 6 0, 8, 2 0, 6, 2
9 5, 2, 1 1, 6, 6 3 9, 4

Xổ số Miền Nam - 03-07-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
92
81
63
22
G7
697
611
241
402
G6
5758
7479
3907
8396
1418
0702
4253
3635
9478
7285
1498
0211
G5
1736
3817
6662
7925
G4
44925
58228
39503
75956
71478
49975
82152
73148
27491
78709
39446
08187
25758
89076
52713
26063
76715
03913
99853
79612
95912
55829
24597
09473
19108
61566
75621
54609
G3
57839
84380
04000
72851
98082
96851
87555
92773
G2
32995
72463
63039
63455
G1
01660
15363
17334
96292
ĐB
643631
925909
664013
951718
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3, 7 9, 0, 9, 2 8, 9, 2
1 7, 8, 1 3, 3, 5, 3, 2, 2 8, 1
2 5, 8 9, 1, 5, 2
3 1, 9, 6 4, 9, 5
4 8, 6 1
5 6, 2, 8 1, 8 1, 3, 3 5, 5
6 0 3, 3 3, 2, 3 6
7 8, 5, 9 6 8 3, 3
8 0 7, 1 2 5
9 5, 7, 2 1, 6 2, 7, 8

Xổ số Miền Nam - 26-06-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
26
64
38
37
G7
143
140
004
431
G6
6910
1667
6594
1749
5608
0976
1461
7442
1521
0584
5271
1475
G5
8580
8386
2613
0327
G4
33720
90132
53727
78229
99988
76582
05132
35926
66780
88309
10969
34969
41088
50984
40012
53460
18742
70385
12351
10359
45235
49252
44248
01857
29125
98973
83322
44213
G3
37542
63283
85434
52249
15069
72056
13683
02531
G2
19928
27691
43942
42283
G1
91886
93790
48740
25760
ĐB
108196
040828
028654
475269
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9, 8 4
1 0 2, 3 3
2 8, 0, 7, 9, 6 8, 6 1 5, 2, 7
3 2, 2 4 5, 8 1, 1, 7
4 2, 3 9, 9, 0 0, 2, 2, 2 8
5 4, 6, 1, 9 2, 7
6 7 9, 9, 4 9, 0, 1 9, 0
7 6 3, 1, 5
8 6, 3, 8, 2, 0 0, 8, 4, 6 5 3, 3, 4
9 6, 4 0, 1

Xổ số Miền Nam - 19-06-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
68
34
29
04
G7
164
115
966
320
G6
5490
1672
7159
9852
2785
8695
1155
0777
7460
5415
0924
6454
G5
6198
5861
3622
8115
G4
20399
15976
61345
32703
07790
12787
14289
29035
50283
11644
51838
78228
92210
52668
56260
95113
29316
40693
97861
62886
88431
32353
75148
03655
26333
84680
26516
18401
G3
53233
05269
50155
95173
97845
49922
90769
31689
G2
69334
70580
43622
44403
G1
01152
45958
21722
56267
ĐB
664980
915971
887162
355910
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 3, 1, 4
1 0, 5 3, 6 0, 6, 5, 5
2 8 2, 2, 2, 2, 9 4, 0
3 4, 3 5, 8, 4 1 3
4 5 4 5 8
5 2, 9 8, 5, 2 5 3, 5, 4
6 9, 4, 8 8, 1 2, 0, 1, 0, 6 7, 9
7 6, 2 1, 3 7
8 0, 7, 9 0, 3, 5 6 9, 0
9 9, 0, 8, 0 5 3

Xổ số Miền Nam - 12-06-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
04
75
54
37
G7
188
783
495
663
G6
2763
1913
7957
5863
4506
3853
4771
2237
9051
2708
0139
5874
G5
9506
4780
4543
8069
G4
27987
47741
63069
31967
26228
18272
45361
79243
09721
80940
06094
43689
20728
44158
01366
40992
44197
90048
93668
80898
80276
55219
74799
77471
16108
26593
70923
13267
G3
97087
32917
23911
35053
84433
24545
16547
95531
G2
82353
71771
33884
92616
G1
61608
17815
85886
42260
ĐB
062117
777481
836475
514345
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8, 6, 4 6 8, 8
1 7, 7, 3 5, 1 6, 9
2 8 1, 8 3
3 3, 7 1, 9, 7
4 1 3, 0 5, 8, 3 5, 7
5 3, 7 3, 8, 3 1, 4
6 9, 7, 1, 3 3 6, 8 0, 7, 9, 3
7 2 1, 5 5, 6, 1 1, 4
8 7, 7, 8 1, 9, 0, 3 6, 4
9 4 2, 7, 8, 5 9, 3

Xổ số Miền Nam - 05-06-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
51
05
70
35
G7
922
012
603
411
G6
9995
9535
8800
2243
3074
1558
5140
4787
0829
1158
8608
2427
G5
8738
5512
9934
6851
G4
35768
72465
40475
62780
79385
82727
07339
55528
25221
04978
53275
98801
68986
17262
95618
33439
02963
82748
22513
49916
39204
72892
83639
10950
73141
00557
66384
91369
G3
57555
36463
83455
92439
20366
25273
49414
65150
G2
13347
62176
18041
53760
G1
90825
75455
33814
80513
ĐB
301978
156776
386226
482668
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 0 1, 5 4, 3 8
1 2, 2 4, 8, 3, 6 3, 4, 1
2 5, 7, 2 8, 1 6, 9 7
3 9, 8, 5 9 9, 4 9, 5
4 7 3 1, 8, 0 1
5 5, 1 5, 5, 8 0, 0, 7, 1, 8
6 3, 8, 5 2 6, 3 8, 0, 9
7 8, 5 6, 6, 8, 5, 4 3, 0
8 0, 5 6 7 4
9 5 2

Xổ số Miền Nam - 29-05-2021

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
47
72
98
75
G7
394
363
798
949
G6
4762
9308
1708
4925
3690
0036
9104
1135
0669
3912
4261
6618
G5
2209
9887
0885
8642
G4
39268
98476
56237
02578
77467
54227
60307
52099
30429
70560
35630
73008
56829
50122
13937
87688
35940
91344
29897
66059
50759
29785
13609
52392
31092
83924
27989
29110
G3
57477
89042
60241
42354
50475
57941
99265
37863
G2
56998
88996
59459
62505
G1
24205
96577
22407
38027
ĐB
561270
932656
227246
127077
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5, 7, 9, 8, 8 8 7, 4 5, 9
1 0, 2, 8
2 7 9, 9, 2, 5 7, 4
3 7 0, 6 7, 5
4 2, 7 1 6, 1, 0, 4 2, 9
5 6, 4 9, 9, 9
6 8, 7, 2 0, 3 9 5, 3, 1
7 0, 7, 6, 8 7, 2 5 7, 5
8 7 8, 5 5, 9
9 8, 4 6, 9, 0 7, 8, 8 2, 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY

Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 là đài nào? Xem KQXS miền Nam thứ bảy tại đâu để có kết quả chính xác nhất? Địa chỉ nào dò kết quả xổ số MN thứ 7 nhanh nhất? Những câu hỏi về KQXSMN thứ 7 sẽ được giải đáp bởi Xổ Số Đại Cát.

Kết quả XSMN thứ 7 là gì?

XSMN T7 là kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 7 do xổ số TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg) quay và mở thưởng. Thời gian quay số, mở thưởng bắt đầu từ 16h15 hàng ngày tại trường quay của từng tỉnh. Mọi hoạt động đều dưới sự giám sát, chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg). Và được thực hiện dựa trên nguyên tắc khách quan, Nam thực, an toàn và chính xác.
Tính năng cập nhật kết quả XSMN thứ 7 hàng tuần tại Xosodaicat.com là tổng hợp những bảng kết quả mở thưởng của xổ số miền Nam được công bố vào các ngày thứ 7 . Đây là công cụ được phát triển riêng để phục vụ đến khách hàng muốn tra cứu những lượt mở thưởng đầu tuần của nhiều lượt trước đó.

Cách xem kết quả xổ số miền Nam thứ 7

Để thực hiện tra cứu KQXSMNT7 tại Xosodaicat.com. Quý khách hãy thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để nhanh chóng tìm thấy được những số liệu mình cần.
Bước đầu tiên, quý khách hãy chọn vào thanh công cụ xuất hiện bên trên giao diện của website. Hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Sau đó sẽ có nhiều tính năng được bố trí trong mục KQXS hiện ra, quý khách hãy chọn vào ngày "thứ bảy" tại chuyên mục "Xổ Số Miền Nam".
chon-thu-kqxsmn.png
Ngay lập tức giao diện sẽ chuyển đến trạng thái như thao tác mà quý khách đã thực hiện. Với công cụ được phát triển tại Xosodaicat.com, quý khách có thể tra cứu số KQXSMN thứ 7 10 ngày trước, XSMN thứ 7 MN 30 ngày, XS MN thứ 7 tổng hợp 60 ngày,  XS thứ 7 MN trong vòng 90 ngày hoặc cập nhật kết quả XS MN T7 trong vòng 100 ngày gần nhất. Ngoài ra thì những kết quả XSMN thứ 7 đến chủ nhật đều sẽ có riêng những số liệu thống kê phục vụ khách hàng có nhu cầu.
Ở mỗi bảng kết quả được xổ số MN T7 cập nhật, quý khách có thể tra cứu đầy đủ hoặc 2, 3 số cuối của mỗi dãy số thưởng được hỗ trợ với việc nhấp vào tính năng dưới góc trái bảng kết quả.

Xem kết quả xổ số miền Nam theo thứ

Xem kết KQXSMN theo thứ:

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

  • 1000 Giải tám, mỗi giải trị giá 100.000 đồng
  • 100 Giảy bảy, mỗi giải trị giá 200.000 đồng
  • 30 Giải sáu, mỗi giải trị giá 400.000 đồng
  • 10 Giải năm, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
  • 7 Giải tư, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
  • 2 Giải ba, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
  • 1 Giải nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
  • 1 Giải nhất, mỗi giải trị trí 30.000.000 đồng
  • 1 Giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng

Kết luận

Với những tính năng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại của Xosodaicat.com, quý khách sẽ cập nhật được nhanh chóng rất nhiều những số liệu thống kê XSMN thứ 7 mà mình muốn tham khảo.
728x90-ee88.gif
BACK TO TOP