Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy

Các tỉnh mở xổ vào Thứ Bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 30-09-2023

Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
G8
96
46
44
09
G7
714
911
416
288
G6
5344
0023
0226
5546
3571
1556
6686
0112
6990
9544
8495
1971
G5
2760
1544
0113
8456
G4
74944
82355
57870
10950
32474
65596
41049
69360
91957
72683
33708
44011
47509
46448
05644
69185
53180
10291
58694
14775
74653
00981
71190
24395
30108
68881
68808
19290
G3
43426
93521
26832
57145
34974
17268
65553
65654
G2
94657
16279
05624
38230
G1
94077
33890
56141
17091
ĐB
115078
673345
674351
299394
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8, 9 8, 8, 9
1 4 1, 1 3, 2, 6
2 6, 1, 3, 6 4
3 2 0
4 4, 9, 4 5, 5, 8, 4, 6, 6 1, 4, 4 4
5 7, 5, 0 7, 6 1, 3 3, 4, 6
6 0 0 8
7 8, 7, 0, 4 9, 1 4, 5 1
8 3 5, 0, 6 1, 1, 8
9 6, 6 0 1, 4, 0 4, 1, 0, 5, 0, 5

Xổ số Miền Nam - 23-09-2023

Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
G8
67
54
51
89
G7
091
533
720
417
G6
8029
0092
8207
4517
8370
7041
5622
9030
5248
7662
1659
5344
G5
9140
4590
1771
8423
G4
08870
82310
49139
96714
36992
37729
97777
55445
19229
09313
04005
15112
39539
60625
63823
11751
09012
00075
68872
50190
05383
00323
09203
61919
16513
47115
41483
12269
G3
53900
51290
02947
73668
21604
32777
38189
25925
G2
36435
52123
60565
16548
G1
74190
19111
23918
86901
ĐB
133524
877781
262641
895073
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 0, 7 5 4 1, 3
1 0, 4 1, 3, 2, 7 8, 2 9, 3, 5, 7
2 4, 9, 9 3, 9, 5 3, 2, 0 5, 3, 3
3 5, 9 9, 3 0
4 0 7, 5, 1 1, 8 8, 4
5 4 1, 1 9
6 7 8 5 9, 2
7 0, 7 0 7, 5, 2, 1 3
8 1 3 9, 3, 9
9 0, 0, 2, 2, 1 0 0

Xổ số Miền Nam - 16-09-2023

Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
G8
59
06
51
14
G7
197
656
997
815
G6
8706
8059
3392
8507
2149
7355
1532
9443
2480
3445
1936
1175
G5
7364
1757
3532
3555
G4
22668
42442
12678
08162
18399
95549
97552
09010
63595
48968
60313
21912
33388
58360
61127
10324
62034
94572
54733
88071
88193
44908
02187
68828
09993
56573
59777
69506
G3
23240
43402
13414
97060
96415
91604
91437
84245
G2
85380
51116
65464
32874
G1
63514
82723
55737
18839
ĐB
097778
987278
819447
758268
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 2, 6 7, 6 4 8, 6
1 4 6, 4, 0, 3, 2 5 5, 4
2 3 7, 4 8
3 7, 4, 3, 2, 2 9, 7, 6
4 0, 2, 9 9 7, 3 5, 5
5 2, 9, 9 7, 5, 6 1 5
6 8, 2, 4 0, 8, 0 4 8
7 8, 8 8 2, 1 4, 3, 7, 5
8 0 8 0 7
9 9, 2, 7 5 3, 7 3

Xổ số Miền Nam - 09-09-2023

Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
G8
92
95
02
05
G7
709
105
504
363
G6
6012
0951
5435
3888
5662
8535
3928
4823
6117
1450
7669
4723
G5
0264
9050
0129
9604
G4
67990
40423
24012
00834
95898
62134
61155
44894
31916
03119
85581
21657
59888
10041
13438
81025
08540
08555
75619
49498
34370
73881
07850
35444
16899
91768
50840
54910
G3
68924
45708
29828
73470
46603
00414
05715
96131
G2
84072
14815
15442
28271
G1
99061
74090
85132
09932
ĐB
503039
426075
058175
194060
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 8, 9 5 3, 4, 2 4, 5
1 2, 2 5, 6, 9 4, 9, 7 5, 0
2 4, 3 8 5, 9, 8, 3 3
3 9, 4, 4, 5 5 2, 8 2, 1
4 1 2, 0 4, 0
5 5, 1 7, 0 5 0, 0
6 1, 4 2 0, 8, 9, 3
7 2 5, 0 5, 0 1
8 1, 8, 8 1
9 0, 8, 2 0, 4, 5 8 9

Xổ số Miền Nam - 02-09-2023

Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
G8
65
95
32
25
G7
509
322
927
534
G6
3228
2433
8504
3135
3357
2679
0954
5594
6789
0786
7086
3883
G5
5424
3512
5752
9362
G4
32786
70544
10133
02803
55762
41640
49216
62373
19574
14272
46113
18117
68060
58974
71070
35928
14370
18493
92479
34456
21055
62175
60925
15351
21241
59641
64676
99726
G3
86865
53067
43573
41870
20372
44013
91159
05111
G2
18056
47390
80405
78804
G1
09175
89356
10493
50229
ĐB
475373
732599
491459
832894
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 3, 4, 9 5 4
1 6 3, 7, 2 3 1
2 4, 8 2 8, 7 9, 5, 6, 5
3 3, 3 5 2 4
4 4, 0 1, 1
5 6 6, 7 9, 6, 5, 2, 4 9, 1
6 5, 7, 2, 5 0 2
7 3, 5 3, 0, 3, 4, 2, 4, 9 2, 0, 0, 9 5, 6
8 6 9 6, 6, 3
9 9, 0, 5 3, 3, 4 4

Xổ số Miền Nam - 26-08-2023

Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
G8
35
33
99
33
G7
148
710
431
337
G6
7824
6742
9438
1228
9601
1647
7611
3412
1396
4134
4668
6487
G5
1882
3915
0440
8193
G4
82475
14337
48301
91289
71336
30697
09440
62407
52654
31477
41203
68952
60385
87531
89227
24560
97873
59740
13185
25347
14476
34515
14489
49520
31004
57479
41806
17027
G3
38690
19797
42012
60112
33728
69781
33457
25676
G2
86711
35447
75326
39548
G1
41218
77079
86521
83560
ĐB
350919
195397
588057
260764
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 1 7, 3, 1 4, 6
1 9, 8, 1 2, 2, 5, 0 1, 2 5
2 4 8 1, 6, 8, 7 0, 7
3 7, 6, 8, 5 1, 3 1 4, 7, 3
4 0, 2, 8 7, 7 0, 7, 0 8
5 4, 2 7 7
6 0 4, 0, 8
7 5 9, 7 3, 6 6, 9
8 9, 2 5 1, 5 9, 7
9 0, 7, 7 7 6, 9 3

Xổ số Miền Nam - 19-08-2023

Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
G8
36
69
06
79
G7
653
381
995
254
G6
3983
0337
0115
2304
5931
8356
0153
0864
1321
8705
6741
7255
G5
0793
3654
9494
4396
G4
53096
62969
24374
34419
47071
84271
56256
32264
28903
41980
62351
83994
20156
12634
28231
96217
33759
60338
31517
84950
02294
77934
21412
19066
28443
59958
60397
73916
G3
58660
59850
06462
64995
50088
85393
90422
90662
G2
80088
78377
38538
43750
G1
15721
69936
47115
44289
ĐB
592584
041033
938237
077541
Đầu Long An Hậu Giang TP Hồ Chí Minh Bình Phước
0 3, 4 6 5
1 9, 5 5, 7, 7 2, 6
2 1 1 2
3 7, 6 3, 6, 4, 1 7, 8, 1, 8 4
4 1, 3, 1
5 0, 6, 3 1, 6, 4, 6 9, 0, 3 0, 8, 5, 4
6 0, 9 2, 4, 9 4 2, 6
7 4, 1, 1 7 9
8 4, 8, 3 0, 1 8 9
9 6, 3 5, 4 3, 4, 4, 5 7, 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY

Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 là đài nào? Xem KQXS miền Nam thứ bảy tại đâu để có kết quả chính xác nhất? Địa chỉ nào dò kết quả xổ số MN thứ 7 nhanh nhất? Những câu hỏi về KQXSMN thứ 7 sẽ được giải đáp bởi Xổ Số Đại Cát.

Kết quả XSMN thứ 7 là gì?

XSMN T7 là kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 7 do xổ số TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg) quay và mở thưởng. Thời gian quay số, mở thưởng bắt đầu từ 16h15 hàng ngày tại trường quay của từng tỉnh. Mọi hoạt động đều dưới sự giám sát, chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg). Và được thực hiện dựa trên nguyên tắc khách quan, Nam thực, an toàn và chính xác.
Tính năng cập nhật kết quả XSMN thứ 7 hàng tuần tại Xosodaicat.com là tổng hợp những bảng kết quả mở thưởng của xổ số miền Nam được công bố vào các ngày thứ 7 . Đây là công cụ được phát triển riêng để phục vụ đến khách hàng muốn tra cứu những lượt mở thưởng đầu tuần của nhiều lượt trước đó.

Cách xem kết quả xổ số miền Nam thứ 7

Để thực hiện tra cứu KQXSMNT7 tại Xosodaicat.com. Quý khách hãy thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để nhanh chóng tìm thấy được những số liệu mình cần.
Bước đầu tiên, quý khách hãy chọn vào thanh công cụ xuất hiện bên trên giao diện của website. Hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Sau đó sẽ có nhiều tính năng được bố trí trong mục KQXS hiện ra, quý khách hãy chọn vào ngày "thứ bảy" tại chuyên mục "Xổ Số Miền Nam".
chon-thu-kqxsmn.png
Ngay lập tức giao diện sẽ chuyển đến trạng thái như thao tác mà quý khách đã thực hiện. Với công cụ được phát triển tại Xosodaicat.com, quý khách có thể tra cứu số KQXSMN thứ 7 10 ngày trước, XSMN thứ 7 MN 30 ngày, XS MN thứ 7 tổng hợp 60 ngày,  XS thứ 7 MN trong vòng 90 ngày hoặc cập nhật kết quả XS MN T7 trong vòng 100 ngày gần nhất. Ngoài ra thì những kết quả XSMN thứ 7 đến chủ nhật đều sẽ có riêng những số liệu thống kê phục vụ khách hàng có nhu cầu.
Ở mỗi bảng kết quả được xổ số MN T7 cập nhật, quý khách có thể tra cứu đầy đủ hoặc 2, 3 số cuối của mỗi dãy số thưởng được hỗ trợ với việc nhấp vào tính năng dưới góc trái bảng kết quả.

Xem kết quả xổ số miền Nam theo thứ

Xem kết KQXSMN theo thứ:

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

  • 1000 Giải tám, mỗi giải trị giá 100.000 đồng
  • 100 Giảy bảy, mỗi giải trị giá 200.000 đồng
  • 30 Giải sáu, mỗi giải trị giá 400.000 đồng
  • 10 Giải năm, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
  • 7 Giải tư, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
  • 2 Giải ba, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
  • 1 Giải nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
  • 1 Giải nhất, mỗi giải trị trí 30.000.000 đồng
  • 1 Giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng

Kết luận

Với những tính năng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại của Xosodaicat.com, quý khách sẽ cập nhật được nhanh chóng rất nhiều những số liệu thống kê XSMN thứ 7 mà mình muốn tham khảo.
BACK TO TOP