Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy

Các tỉnh mở xổ vào Thứ Bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 28-11-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
08
54
78
72
G7
410
623
067
793
G6
4088
7663
6453
1925
4476
3854
4290
1913
2332
6275
1821
4018
G5
7664
6928
4031
5712
G4
22724
47709
90161
17194
47783
07302
80107
50550
22268
72550
58890
94774
68005
52175
59516
61020
22028
53062
92231
60728
22373
39190
36067
49374
12680
32697
22043
22539
G3
53137
26298
83940
63945
76970
60597
05398
11313
G2
96345
54962
78383
41648
G1
35881
99473
41645
95672
ĐB
333208
198662
031339
868268
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8, 9, 2, 7, 8 5
1 0 6, 3 3, 2, 8
2 4 8, 5, 3 0, 8, 8 1
3 7 9, 1, 1, 2 9
4 5 0, 5 5 8, 3
5 3 0, 0, 4, 4
6 1, 4, 3 2, 2, 8 2, 7 8, 7
7 3, 4, 5, 6 0, 3, 8 2, 4, 5, 2
8 1, 3, 8 3 0
9 8, 4 0 7, 0 8, 0, 7, 3

Xổ số Miền Nam - 21-11-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
77
09
88
54
G7
408
691
955
228
G6
3212
4519
3217
2399
0668
4198
2164
4282
7891
9637
0472
4764
G5
3066
5833
3364
0307
G4
01263
23131
11754
91184
75371
42375
37832
19278
40209
24339
40648
46004
25379
19864
75652
44271
09074
59313
19412
53198
85103
07389
66486
05310
89282
51183
96373
77183
G3
18640
88972
31076
87862
85668
12187
12741
73195
G2
23850
61530
55341
85158
G1
57824
25994
22095
38200
ĐB
633850
696840
086210
846977
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8 9, 4, 9 3 0, 7
1 2, 9, 7 0, 3, 2 0
2 4 8
3 1, 2 0, 9, 3 7
4 0 0, 8 1 1
5 0, 0, 4 2, 5 8, 4
6 3, 6 2, 4, 8 8, 4, 4 4
7 2, 1, 5, 7 6, 8, 9 1, 4 7, 3, 2
8 4 7, 2, 8 9, 6, 2, 3, 3
9 4, 9, 8, 1 5, 8, 1 5

Xổ số Miền Nam - 14-11-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
78
21
72
38
G7
371
116
165
865
G6
8969
7305
2340
3661
7989
7454
1855
0326
2244
7988
3950
9126
G5
8442
8386
2066
5952
G4
02864
95083
56022
51315
77483
65213
66760
29902
81807
04950
56407
31644
11499
93382
95216
82539
87426
07832
36201
61156
56353
44240
99592
21782
52560
83982
39214
95550
G3
52456
89012
43324
53558
39227
79681
67832
34347
G2
67821
55048
19558
92901
G1
80744
97812
64373
71926
ĐB
371449
987080
076157
499992
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5 2, 7, 7 1 1
1 2, 5, 3 2, 6 6 4
2 1, 2 4, 1 7, 6, 6 6, 6
3 9, 2 2, 8
4 9, 4, 2, 0 8, 4 4 7, 0
5 6 8, 0, 4 7, 8, 6, 3, 5 0, 2, 0
6 4, 0, 9 1 6, 5 0, 5
7 1, 8 3, 2
8 3, 3 0, 2, 6, 9 1 2, 2, 8
9 9 2, 2

Xổ số Miền Nam - 07-11-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
44
71
36
80
G7
612
282
515
203
G6
5785
8258
4997
8891
6225
4397
7238
0205
6720
4045
0486
1669
G5
2444
0812
7584
8837
G4
14069
20414
05978
31773
26959
85448
64003
33685
42349
19964
31415
95805
72298
70860
18141
21925
78753
92219
38012
11484
38173
02114
14474
08211
32864
38729
86447
26862
G3
31629
02150
22717
85076
00557
68790
49333
75598
G2
96463
41721
27165
67439
G1
20912
25708
10236
12884
ĐB
100080
157535
338767
090456
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 3 8, 5 5 3
1 2, 4, 2 7, 5, 2 9, 2, 5 4, 1
2 9 1, 5 5, 0 9
3 5 6, 8, 6 9, 3, 7
4 8, 4, 4 9 1 7, 5
5 0, 9, 8 7, 3 6
6 3, 9 4, 0 7, 5 4, 2, 9
7 8, 3 6, 1 3 4
8 0, 5 5, 2 4, 4 4, 6, 0
9 7 8, 1, 7 0 8

Xổ số Miền Nam - 31-10-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
80
07
04
19
G7
334
913
456
480
G6
0330
2523
0895
0717
0499
1654
5062
4542
6662
3889
2382
0369
G5
3804
8260
5842
2032
G4
36483
53482
08894
71218
77009
71110
67237
57224
86948
58504
92662
68998
05167
86726
19027
44778
13021
58458
73752
20961
40075
52228
64249
73940
02809
16841
68839
61215
G3
27873
39847
58453
04243
55093
24175
33425
71237
G2
67494
01446
07781
56633
G1
38627
77539
27335
58066
ĐB
057964
270610
355172
411083
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9, 4 4, 7 4 9
1 8, 0 0, 7, 3 5, 9
2 7, 3 4, 6 7, 1 5, 8
3 7, 0, 4 9 5 3, 7, 9, 2
4 7 6, 3, 8 2, 2 9, 0, 1
5 3, 4 8, 2, 6
6 4 2, 7, 0 1, 2, 2 6, 9
7 3 2, 5, 8, 5
8 3, 2, 0 1 3, 9, 2, 0
9 4, 4, 5 8, 9 3

Xổ số Miền Nam - 24-10-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
09
36
65
05
G7
818
274
789
872
G6
8639
1876
3621
6448
4315
2230
1220
7515
0813
4112
1755
2174
G5
1129
6424
5568
9189
G4
58546
50762
72367
57308
85847
96745
90151
46653
68707
33468
50786
20513
52926
48464
39291
39030
77829
55398
16372
32704
81119
57815
57526
77938
67845
84839
27732
15703
G3
56550
22465
73145
49262
90576
54504
85993
44524
G2
97167
04964
29303
72115
G1
57922
60157
59087
67334
ĐB
230173
602634
235998
696100
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8, 9 7 3, 4, 4 0, 3, 5
1 8 3, 5 9, 5, 3 5, 5, 2
2 2, 9, 1 6, 4 9, 0 4, 6
3 9 4, 0, 6 0 4, 8, 9, 2
4 6, 7, 5 5, 8 5
5 0, 1 7, 3 5
6 7, 5, 2, 7 4, 2, 8, 4 8, 5
7 3, 6 4 6, 2 4, 2
8 6 7, 9 9
9 8, 1, 8 3

Xổ số Miền Nam - 17-10-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
62
12
95
66
G7
477
384
395
313
G6
5887
9262
0934
9888
1373
5174
4031
0383
9160
4314
2819
4923
G5
9081
2820
2431
0037
G4
37486
53798
45266
27235
18764
41176
01351
06560
02047
94613
96356
07074
88912
04370
25986
99609
18311
03873
86351
63458
09424
14751
15948
53751
31988
98216
87052
53719
G3
41030
43986
01672
04485
41228
80232
94723
69852
G2
04869
52949
14837
46695
G1
23153
52899
94065
63446
ĐB
541854
907062
823490
953080
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9
1 3, 2, 2 1 6, 9, 4, 9, 3
2 0 8, 4 3, 3
3 0, 5, 4 7, 2, 1, 1 7
4 9, 7 6, 8
5 4, 3, 1 6 1, 8 2, 1, 1, 2
6 9, 6, 4, 2, 2 2, 0 5, 0 6
7 6, 7 2, 4, 0, 3, 4 3
8 6, 6, 1, 7 5, 8, 4 6, 3 0, 8
9 8 9 0, 5, 5 5

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY

Nói đến xổ số thì nhiều người cho biết họ đã bị ám ảnh nhiều bởi đầu tư chơi bao nhiêu tiền cũng đều không trúng đổi lại cạn vốn. Còn đối với một số người thì họ xem chơi xổ số như là cơ hội đổi đời vì thế ngày nào cũng chơi và có thói quen từ đó. Cách chơi xổ số ai cũng biết thế nhưng cách để chơi xổ số như thế nào để trúng là điều nan giải mà anh em đam mê xổ số đều muốn có lời giải đáp.

Nhìn tổng thể thì xổ số từng miền sẽ dành cho từng vùng khác nhau, XSMB dành cho người chơi tại miền Bắc, XSMT đa số người chơi sẽ là người ở các tỉnh thành ở miền Trung. Còn XSMN thì đa phần người miền nam chúng ta tham gia.

XSMN cũng như các xổ số kiến thiết khác được phát hành trong tuần với 7 ngày từ thứ 2 cho đến chủ nhật. Sau đây Xổ Số Đại Cát sẽ nói thêm cách chơi xổ số dễ dành chiến thắng khi chơi XSMN đặc biệt là XSMN thứ 7 cho các anh em có cái nhìn khái quát hơn.

Xổ số miền Nam thứ 7 bao gồm cách nhà đài nào? Lịch quay mở thưởng KQXSMN thứ 7?

Nhiều hơn các ngày khác thì XSMN thứ 7 hàng tuần sẽ có thêm 1 đài là tổng cộng 4 đài tất cả: XSHCM thứ 7 và các nhà đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Xổ số thành phố thứ 7 sẽ có 8 giải từ giải nhất đến giải đặc biệt với nhiều phần quà hấp dẫn khác nhau. 

Bên cạnh các gỉai thưởng lớn khi bạn dò trúng kết quả xổ số miền nam thứ 7 được quy định thì có thêm các giải thưởng khuyến khích và giải phụ để an ủi người chơi nếu chỉ trật 1 con số tại giải đặc biệt.

Lịch mở thưởng của KQSX MN thứ 7 hàng tuần cũng tương tự như những ngày khác được phát sóng trực tiếp tại các đài trong khu vực và trực tiếp tại truyền hình cũng như các website xổ số uy tín trên toàn quốc. Người chơi không cần lo lắng vì có thể dễ dàng dò KQXS MN thứ 7.

Cách giành chiến thắng khi chơi XSMNT7?

Đây vẫn là câu hỏi luôn được nhiều người chơi tham gia xổ số thứ bảy miền nam tìm kiếm. Chúng tôi sẽ đưa ra suy luận để anh em cùng tham khảo, nếu bạn là người chơi xổ số nắm giữ bí quyết riêng biệt thì không dễ gì mà tiết lộ bí quyết của mình phải không nào. Đây là một trong những lý do mà một cặp vợ chồng tại Mỹ đã dùng bí quyết chơi xổ số của mình để thắng giải liên tục trong suốt 1 năm qua. Tất nhiên họ sẽ không để lộ cho ai biết ngoài họ khi quy luật chơi bị thay đổi.

Còn đối với đất nước chúng ta thì xem trò chơi xổ số thì chỉ là vận may nếu ai đó chiến thắng. Đó có thể chính xác thế nhưng đây chỉ là suy nghĩ theo hướng lạc hậu cũ kỹ. Với công nghệ hiện đại ngày nay không chỉ kinh nghiệm là chủ chốt bên cạnh đó việc chơi XSMN hay xổ số MN thứ 7 đã biết áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào việc tìm ra những con số may mắn khi tham gia số đề hay chơi XS miền nam thứ 7.

Cũng tương tự như phương pháp soi cầu đó chính là dựa vào bảng kết quả xổ số miền nam thứ 7 tuần rồi để tham khảo và lựa chọn ghép các con số lại với nhau. Nếu như chơi lô đề chỉ cần 2 con số gọi là lô, thì chơi XSMN thứ sáu bạn cần phải tập hợp các con số lại với nhau từ đuôi đến đầu. Việc tìm kiếm các kênh để tham khảo kết qủa xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần để đặt niềm tin, qua đó bạn có thể học hỏi các kinh nghiệm để soi ra các con số trong xổ số miền nam ngày thứ bảy. Và có may mắn thành công đều phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của mỗi người cả.

Thêm một chia sẻ cho các anh em muốn tham gia chơi XSMN thứ bảy đó là nên nghiên cứu các con số lại với nhau để xem bộ đó có tốt không và bạn cần phải kiên trì với nó. Bên cạnh đó số tiền bạn bỏ ra để mua vé tham gia XSMN T7 hàng tuần cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại. Các chuyên gia cho rằng việc chơi XSMN TH7 là cả 1 quá trình dài lâu và không nên bỏ cuộc giữa chừng, dám chơi dám chịu và điều tất yếu là phải biết điểm dừng xem chi tiêu trong khả năng của mình nhé!

Ngoài việc mở kết quả xổ số thứ 7, miền Nam còn có có lịch quay xổ số các thứ khác trong tuần: 

BACK TO TOP