Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy

Các tỉnh mở xổ vào Thứ Bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 21-05-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
27
31
84
25
G7
840
506
768
550
G6
5638
5838
5916
2853
7874
0141
4252
5769
2999
3273
6210
2088
G5
8489
6564
9910
6348
G4
35704
25964
06997
14109
49260
20515
41417
29050
61896
01882
01994
59985
84943
35514
94341
12360
48928
30468
68379
12566
50340
89957
88480
13160
31888
63980
55353
54587
G3
02861
59808
01419
86178
15534
61150
91352
87756
G2
21393
82130
67872
43627
G1
19578
75375
41495
15253
ĐB
108098
078827
426566
048784
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8, 4, 9 6
1 5, 7, 6 9, 4 0 0
2 7 7 8 7, 5
3 8, 8 0, 1 4
4 0 3, 1 1, 0 8
5 0, 3 0, 2 3, 2, 6, 7, 3, 0
6 1, 4, 0 4 6, 0, 8, 6, 9, 8 0
7 8 5, 8, 4 2, 9 3
8 9 2, 5 4 4, 0, 8, 0, 7, 8
9 8, 3, 7 6, 4 5, 9

Xổ số Miền Nam - 14-05-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
07
99
03
38
G7
912
348
330
753
G6
5354
9472
6469
7381
9015
3846
6179
3117
1309
0305
9532
2559
G5
3599
7501
2198
4568
G4
57580
05548
22050
73407
73948
87601
83613
69882
98312
50845
07248
56737
08464
60497
35625
22567
22687
48462
46652
63855
45978
02350
32857
44192
68789
58650
54282
88891
G3
43553
21931
77239
76525
25252
48798
65261
46747
G2
32729
54263
72733
74038
G1
75796
72760
05230
55344
ĐB
275361
735904
765353
025549
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7, 1, 7 4, 1 9, 3 5
1 3, 2 2, 5 7
2 9 5 5
3 1 9, 7 0, 3, 0 8, 2, 8
4 8, 8 5, 8, 6, 8 9, 4, 7
5 3, 0, 4 3, 2, 2, 5 0, 7, 0, 9, 3
6 1, 9 0, 3, 4 7, 2 1, 8
7 2 8, 9
8 0 2, 1 7 9, 2
9 6, 9 7, 9 8, 8 2, 1

Xổ số Miền Nam - 07-05-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
88
37
55
67
G7
938
579
324
743
G6
1223
5222
5091
0291
2494
0436
8211
9624
0520
2977
1851
6194
G5
8838
1262
0621
0876
G4
42225
19556
61567
51937
86143
27647
81745
19309
51152
10309
43490
27424
73912
70142
31907
46127
71743
31550
29904
80501
61201
04213
50420
70530
23126
63463
45640
75519
G3
74339
42307
95305
48143
31251
92604
52102
03279
G2
67180
31020
18012
77802
G1
33313
43284
91609
21602
ĐB
774344
812742
827262
011646
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 7 5, 9, 9 9, 4, 7, 4, 1, 1 2, 2, 2
1 3 2 2, 1 3, 9
2 5, 3, 2 0, 4 7, 1, 4, 0, 4 0, 6
3 9, 7, 8, 8 6, 7 0
4 4, 3, 7, 5 2, 3, 2 3 6, 0, 3
5 6 2 1, 0, 5 1
6 7 2 2 3, 7
7 9 9, 6, 7
8 0, 8 4
9 1 0, 1, 4 4

Xổ số Miền Nam - 30-04-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
90
38
27
17
G7
005
549
602
086
G6
5590
3844
5710
2314
4134
0421
4804
3274
2226
8731
2375
9261
G5
7246
8914
7708
4523
G4
60968
56064
19390
75936
38270
07563
12341
57412
78267
47407
75172
13521
60225
53016
09803
10795
12143
38100
30973
99375
37541
98845
95106
11858
11005
03002
49301
35768
G3
54631
20615
23533
38007
84001
76822
24021
24302
G2
12955
76106
92318
36684
G1
71206
14904
67049
50957
ĐB
981317
410244
198358
755883
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6, 5 4, 6, 7, 7 1, 3, 0, 8, 4, 2 2, 6, 5, 2, 1
1 7, 5, 0 2, 6, 4, 4 8 7
2 1, 5, 1 2, 6, 7 1, 3
3 1, 6 3, 4, 8 1
4 1, 6, 4 4, 9 9, 3, 1 5
5 5 8 7, 8
6 8, 4, 3 7 8, 1
7 0 2 3, 5, 4 5
8 3, 4, 6
9 0, 0, 0 5

Xổ số Miền Nam - 23-04-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
98
08
93
24
G7
606
522
394
470
G6
6117
8832
4303
5707
6436
5878
4812
3273
6880
8903
0771
8905
G5
7012
3357
2053
1324
G4
23806
91009
01740
61747
85262
13726
50246
77312
43515
79916
13257
40754
59869
72936
42806
87202
57917
65066
82009
16130
66461
74120
59933
76608
14391
31223
46832
67508
G3
33041
09562
84410
49573
29196
40081
47752
95952
G2
39088
41314
49798
09738
G1
96922
60594
75144
45759
ĐB
733438
934806
459149
123353
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6, 9, 3, 6 6, 7, 8 6, 2, 9 8, 8, 3, 5
1 2, 7 4, 0, 2, 5, 6 7, 2
2 2, 6 2 0, 3, 4, 4
3 8, 2 6, 6 0 8, 3, 2
4 1, 0, 7, 6 9, 4
5 7, 4, 7 3 3, 9, 2, 2
6 2, 2 9 6, 1
7 3, 8 3 1, 0
8 8 1, 0
9 8 4 8, 6, 4, 3 1

Xổ số Miền Nam - 16-04-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
87
08
18
42
G7
212
933
289
699
G6
0993
6069
6582
2123
0763
3096
5545
0300
9321
2741
0808
4176
G5
7514
6750
7226
4633
G4
78874
66320
63086
84841
53705
63175
31510
43675
84717
73430
81947
09584
67935
12754
53049
91846
83465
16445
75908
59330
87876
05124
47335
37510
71389
76438
23363
28057
G3
75854
39998
13305
35304
98692
12772
84978
82782
G2
92408
17305
45297
45906
G1
02626
32744
57428
72807
ĐB
559479
211809
576870
340709
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 8, 5 9, 5, 5, 4, 8 8, 0 9, 7, 6, 8
1 0, 4, 2 7 8 0
2 6, 0 3 8, 6, 1 4
3 0, 5, 3 0 5, 8, 3
4 1 4, 7 9, 6, 5, 5 1, 2
5 4 4, 0 7
6 9 3 5 3
7 9, 4, 5 5 0, 2, 6 8, 6
8 6, 2, 7 4 9 2, 9
9 8, 3 6 7, 2 9

Xổ số Miền Nam - 09-04-2022

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
35
65
42
59
G7
475
239
118
663
G6
9405
4381
5630
5990
7124
8827
4824
5108
2699
7991
6614
0479
G5
3130
0589
3307
0299
G4
96709
30093
37311
29587
95845
99885
35473
28699
12522
81053
23340
34107
42000
31108
29330
66696
30846
92825
68123
89991
92831
08081
80657
93257
73016
41793
59885
07966
G3
43187
80567
07511
95772
70807
68537
03707
51964
G2
08575
97473
06625
37943
G1
16149
92726
91800
59355
ĐB
357575
832298
735286
286358
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 9, 5 7, 0, 8 0, 7, 7, 8 7
1 1 1 8 6, 4
2 6, 2, 4, 7 5, 5, 3, 4
3 0, 0, 5 9 7, 0, 1
4 9, 5 0 6, 2 3
5 3 8, 5, 7, 7, 9
6 7 5 4, 6, 3
7 5, 5, 3, 5 3, 2 9
8 7, 7, 5, 1 9 6 1, 5
9 3 8, 9, 0 6, 1, 9 3, 9, 1

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY

Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 là đài nào? Xem KQXS miền Nam thứ bảy tại đâu để có kết quả chính xác nhất? Địa chỉ nào dò kết quả xổ số MN thứ 7 nhanh nhất? Những câu hỏi về KQXSMN thứ 7 sẽ được giải đáp bởi Xổ Số Đại Cát.

Kết quả XSMN thứ 7 là gì?

XSMN T7 là kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 7 do xổ số TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg) quay và mở thưởng. Thời gian quay số, mở thưởng bắt đầu từ 16h15 hàng ngày tại trường quay của từng tỉnh. Mọi hoạt động đều dưới sự giám sát, chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg). Và được thực hiện dựa trên nguyên tắc khách quan, Nam thực, an toàn và chính xác.
Tính năng cập nhật kết quả XSMN thứ 7 hàng tuần tại Xosodaicat.com là tổng hợp những bảng kết quả mở thưởng của xổ số miền Nam được công bố vào các ngày thứ 7 . Đây là công cụ được phát triển riêng để phục vụ đến khách hàng muốn tra cứu những lượt mở thưởng đầu tuần của nhiều lượt trước đó.

Cách xem kết quả xổ số miền Nam thứ 7

Để thực hiện tra cứu KQXSMNT7 tại Xosodaicat.com. Quý khách hãy thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để nhanh chóng tìm thấy được những số liệu mình cần.
Bước đầu tiên, quý khách hãy chọn vào thanh công cụ xuất hiện bên trên giao diện của website. Hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Sau đó sẽ có nhiều tính năng được bố trí trong mục KQXS hiện ra, quý khách hãy chọn vào ngày "thứ bảy" tại chuyên mục "Xổ Số Miền Nam".
chon-thu-kqxsmn.png
Ngay lập tức giao diện sẽ chuyển đến trạng thái như thao tác mà quý khách đã thực hiện. Với công cụ được phát triển tại Xosodaicat.com, quý khách có thể tra cứu số KQXSMN thứ 7 10 ngày trước, XSMN thứ 7 MN 30 ngày, XS MN thứ 7 tổng hợp 60 ngày,  XS thứ 7 MN trong vòng 90 ngày hoặc cập nhật kết quả XS MN T7 trong vòng 100 ngày gần nhất. Ngoài ra thì những kết quả XSMN thứ 7 đến chủ nhật đều sẽ có riêng những số liệu thống kê phục vụ khách hàng có nhu cầu.
Ở mỗi bảng kết quả được xổ số MN T7 cập nhật, quý khách có thể tra cứu đầy đủ hoặc 2, 3 số cuối của mỗi dãy số thưởng được hỗ trợ với việc nhấp vào tính năng dưới góc trái bảng kết quả.

Xem kết quả xổ số miền Nam theo thứ

Xem kết KQXSMN theo thứ:

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

  • 1000 Giải tám, mỗi giải trị giá 100.000 đồng
  • 100 Giảy bảy, mỗi giải trị giá 200.000 đồng
  • 30 Giải sáu, mỗi giải trị giá 400.000 đồng
  • 10 Giải năm, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
  • 7 Giải tư, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
  • 2 Giải ba, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
  • 1 Giải nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
  • 1 Giải nhất, mỗi giải trị trí 30.000.000 đồng
  • 1 Giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng

Kết luận

Với những tính năng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại của Xosodaicat.com, quý khách sẽ cập nhật được nhanh chóng rất nhiều những số liệu thống kê XSMN thứ 7 mà mình muốn tham khảo.
BACK TO TOP