Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy

Các tỉnh mở xổ vào Thứ Bảy

Xổ số Miền Nam - 28-03-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
55
63
53
79
G7
177
446
937
283
G6
2572
4499
4053
1744
9251
7395
5507
5373
9888
5069
9154
5565
G5
1961
2646
6824
8795
G4
66062
29327
74288
15854
22935
86253
61684
79692
74070
15683
37588
16040
08583
65439
75461
28059
04497
78459
68229
72518
87758
61085
20807
13065
61853
24490
03472
53450
G3
85053
15425
48393
53028
90011
26272
30223
40482
G2
68518
48313
31137
05296
G1
15386
29029
15406
42744
ĐB
902358
548713
472520
851421
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6, 7 7
1 8 3, 3 1, 8
2 5, 7 9, 8 0, 9, 4 1, 3
3 5 9 7, 7
4 0, 6, 4, 6 4
5 8, 3, 4, 3, 3, 5 1 9, 9, 8, 3 3, 0, 4
6 2, 1 3 1 5, 9, 5
7 2, 7 0 2, 3 2, 9
8 6, 8, 4 3, 8, 3 8 2, 5, 3
9 9 3, 2, 5 7 6, 0, 5

Xổ số Miền Nam - 21-03-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
16
69
28
61
G7
397
320
467
650
G6
9912
6705
9612
7434
2105
0169
2560
8986
8848
2936
2840
8957
G5
4449
5976
2229
5973
G4
38005
08938
61899
10916
07762
91241
33231
49527
46571
33153
40995
48743
64763
15839
85710
48674
28093
00976
66385
96766
98065
10233
73285
12976
26223
88272
24581
58775
G3
18664
74938
25373
35185
87803
81122
63354
41557
G2
30167
48416
86307
45038
G1
53219
75862
12722
32084
ĐB
200391
584482
417037
555859
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 5, 5 5 7, 3
1 9, 6, 2, 2, 6 6 0
2 7, 0 2, 2, 9, 8 3
3 8, 8, 1 9, 4 7 8, 3, 6
4 1, 9 3 8 0
5 3 9, 4, 7, 7, 0
6 7, 4, 2 2, 3, 9, 9 6, 5, 0, 7 1
7 3, 1, 6 4, 6 6, 2, 5, 3
8 2, 5 5, 6 4, 5, 1
9 1, 9, 7 5 3

Xổ số Miền Nam - 14-03-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
67
55
67
90
G7
216
217
268
098
G6
1582
3759
0042
7606
0546
5369
9027
9035
7325
1991
0730
7660
G5
4665
9385
6957
0534
G4
68733
31531
29362
33825
34706
66869
24632
60811
86591
81757
41349
38221
19824
17839
60036
74549
50211
60546
99587
37940
60886
12866
91655
53759
69174
15854
69441
35654
G3
70139
09212
70250
62101
12214
36283
11224
77528
G2
79653
90073
61855
04110
G1
07417
37038
17874
51063
ĐB
025319
175139
415870
171795
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 1, 6
1 9, 7, 2, 6 1, 7 4, 1 0
2 5 1, 4 7, 5 4, 8
3 9, 3, 1, 2 9, 8, 9 6, 5 4, 0
4 2 9, 6 9, 6, 0 1
5 3, 9 0, 7, 5 5, 7 5, 9, 4, 4
6 2, 9, 5, 7 9 8, 7 3, 6, 0
7 3 0, 4 4
8 2 5 3, 7, 6
9 1 5, 1, 8, 0

Xổ số Miền Nam - 07-03-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
51
15
07
30
G7
060
224
737
630
G6
8153
4240
6374
6985
7611
2143
8346
6886
7689
9910
2473
5672
G5
1800
0049
9265
8949
G4
49979
84430
70206
73295
74253
93099
85912
02283
06006
22716
07016
93655
13047
07394
98901
62823
08056
37932
41945
07567
69583
96207
44696
61743
69468
00714
29260
45357
G3
14574
40384
04680
38961
93083
85390
47005
63378
G2
66440
04580
38405
01075
G1
57305
78895
74310
19930
ĐB
231706
939074
747641
630929
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6, 5, 6, 0 6 5, 1, 7 5, 7
1 2 6, 6, 1, 5 0 4, 0
2 4 3 9
3 0 2, 7 0, 0, 0
4 0, 0 7, 9, 3 1, 5, 6 3, 9
5 3, 3, 1 5 6 7
6 0 1 7, 5 8, 0
7 4, 9, 4 4 5, 8, 3, 2
8 4 0, 0, 3, 5 3, 3, 6, 9
9 5, 9 5, 4 0 6

Xổ số Miền Nam - 29-02-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
19
54
82
70
G7
325
155
355
703
G6
5116
8602
3405
1540
0978
5129
5945
6048
1429
6343
3927
1576
G5
8919
9819
0622
9762
G4
85321
20574
74197
02595
18091
93057
68803
86699
57253
12828
58814
30929
39734
19663
54344
75389
28279
65918
99332
60869
64415
04953
95425
45994
76283
16714
80536
73864
G3
59399
51223
04977
89160
72165
75309
93981
02248
G2
32644
17398
60228
09945
G1
79504
87477
12045
66386
ĐB
049184
339274
747524
271998
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 4, 3, 2, 5 9 3
1 9, 6, 9 4, 9 8, 5 4
2 3, 1, 5 8, 9, 9 4, 8, 2, 9 5, 7
3 4 2 6
4 4 0 5, 4, 5, 8 5, 8, 3
5 7 3, 5, 4 5 3
6 0, 3 5, 9 4, 2
7 4 4, 7, 7, 8 9 6, 0
8 4 9, 2 6, 1, 3
9 9, 7, 5, 1 8, 9 8, 4

Xổ số Miền Nam - 22-02-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
66
20
75
01
G7
246
703
855
726
G6
0514
8697
1514
6257
3001
3784
0564
8415
9880
9077
5598
5238
G5
4290
9987
6971
1009
G4
88417
18689
95767
27946
54551
62402
59674
42797
92454
73189
80272
67631
39269
34224
13013
79452
74357
34854
04009
73408
52108
36321
40607
53788
90092
86483
01878
90290
G3
28659
62610
34710
98202
47610
54701
30797
26526
G2
80851
18760
49534
35052
G1
21032
13480
06559
18219
ĐB
153601
651282
590303
936904
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1, 2 2, 1, 3 3, 1, 9, 8, 8 4, 7, 9, 1
1 0, 7, 4, 4 0 0, 3, 5 9
2 4, 0 6, 1, 6
3 2 1 4 8
4 6, 6
5 1, 9, 1 4, 7 9, 2, 7, 4, 5 2
6 7, 6 0, 9 4
7 4 2 1, 5 8, 7
8 9 2, 0, 9, 7, 4 0 8, 3
9 0, 7 7 7, 2, 0, 8

Xổ số Miền Nam - 15-02-2020

TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
G8
28
85
15
05
G7
137
318
261
977
G6
7732
8464
3357
0410
5901
1321
1884
4622
1344
4767
8010
8845
G5
2288
2865
0903
3661
G4
99723
71819
76235
31957
48046
07711
35486
67379
03042
86759
81969
75381
37922
35693
82845
70304
98278
44230
98243
99122
45951
92300
72081
81144
17875
71379
19259
77757
G3
77073
05366
77076
63404
68160
49249
13537
04694
G2
18306
67672
46527
89340
G1
99768
66519
99237
81495
ĐB
456041
410659
920436
895715
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 6 4, 1 4, 3 0, 5
1 9, 1 9, 0, 8 5 5, 0
2 3, 8 2, 1 7, 2, 2
3 5, 2, 7 6, 7, 0 7
4 1, 6 2 9, 5, 3, 4 0, 4, 5
5 7, 7 9, 9 1 9, 7
6 8, 6, 4 9, 5 0, 1 1, 7
7 3 2, 6, 9 8 5, 9, 7
8 6, 8 1, 5 4 1
9 3 5, 4
5 100

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY

Nói đến xổ số thì nhiều người cho biết họ đã bị ám ảnh nhiều bởi đầu tư chơi bao nhiêu tiền cũng đều không trúng đổi lại cạn vốn. Còn đối với một số người thì họ xem chơi xổ số như là cơ hội đổi đời vì thế ngày nào cũng chơi và có thói quen từ đó. Cách chơi xổ số ai cũng biết thế nhưng cách để chơi xổ số như thế nào để trúng là điều nan giải mà anh em đam mê xổ số đều muốn có lời giải đáp.

Nhìn tổng thể thì xổ số từng miền sẽ dành cho từng vùng khác nhau, XSMB dành cho người chơi tại miền Bắc, XSMT đa số người chơi sẽ là người ở các tỉnh thành ở miền Trung. Còn XSMN thì đa phần người miền nam chúng ta tham gia.

XSMN cũng như các xổ số kiến thiết khác được phát hành trong tuần với 7 ngày từ thứ 2 cho đến chủ nhật. Sau đây chúng tôi sẽ nói thêm cách chơi xổ số dễ dành chiến thắng khi chơi XSMN đặc biệt là XSMN thứ 7 cho các anh em có cái nhìn khái quát hơn.

Xổ số miền Nam thứ 7 bao gồm cách nhà đài nào? Lịch quay mở thưởng KQXSMN thứ 7?

Nhiều hơn các ngày khác thì XSMN thứ 7 hàng tuần sẽ có thêm 1 đài là tổng cộng 4 đài tất cả: XSHCM thứ 7 và các nhà đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang. Xổ số thành phố thứ 7 sẽ có 8 giải từ giải nhất đến giải đặc biệt với nhiều phần quà hấp dẫn khác nhau. 

Bên cạnh các gỉai thưởng lớn khi bạn dò trúng kết quả xổ số miền nam thứ 7 được quy định thì có thêm các giải thưởng khuyến khích và giải phụ để an ủi người chơi nếu chỉ trật 1 con số tại giải đặc biệt.

Lịch mở thưởng của KQSX MN thứ 7 hàng tuần cũng tương tự như những ngày khác được phát sóng trực tiếp tại các đài trong khu vực và trực tiếp tại truyền hình cũng như các website xổ số uy tín trên toàn quốc. Người chơi không cần lo lắng vì có thể dễ dàng dò KQXS MN thứ 7.

Cách giành chiến thắng khi chơi XSMNT7?

Đây vẫn là câu hỏi luôn được nhiều người chơi tham gia xổ số thứ bảy miền nam tìm kiếm. Chúng tôi sẽ đưa ra suy luận để anh em cùng tham khảo, nếu bạn là người chơi xổ số nắm giữ bí quyết riêng biệt thì không dễ gì mà tiết lộ bí quyết của mình phải không nào. Đây là một trong những lý do mà một cặp vợ chồng tại Mỹ đã dùng bí quyết chơi xổ số của mình để thắng giải liên tục trong suốt 1 năm qua. Tất nhiên họ sẽ không để lộ cho ai biết ngoài họ khi quy luật chơi bị thay đổi.

Còn đối với đất nước chúng ta thì xem trò chơi xổ số thì chỉ là vận may nếu ai đó chiến thắng. Đó có thể chính xác thế nhưng đây chỉ là suy nghĩ theo hướng lạc hậu cũ kỹ. Với công nghệ hiện đại ngày nay không chỉ kinh nghiệm là chủ chốt bên cạnh đó việc chơi XSMN hay xổ số MN thứ 7 đã biết áp dụng khoa học, công nghệ hiện đại vào việc tìm ra những con số may mắn khi tham gia số đề hay chơi XS miền nam thứ 7.

Cũng tương tự như phương pháp soi cầu đó chính là dựa vào bảng kết quả xổ số miền nam thứ 7 tuần rồi để tham khảo và lựa chọn ghép các con số lại với nhau. Nếu như chơi lô đề chỉ cần 2 con số gọi là lô, thì chơi XSMN thứ sáu bạn cần phải tập hợp các con số lại với nhau từ đuôi đến đầu. Việc tìm kiếm các kênh để tham khảo kết qủa xổ số miền nam thứ 7 hàng tuần để đặt niềm tin, qua đó bạn có thể học hỏi các kinh nghiệm để soi ra các con số trong xổ số miền nam ngày thứ bảy. Và có may mắn thành công đều phụ thuộc vào kinh nghiệm cá nhân của mỗi người cả.

Thêm một chia sẻ cho các anh em muốn tham gia chơi XSMN thứ bảy đó là nên nghiên cứu các con số lại với nhau để xem bộ đó có tốt không và bạn cần phải kiên trì với nó. Bên cạnh đó số tiền bạn bỏ ra để mua vé tham gia XSMN T7 hàng tuần cũng là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại. Các chuyên gia cho rằng việc chơi XSMN TH7 là cả 1 quá trình dài lâu và không nên bỏ cuộc giữa chừng, dám chơi dám chịu và điều tất yếu là phải biết điểm dừng xem chi tiêu trong khả năng của mình nhé!

BACK TO TOP