Kết quả xổ số Miền Nam Thứ Bảy

Các tỉnh mở xổ vào Thứ Bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 15-06-2024

Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
G8
96
29
65
61
G7
719
425
530
212
G6
9470
4795
5496
3981
2827
3527
2683
2170
9967
6612
7109
9046
G5
5517
5593
4310
3636
G4
37121
33731
10247
06863
38661
74017
08698
98980
74857
66456
58782
28236
29771
29976
41509
00179
49587
39711
72899
11034
15791
20335
80216
76116
78374
57299
70896
85051
G3
23510
90083
90275
03237
67127
87326
73686
49663
G2
49255
80874
12395
06178
G1
28535
87087
08283
25900
ĐB
464697
097421
449449
993308
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
0 9 8, 0, 9
1 0, 7, 7, 9 1, 0 6, 6, 2, 2
2 1 1, 7, 7, 5, 9 7, 6
3 5, 1 7, 6 4, 0 5, 6
4 7 9 6
5 5 7, 6 1
6 3, 1 7, 5 3, 1
7 0 4, 5, 1, 6 9, 0 8, 4
8 3 7, 0, 2, 1 3, 7, 3 6
9 7, 8, 5, 6, 6 3 5, 9, 1 9, 6

Xổ số Miền Nam - 08-06-2024

Hậu Giang Bình Phước TP Hồ Chí Minh Long An
G8
50
42
33
89
G7
200
124
732
764
G6
2306
8137
6155
0000
8149
5358
9232
7652
4501
4397
7037
2215
G5
1811
7506
5342
8655
G4
27498
94935
19936
01318
63810
32783
28869
56411
62265
40437
70304
93506
35464
94673
69711
97466
05379
18298
10103
96823
55731
89669
32895
52727
69753
87828
30529
47163
G3
83745
85408
62347
90820
46801
73473
60182
82506
G2
45879
38602
37156
72422
G1
71371
52962
17601
31161
ĐB
903513
070194
409833
881616
Đầu Hậu Giang Bình Phước TP Hồ Chí Minh Long An
0 8, 6, 0 2, 4, 6, 6, 0 1, 1, 3, 1 6
1 3, 8, 0, 1 1 1 6, 5
2 0, 4 3 2, 7, 8, 9
3 5, 6, 7 7 3, 1, 2, 2, 3 7
4 5 7, 9, 2 2
5 5, 0 8 6, 2 3, 5
6 9 2, 5, 4 6 1, 9, 3, 4
7 1, 9 3 3, 9
8 3 2, 9
9 8 4 8 5, 7

Xổ số Miền Nam - 01-06-2024

Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
G8
84
84
42
10
G7
308
507
436
366
G6
1422
5721
1375
0930
2295
8768
0184
3203
9321
6844
5855
6197
G5
5694
5848
7397
4376
G4
14210
04935
70780
41547
12430
87509
03839
46465
47526
43173
53910
24818
40739
59541
21400
97035
08298
44819
50462
43830
99002
55409
70611
50702
20036
62480
57110
63433
G3
76504
62252
25823
15338
16247
40949
34095
96878
G2
82255
38987
74052
23403
G1
72148
85680
91772
71112
ĐB
960451
470840
827194
333958
Đầu Bình Phước Hậu Giang Long An TP Hồ Chí Minh
0 4, 9, 8 7 0, 2, 3 3, 9, 2
1 0 0, 8 9 2, 1, 0, 0
2 2, 1 3, 6 1
3 5, 0, 9 8, 9, 0 5, 0, 6 6, 3
4 8, 7 0, 1, 8 7, 9, 2 4
5 1, 5, 2 2 8, 5
6 5, 8 2 6
7 5 3 2 8, 6
8 0, 4 0, 7, 4 4 0
9 4 5 4, 8, 7 5, 7

Xổ số Miền Nam - 25-05-2024

Long An Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh
G8
28
29
54
56
G7
805
513
671
346
G6
9235
4527
4503
7660
3103
9364
7508
4963
4271
0453
2799
3508
G5
3273
6119
5556
1332
G4
88242
05982
82978
45636
75486
00764
83274
32042
87682
55045
11938
95408
37455
34036
77638
22974
33516
60665
57250
60934
72217
23678
45681
06355
80042
69522
74957
33392
G3
92004
13961
32071
75213
63472
85457
53620
33972
G2
03502
41715
02190
44220
G1
25893
39687
76629
18331
ĐB
459577
840032
692964
056236
Đầu Long An Bình Phước Hậu Giang TP Hồ Chí Minh
0 2, 4, 3, 5 8, 3 8 8
1 5, 3, 9, 3 6, 7
2 7, 8 9 9 0, 0, 2
3 6, 5 2, 8, 6 8, 4 6, 1, 2
4 2 2, 5 2, 6
5 5 7, 0, 6, 4 5, 7, 3, 6
6 1, 4 0, 4 4, 5, 3
7 7, 8, 4, 3 1 2, 4, 1, 1 2, 8
8 2, 6 7, 2 1
9 3 0 2, 9

Xổ số Miền Nam - 18-05-2024

Hậu Giang Bình Phước TP Hồ Chí Minh Long An
G8
39
41
18
13
G7
518
288
644
294
G6
6869
0462
4179
9328
7836
8780
6977
4069
2583
6480
7889
2136
G5
6816
5971
7046
8528
G4
80182
08471
99668
64861
33143
84079
37064
98110
53079
72202
33757
62234
58993
60786
75112
69899
73261
41899
34195
83141
16416
67093
85438
90391
71831
57055
47553
97442
G3
60300
86797
80979
21314
50419
25948
44554
82810
G2
90943
90507
50566
26809
G1
46806
70309
81584
81964
ĐB
713531
806781
067456
779547
Đầu Hậu Giang Bình Phước TP Hồ Chí Minh Long An
0 6, 0 9, 7, 2 9
1 6, 8 4, 0 9, 2, 6, 8 0, 3
2 8 8
3 1, 9 4, 6 8, 1, 6
4 3, 3 1 8, 1, 6, 4 7, 2
5 7 6 4, 5, 3
6 8, 1, 4, 9, 2 6, 1, 9 4
7 1, 9, 9 9, 9, 1 7
8 2 1, 6, 0, 8 4, 3 0, 9
9 7 3 9, 9, 5 3, 1, 4

Xổ số Miền Nam - 11-05-2024

TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
G8
63
65
25
96
G7
133
330
330
882
G6
6778
9029
0341
2642
0213
5372
2567
4125
9496
3878
7988
6237
G5
9655
1005
8184
9515
G4
93664
49006
76322
94256
40581
26258
18239
04348
79993
35744
63885
03270
87625
25728
76238
00214
68249
06951
02661
02277
16242
57791
63434
48682
28302
45733
41730
56370
G3
38619
25628
91177
42499
88761
77071
78859
35507
G2
26648
45481
29621
58289
G1
53134
23992
31196
82694
ĐB
416236
490251
218726
082275
Đầu TP Hồ Chí Minh Bình Phước Hậu Giang Long An
0 6 5 7, 2
1 9 3 4 5
2 8, 2, 9 5, 8 6, 1, 5, 5
3 6, 4, 9, 3 0 8, 0 4, 3, 0, 7
4 8, 1 8, 4, 2 9, 2
5 6, 8, 5 1 1 9
6 4, 3 5 1, 1, 7
7 8 7, 0, 2 1, 7 5, 0, 8
8 1 1, 5 4 9, 2, 8, 2
9 2, 9, 3 6, 6 4, 1, 6

Xổ số Miền Nam - 04-05-2024

Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
G8
73
55
84
60
G7
261
714
590
696
G6
3034
3324
7499
1879
4743
5134
0408
8349
9166
5406
8132
8130
G5
1895
1109
1177
3319
G4
25137
98526
77310
64973
71839
74169
55811
55764
33161
75406
94074
89014
72494
12848
29138
37495
33596
54265
83003
31405
54639
03149
73454
50400
49097
79262
34507
66844
G3
44760
13019
49915
84990
15686
74968
00130
41719
G2
53430
27275
99085
74106
G1
72502
94022
00367
54533
ĐB
757837
988650
856788
742011
Đầu Hậu Giang Bình Phước Long An TP Hồ Chí Minh
0 2 6, 9 3, 5, 8 6, 0, 7, 6
1 9, 0, 1 5, 4, 4 1, 9, 9
2 6, 4 2
3 7, 0, 7, 9, 4 4 8, 9 3, 0, 2, 0
4 8, 3 9 9, 4
5 0, 5 4
6 0, 9, 1 4, 1 7, 8, 5, 6 2, 0
7 3, 3 5, 4, 9 7
8 8, 5, 6, 4
9 5, 9 0, 4 5, 6, 0 7, 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM THỨ BẢY

Kết quả xổ số miền Nam thứ 7 là đài nào? Xem KQXS miền Nam thứ bảy tại đâu để có kết quả chính xác nhất? Địa chỉ nào dò kết quả xổ số MN thứ 7 nhanh nhất? Những câu hỏi về KQXSMN thứ 7 sẽ được giải đáp bởi Xổ Số Đại Cát.

Kết quả XSMN thứ 7 là gì?

XSMN T7 là kết quả xổ số Miền Nam hôm nay thứ 7 do xổ số TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg) quay và mở thưởng. Thời gian quay số, mở thưởng bắt đầu từ 16h15 hàng ngày tại trường quay của từng tỉnh. Mọi hoạt động đều dưới sự giám sát, chứng kiến của Hội đồng giám sát xổ số kiến thiết TP. HCM (xshcm), Long An (xsla), Bình Phước (xsbp), Hậu Giang (xshg). Và được thực hiện dựa trên nguyên tắc khách quan, Nam thực, an toàn và chính xác.
Tính năng cập nhật kết quả XSMN thứ 7 hàng tuần tại Xosodaicat.com là tổng hợp những bảng kết quả mở thưởng của xổ số miền Nam được công bố vào các ngày thứ 7 . Đây là công cụ được phát triển riêng để phục vụ đến khách hàng muốn tra cứu những lượt mở thưởng đầu tuần của nhiều lượt trước đó.

Cách xem kết quả xổ số miền Nam thứ 7

Để thực hiện tra cứu KQXSMNT7 tại Xosodaicat.com. Quý khách hãy thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để nhanh chóng tìm thấy được những số liệu mình cần.
Bước đầu tiên, quý khách hãy chọn vào thanh công cụ xuất hiện bên trên giao diện của website. Hãy chọn vào mục "KQXS".
chon-kqxs.png
Sau đó sẽ có nhiều tính năng được bố trí trong mục KQXS hiện ra, quý khách hãy chọn vào ngày "thứ bảy" tại chuyên mục "Xổ Số Miền Nam".
chon-thu-kqxsmn.png
Ngay lập tức giao diện sẽ chuyển đến trạng thái như thao tác mà quý khách đã thực hiện. Với công cụ được phát triển tại Xosodaicat.com, quý khách có thể tra cứu số KQXSMN thứ 7 10 ngày trước, XSMN thứ 7 MN 30 ngày, XS MN thứ 7 tổng hợp 60 ngày,  XS thứ 7 MN trong vòng 90 ngày hoặc cập nhật kết quả XS MN T7 trong vòng 100 ngày gần nhất. Ngoài ra thì những kết quả XSMN thứ 7 đến chủ nhật đều sẽ có riêng những số liệu thống kê phục vụ khách hàng có nhu cầu.
Ở mỗi bảng kết quả được xổ số MN T7 cập nhật, quý khách có thể tra cứu đầy đủ hoặc 2, 3 số cuối của mỗi dãy số thưởng được hỗ trợ với việc nhấp vào tính năng dưới góc trái bảng kết quả.

Xem kết quả xổ số miền Nam theo thứ

Xem kết KQXSMN theo thứ:

Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Nam

  • 1000 Giải tám, mỗi giải trị giá 100.000 đồng
  • 100 Giảy bảy, mỗi giải trị giá 200.000 đồng
  • 30 Giải sáu, mỗi giải trị giá 400.000 đồng
  • 10 Giải năm, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng
  • 7 Giải tư, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng
  • 2 Giải ba, mỗi giải trị giá 10.000.000 đồng
  • 1 Giải nhì, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng
  • 1 Giải nhất, mỗi giải trị trí 30.000.000 đồng
  • 1 Giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng

Kết luận

Với những tính năng được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại của Xosodaicat.com, quý khách sẽ cập nhật được nhanh chóng rất nhiều những số liệu thống kê XSMN thứ 7 mà mình muốn tham khảo.
BACK TO TOP