Kết quả xổ số Miền Bắc 90 ngày

Các tỉnh mở xổ vào thứ sáu

Các tỉnh xổ số Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc - 09-07-2020

Giải đặc biệt 78091
Giải nhất 01297
Giải nhì 71417 61080
Giải ba 04842 93710 37494
33041 25071 03553
Giải bốn 4416 4647 7523 8077
Giải năm 7514 5375 1420
8770 1813 4547
Giải sáu 633 374 690
Giải bảy 88 89 21 20
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 09-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
8, 1, 2, 7, 9, 2 0
9, 4, 7, 2 1 7, 0, 6, 4, 3
4 2 3, 0, 1, 0
5, 2, 1, 3 3 3
9, 1, 7 4 2, 1, 7, 7
7 5 3
1 6
9, 1, 4, 7, 4 7 1, 7, 5, 0, 4
8 8 0, 8, 9
8 9 1, 7, 4, 0

Xổ số Miền Bắc - 08-07-2020

Giải đặc biệt 83783
Giải nhất 39712
Giải nhì 10337 75074
Giải ba 93094 01693 45387
10142 54790 67253
Giải bốn 6360 3038 9900 8733
Giải năm 8903 7577 8891
0655 3150 9260
Giải sáu 134 805 364
Giải bảy 09 15 47 36
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 08-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
9, 6, 0, 5, 6 0 0, 3, 5, 9
9 1 2, 5
1, 4 2
8, 9, 5, 3, 0 3 7, 8, 3, 4, 6
7, 9, 3, 6 4 2, 7
5, 0, 1 5 3, 5, 0
3 6 0, 0, 4
3, 8, 7, 4 7 4, 7
3 8 3, 7
0 9 4, 3, 0, 1

Xổ số Miền Bắc - 07-07-2020

Giải đặc biệt 73860
Giải nhất 79082
Giải nhì 31767 70928
Giải ba 45597 84179 73981
16230 77374 24084
Giải bốn 9406 1002 0017 4909
Giải năm 7556 3704 8630
9277 5903 9583
Giải sáu 511 516 149
Giải bảy 58 22 80 41
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 07-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
6, 3, 3, 8 0 6, 2, 9, 4, 3
8, 1, 4 1 7, 1, 6
8, 0, 2 2 8, 2
0, 8 3 0, 0
7, 8, 0 4 9, 1
5 6, 8
0, 5, 1 6 0, 7
6, 9, 1, 7 7 9, 4, 7
2, 5 8 2, 1, 4, 3, 0
7, 0, 4 9 7

Xổ số Miền Bắc - 06-07-2020

Giải đặc biệt 25470
Giải nhất 33022
Giải nhì 49883 27761
Giải ba 64764 51517 66381
17009 94508 45402
Giải bốn 9508 1684 8272 4872
Giải năm 2786 4221 8805
1397 0746 4892
Giải sáu 167 893 588
Giải bảy 47 65 22 09
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 06-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
7 0 9, 8, 2, 8, 5, 9
6, 8, 2 1 7
2, 0, 7, 7, 9, 2 2 2, 1, 2
8, 9 3
6, 8 4 6, 7
0, 6 5
8, 4 6 1, 4, 7, 5
1, 9, 6, 4 7 0, 2, 2
0, 0, 8 8 3, 1, 4, 6, 8
0, 0 9 7, 2, 3

Xổ số Miền Bắc - 05-07-2020

Giải đặc biệt 11070
Giải nhất 81900
Giải nhì 93541 83224
Giải ba 78501 89467 62358
98881 75755 37494
Giải bốn 2841 6916 5056 5898
Giải năm 8252 4890 6811
0216 2411 2043
Giải sáu 525 144 656
Giải bảy 59 77 50 98
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 05-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
7, 0, 9, 5 0 0, 1
4, 0, 8, 4, 1, 1 1 6, 1, 6, 1
5 2 4, 5
4 3
2, 9, 4 4 1, 1, 3, 4
5, 2 5 8, 5, 6, 2, 6, 9, 0
1, 5, 1, 5 6 7
6, 7 7 0, 7
5, 9, 9 8 1
5 9 4, 8, 0, 8

Xổ số Miền Bắc - 04-07-2020

Giải đặc biệt 77775
Giải nhất 02917
Giải nhì 92075 95679
Giải ba 34008 02955 63385
53599 00340 54607
Giải bốn 1211 2080 8508 2732
Giải năm 1906 5140 1899
1189 5095 4187
Giải sáu 217 051 670
Giải bảy 33 07 54 19
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 04-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
4, 8, 4, 7 0 8, 7, 8, 6, 7
1, 5 1 7, 1, 7, 9
3 2
3 3 2, 3
5 4 0, 0
7, 7, 5, 8, 9 5 5, 1, 4
0 6
1, 0, 8, 1, 0 7 5, 5, 9, 0
0, 0 8 5, 0, 9, 7
7, 9, 9, 8, 1 9 9, 9, 5

Xổ số Miền Bắc - 03-07-2020

Giải đặc biệt 58827
Giải nhất 67119
Giải nhì 20017 74828
Giải ba 15849 42557 70152
05128 97170 90611
Giải bốn 4839 9882 7284 5102
Giải năm 6746 0342 7729
9252 7816 7478
Giải sáu 789 958 247
Giải bảy 32 27 98 06
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 03-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
7 0 2, 6
1 1 9, 7, 1, 6
5, 8, 0, 4, 5, 3 2 7, 8, 8, 9, 7
3 9, 2
8 4 9, 6, 2, 7
5 7, 2, 2, 8
4, 1, 0 6
2, 1, 5, 4, 2 7 0, 8
2, 2, 7, 5, 9 8 2, 4, 9
1, 4, 3, 2, 8 9 8

Xổ số Miền Bắc - 02-07-2020

Giải đặc biệt 61129
Giải nhất 69904
Giải nhì 71780 01538
Giải ba 21787 54690 70085
91151 57731 48787
Giải bốn 0101 6384 1856 7735
Giải năm 1653 2824 2027
9922 1686 8012
Giải sáu 059 160 648
Giải bảy 76 51 95 79
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 02-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
8, 9, 6 0 4, 1
5, 3, 0, 5 1 2
2, 1 2 9, 4, 7, 2
5 3 8, 1, 5
0, 8, 2 4 8
8, 3, 9 5 1, 6, 3, 9, 1
5, 8, 7 6 0
8, 8, 2 7 6, 9
3, 4 8 0, 7, 5, 7, 4, 6
2, 5, 7 9 0, 5

Xổ số Miền Bắc - 01-07-2020

Giải đặc biệt 44435
Giải nhất 95361
Giải nhì 32743 77297
Giải ba 45653 44668 14502
51671 45385 52095
Giải bốn 9221 5165 9374 1987
Giải năm 3928 6088 8155
2749 3543 6596
Giải sáu 404 726 937
Giải bảy 86 91 00 55
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 01-07-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
0 0 2, 4, 0
6, 7, 2, 9 1
0 2 1, 8, 6
4, 5, 4 3 5, 7
7, 0 4 3, 9, 3
3, 8, 9, 6, 5, 5 5 3, 5, 5
9, 2, 8 6 1, 8, 5
9, 8, 3 7 1, 4
6, 2, 8 8 5, 7, 8, 6
4 9 7, 5, 6, 1

Xổ số Miền Bắc - 30-06-2020

Giải đặc biệt 67229
Giải nhất 25778
Giải nhì 32027 27889
Giải ba 07636 79150 57279
24619 02049 75693
Giải bốn 4617 4756 0475 0856
Giải năm 2592 0619 0042
0371 9868 3630
Giải sáu 361 458 037
Giải bảy 10 53 36 64
Thống kê lô tô xổ số Miền Bắc - 30-06-2020
Đầu Đơn vị Đuôi
5, 3, 1 0
7, 6 1 9, 7, 9, 0
9, 4 2 9, 7
9, 5 3 6, 0, 7, 6
6 4 9, 2
7 5 0, 6, 6, 8, 3
3, 5, 5, 3 6 8, 1, 4
2, 1, 3 7 8, 9, 5, 1
7, 6, 5 8 9
2, 8, 7, 1, 4, 1 9 3, 2

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC 90 NGÀY

Tổng quan về xổ số miền Bắc 90 ngày

XSMB 90 ngày là tổng hợp kết quả những phiên quay số diễn qua trong 90 ngày liên tiếp. Tất cả những dữ liệu về kết quả xổ số mỗi ngày được cập nhật sẽ được lưu giữ giúp người có thể xem lại kết quả của những phiên cầu trước để có thể nắm được rõ hơn về thể lệ xuất hiện của các con số.

Cách chơi xổ số miền Bắc hiệu quả nhất

Cách 1: Chơi xổ số MB theo những con số có ý nghĩa với bản thân

Khi nhìn thấy một tấm vé có dãy số trùng hợp với ngày, tháng, năm sinh, số điện thoại hoặc một những con số khác có liên quan tới bạn thì hãy lựa chọn ngay. Bởi vì đó có thể là điềm may bạn nhận được.

Cách 2: Thường xuyên tham gia và nghiên cứu các con số

Cách này được rất nhiều người chơi dự đoán KQXS MB chuyên nghiệp áp dụng. Để có được kết quả cao từ cách chơi này, người chơi dự đoán XSMB hằng ngày, nghiên cứu các kết quả xổ số ở các phiên cầu trước giúp người chơi có thể đưa ra những dự đoán chính xác hơn về con số may mắn để tham gia dự thưởng.

BACK TO TOP