Sớ đầu đuôi Miền Trung

Thứ tư
19-02-2020
Khánh Hòa
03 - 47
Đà Nẵng
47 - 56
Thứ tư
12-02-2020
Đà Nẵng
09 - 01
Khánh Hòa
56 - 81
Thứ tư
05-02-2020
Khánh Hòa
38 - 97
Đà Nẵng
28 - 38
Thứ tư
29-01-2020
Khánh Hòa
52 - 86
Đà Nẵng
14 - 66
Thứ tư
22-01-2020
Đà Nẵng
17 - 07
Khánh Hòa
81 - 03
Thứ tư
15-01-2020
Đà Nẵng
37 - 61
Khánh Hòa
29 - 98
Thứ tư
08-01-2020
Khánh Hòa
18 - 40
Đà Nẵng
72 - 95
Thứ tư
01-01-2020
Khánh Hòa
48 - 65
Đà Nẵng
60 - 54
Thứ tư
25-12-2019
Đà Nẵng
88 - 32
Khánh Hòa
85 - 27
Thứ tư
18-12-2019
Đà Nẵng
85 - 05
Khánh Hòa
34 - 65
Thứ tư
11-12-2019
Khánh Hòa
67 - 29
Đà Nẵng
04 - 02
Thứ tư
04-12-2019
Đà Nẵng
62 - 53
Khánh Hòa
09 - 22
Thứ tư
27-11-2019
Đà Nẵng
23 - 07
Khánh Hòa
23 - 56
Thứ tư
20-11-2019
Khánh Hòa
05 - 60
Đà Nẵng
37 - 49
Thứ tư
13-11-2019
Khánh Hòa
84 - 70
Đà Nẵng
87 - 82
Thứ tư
06-11-2019
Đà Nẵng
06 - 32
Khánh Hòa
63 - 56
Thứ tư
30-10-2019
Khánh Hòa
59 - 61
Đà Nẵng
56 - 36
Thứ tư
23-10-2019
Đà Nẵng
51 - 97
Khánh Hòa
87 - 35
Thứ tư
16-10-2019
Khánh Hòa
14 - 49
Đà Nẵng
13 - 32
Thứ tư
09-10-2019
Khánh Hòa
56 - 22
Đà Nẵng
35 - 26
Thứ tư
02-10-2019
Khánh Hòa
73 - 99
Đà Nẵng
37 - 47
Thứ tư
25-09-2019
Đà Nẵng
46 - 12
Khánh Hòa
63 - 66
Thứ tư
18-09-2019
Khánh Hòa
02 - 00
Đà Nẵng
54 - 38
Thứ tư
11-09-2019
Khánh Hòa
45 - 18
Đà Nẵng
38 - 61
Thứ tư
04-09-2019
Khánh Hòa
73 - 71
Đà Nẵng
40 - 28
Thứ tư
28-08-2019
Khánh Hòa
72 - 22
Đà Nẵng
42 - 52
Thứ tư
21-08-2019
Đà Nẵng
27 - 72
Khánh Hòa
84 - 58
Thứ tư
14-08-2019
Đà Nẵng
14 - 17
Khánh Hòa
69 - 88
Thứ tư
07-08-2019
Đà Nẵng
64 - 88
Khánh Hòa
43 - 35
Thứ tư
31-07-2019
Khánh Hòa
50 - 79
Đà Nẵng
33 - 37
5 100
BACK TO TOP