728x90-ee88.gif
350x50-123b.gif

Thống kê lô tô theo lô tô

Kết quả thống kê

Tổng số lần dãy số 00, 11 về là: 45 lần

Các con lô về nhiều:

- 17 lần: 09; 75; 35; 08; 13; 23; 88; 92

- 16 lần: 48; 95; 65; 59; 54; 76; 93; 83; 02; 05; 49

- 15 lần: 38; 99; 14; 98; 12; 58; 04

- 14 lần: 03; 17; 84; 33

- 13 lần: 90; 71; 80; 31; 15; 74; 72; 79; 10; 61; 19; 36; 42; 64; 97; 11

Cặp số 12
09
21
18
08
21
24
07
21
21
06
21
30
05
21
18
04
21
13
04
21
06
04
21
05
04
21
26
02
21
20
01
21
17
01
21
09
01
21
31
12
20
29
12
20
20
12
20
01
12
20
17
10
20
11
10
20
04
10
20
29
09
20
27
09
20
17
09
20
09
09
20
06
09
20
04
09
20
02
09
20
31
08
20
21
08
20
20
08
20
02
08
20
30
07
20
26
07
20
15
07
20
12
07
20
05
07
20
03
06
20
29
05
20
25
05
20
25
03
20
13
03
20
06
03
20
03
03
20
03
02
20
07
01
20
Tổng
00 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 10
01 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 12
02 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 16
03 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 14
04 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 15
05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 4 16
06 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 11
07 1 1 1 1 4 1 1 7
08 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 2 17
09 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 17
10 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 13
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 13
12 1 1 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 1 1 2 15
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 17
14 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 15
15 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 13
16 1 1 1 1 2 1 6
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
18 2 1 2 1 1 2 6
19 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 13
20 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 10
21 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 10
22 1 1 1 3 1 1 2 2 1 9
23 1 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 1 1 2 17
24 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 10
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 12
26 1 1 2 1 1 1 6
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 12
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
29 1 1 1 1 4
30 1 1 2 2 1 1 1 7
31 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 13
32 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 11
33 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 14
34 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 10
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 17
36 1 1 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 13
37 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 10
38 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 15
39 1 1 2 1 1 2 1 1 1 9
40 1 1 1 1 1 2 4 3 1 1 1 2 12
41 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 11
42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13
43 1 1 1 1 2 2 1 1 8
44 1 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 12
45 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 11
46 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
47 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 10
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 16
49 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 16
50 2 1 1 1 1 1 1 7
51 1 1 1 1 1 1 2 2 8
52 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 11
53 2 1 1 1 2 2 1 2 1 9
54 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 16
55 1 1 2 6 1 1 1 1 8
56 3 1 1 1 2 3 1 1 1 1 2 11
57 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 10
58 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 15
59 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 16
60 1 2 1 1 1 1 1 1 8
61 1 1 2 2 2 2 4 1 2 1 1 1 2 13
62 1 1 1 1 1 1 1 1 8
63 1 1 1 1 4
64 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 13
65 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16
66 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 11
67 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 12
68 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 10
69 1 1 1 1 3 2 1 1 8
70 2 2 1 2 1 2 1 1 8
71 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 1 2 13
72 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 13
73 2 1 2 1 1 1 2 1 2 9
74 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 13
75 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 17
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 16
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 11
78 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 10
79 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 13
80 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 13
81 1 2 1 1 1 1 6
82 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 12
83 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 16
84 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
85 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 11
86 3 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 12
87 1 1 2 1 1 1 3 2 1 1 1 11
88 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 17
89 1 1 1 2 1 1 1 1 1 9
90 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 13
91 1 1 1 1 2 1 1 4 1 2 10
92 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 17
93 1 1 2 2 2 1 2 4 5 1 1 1 1 3 1 2 16
94 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 1 11
95 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 3 1 16
96 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 11
97 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 13
98 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 1 2 1 15
99 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 15

THỐNG KÊ LÔ TÔ THEO LÔ TÔ

Thoáng đọc qua thì dạng thống kê lô tô theo lô tô có phần khá khó hiểu đối với nhiều người xem. Nhưng thực chất đây là dạng thống kê rất đơn giản để hiểu tính chất và nhũng số liệu nó mang đến cũng là rất hữu ích đấy.

Thống Kê Lô Tô Theo Lô Tô Là Gì?

Về khái niệm công cụ thống kê lô tô theo lô tô, chúng tôi sẽ giải thích rõ để các bạn dễ dàng hơn hình dung ra được dạng thống kê này.
Chúng ta có 2 vế "Lô tô" trong câu. Các bạn có thể hiểu theo kiểu ở vế "Lô tô" đầu là ngụ ý nhắc đến tần suất lô tô, vế còn lại chính là các cặp số được thống kê tần suất. Hoặc các bạn có thể hiểu cách khác rằng đây là thống kê số lượt về cùng nhau của dàn lô tô nào đó.
Ví dụ: Bạn muốn xem tổng số lượt về cùng nhau của cặp lô tô 00 - 11, hoặc có thể nhiều hơn trong mốc thời gian nào đó thì công cụ này sẽ giúp các bạn tìm ra số liệu chính xác.

Cách Tra Cứu Thống Kê Lô Tô Theo Lô Tô Tại Xổ Số Đại Cát

Chỉ với 2 bước đơn giản các bạn đã có thể tra cứu được thống kê lô tô theo lô tô tại Xosodaicat.com.
Ở bước đầu, hãy chọn các cặp số nhập vào thanh công cụ "Cặp số". Lưu ý hãy thực hiện nhập đúng với định dạng trên thanh này. Dùng dấu cách ở giữa các cặp số là định dạng chuẩn. Không nên dùng những dấu phấy, chấm... Bạn phải nhập tối thiếu là 2 cặp số.
1.jpg
Bước tiếp theo là chọn mốc thời gian. Trên 2 thanh chọn mốc thời gian được hỗ trợ, các bạn hãy chọn khoản thời gian mà mình muốn xem kết quả thống kê.
2.jpg
Nhấp vào "Xem kết quả" khi đã thực hiện xong 2 bước trên.
3.jpg
Khi hệ thống hiển thị kết quả thống kê, số liệu đầu tiên xuất hiện là  "Tổng số lần dãy số AAA về là" chính là số liệu thống kê lô tô theo lô tô mà bạn cần.
Ngoài ra, công cụ còn sẽ mang đến dàn lô tô xuất hiện nhiều nhất trong khoản thời gian mà bạn đã thực hiện chọn.
4.jpg
Trong khoản thời gian đó, số liệu thống kê tần suất lô tô của tập số từ 00 - 00 cũng sẽ được hiển thị.
5.jpg

Ngoài Thống Kê Lô Tô Theo Lô Tô Còn Cách Thống Kê Nào

Ngoài thống kê lô tô theo lô tô, website Xosodaicat.com còn cung cấp bảng dữ liệu các cách thống kê lô tô phổ biến khác như:

Kết Luận

Xosodaicat.com áp dụng rất nhiều những công cụ thống kê xổ số để hỗ trợ người chơi tra cứu số liệu nhanh nhất và chính xác nhất. Mỗi mục chúng tôi đều cập nhật những thông tin liên quan về dạng thống kê cũng như cách thực hiện xem thống kê.
728x90-ee88.gif
BACK TO TOP