Thống kê tần số nhịp loto

Kết quả thống kê

Ngày Thứ Về ở giải Số nhịp xuất hiện
22-09-2020 Thứ Ba G21 2
20-09-2020 Chủ Nhật G1 11
09-09-2020 Thứ Tư GDB 3
06-09-2020 Chủ Nhật G54 1
05-09-2020 Thứ Bảy G74 1
04-09-2020 Thứ Sáu G73 2
02-09-2020 Thứ Tư G71 2
31-08-2020 Thứ Hai G22 1
30-08-2020 Chủ Nhật G42 4
26-08-2020 Thứ Tư G54 1
BACK TO TOP