Kết quả xổ số Miền Nam 05/04/2021

Các tỉnh mở xổ vào thứ bảy

Dò vé số Miền Nam

Các tỉnh xổ số Miền Nam

Xổ số Miền Nam - 05-04-2021

TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
16
65
67
G7
254
428
751
G6
0121
6886
7986
1395
9674
4304
4275
3288
1658
G5
7454
3030
7003
G4
08128
99773
08541
20778
16372
64295
36207
21821
94784
13557
39044
56711
40606
55882
93395
79881
71919
50847
82724
80236
08446
G3
11992
50430
60946
49110
54597
90485
G2
08806
93571
05184
G1
01856
85139
79070
ĐB
361554
830718
651193
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 6, 7 6, 4 3
1 6 8, 0, 1 9
2 8, 1 1, 8 4
3 0 9, 0 6
4 1 6, 4 7, 6
5 4, 6, 4, 4 7 8, 1
6 5 7
7 3, 8, 2 1, 4 0, 5
8 6, 6 4, 2 4, 5, 1, 8
9 2, 5 5 3, 7, 5

Thống kê tần suất lô tô Miền Nam trong vòng 30 kỳ quay

Ngày
-
Tháng
12
-
03
13
-
03
14
-
03
15
-
03
16
-
03
17
-
03
18
-
03
19
-
03
20
-
03
21
-
03
22
-
03
23
-
03
24
-
03
25
-
03
26
-
03
27
-
03
28
-
03
29
-
03
30
-
03
31
-
03
01
-
04
02
-
04
03
-
04
04
-
04
05
-
04
06
-
04
07
-
04
08
-
04
09
-
04
10
-
04
Tổng số lần về
00 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 14
01 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 16
02 1 1 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 17
03 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
04 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 18
05 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 13
06 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 22
07 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 20
08 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 17
09 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 18
10 1 2 2 3 1 1 10
11 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 18
12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11
13 2 1 1 1 1 1 3 3 1 2 1 17
14 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 14
15 1 1 1 1 2 2 1 2 1 4 16
16 1 1 4 2 3 1 1 2 1 3 2 2 1 24
17 1 2 1 1 1 1 1 2 1 11
18 3 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 20
19 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 21
20 2 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 3 20
21 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 12
22 1 1 1 1 1 2 1 1 9
23 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 17
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 18
25 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 12
26 1 1 2 1 1 1 1 2 10
27 1 1 1 3 1 1 1 1 2 1 2 1 2 18
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 16
29 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 25
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 17
31 1 2 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 24
32 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 1 1 1 2 1 21
33 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 15
34 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 21
35 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 12
36 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 20
37 2 1 1 2 2 1 1 1 11
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
39 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
40 1 1 1 3 1 1 2 1 3 1 1 16
41 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 13
42 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 17
43 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 23
44 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 21
45 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 16
46 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 15
47 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 12
48 1 2 1 2 1 2 2 1 3 2 17
49 1 1 1 3 1 2 2 2 13
50 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 12
51 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 22
52 1 2 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 22
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 19
54 1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 13
55 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 16
56 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 24
57 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 16
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 20
60 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 18
61 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 15
62 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 17
63 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12
64 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 3 1 1 21
65 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 19
66 3 1 1 4 3 1 3 3 1 20
67 1 2 1 2 1 3 1 1 1 3 1 2 1 3 23
68 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 1 1 1 17
69 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 27
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 22
71 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 15
72 1 1 2 3 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 24
73 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
74 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 13
75 1 1 3 1 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 22
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 2 1 19
77 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 15
78 1 2 1 2 1 1 1 9
79 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 21
80 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 16
81 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 21
82 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 17
83 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 2 22
84 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 22
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 19
86 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 2 3 2 1 1 23
87 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 17
88 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 16
89 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 16
90 1 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 1 19
91 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 15
92 1 2 1 1 1 2 1 1 2 12
93 2 2 1 4 2 2 2 1 4 1 1 1 2 25
94 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 19
95 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 16
96 1 2 2 1 1 1 3 1 2 2 1 2 19
97 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
98 2 2 1 1 1 1 1 9
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12

Danh sách số về nhiều nhất Miền Nam từ trong vòng 30 kỳ quay

Bộ số 69 93 29 56 72 16 31 86 67 43
Số lần về 27 25 25 24 24 24 24 23 23 23
BACK TO TOP